Your search returned 7 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4230 .ส72 2545] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT4230 .ส72 2545] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4230 .ส72 2545] (2). Checked out (1).

Open Library:
คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2546Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4230 .ส72 2546] (8), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT4230 .ส72 2546] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4230 .ส72 2546] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4230 .ส72 2546] (3).

Open Library:
คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-มาตรา 366 และมาตรา 270-มาตรา 275 / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2548Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4230 .ส72 2548] (8), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT4230 .ส72 2548] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4230 .ส72 2548] (6).

Open Library:
คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-มาตรา 366 และมาตรา 270-มาตรา 275 / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4230 .ส72 2555] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4230 .ส72 2555] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4230 .ส72 2555] (7). Checked out (3).

Open Library:
Khamʻathibāi khwāmphit kīeokap sap tām pramūan kotmāi ʻāyā laksana 12 khwāmphit kīeokap sap māttrā 334 - māttrā 366 læ laksana 8 khwāmphit kīeokap kānkhā māttrā 270 - māttrā 275 / คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มาตรา 334-มาตรา 366 และลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า มาตรา 270-มาตรา 275 / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

Surasak Likkhasitwatthanakun, by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2016 662951] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4230 .ส72 2559] (4). Checked out (7).

Open Library:
Pramūan kotmāiʻāyā chabap hūarư̄ang rīang māttrā tūabot thī prapprung kǣkhai lāsut : phrǭm dūai tārāng sadǣng ʻongprakǭp khwāmphit tām pramūan kotmāiʻāyā Rabīap rātchakān fāi tulākān sān yutitham wādūai kānkamnot čhamnūan chūamōng thī thư̄ pen kāntham ngān nư̄ng wan læ nǣo patibat nai kānhai thamngān bǭri bǭrikān sangkhom rư̄ sāthārana prayōt thǣn khāprap læ kānplīan sathānthī kakkhang phǭ.sǭ. 2546 læ Rabīap Krasūang Yutitham wādūai lakkēn læ withīkān prahān chīwit nakthōt phǭ.sǭ.2546 / ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตราตัวบทที่ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด : พร้อมด้วยตารางแสดงองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546 / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

Surasak Likkhasitwatthanakun, by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 637118] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 637118] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 637118] (3).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)