Your search returned 2 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rūam kotmāi sapsin thāng panyā læ kānkhā rawāng prathēt : prakō̜p dūai Phrarātchabanyat Likkhasit Phō̜. Sō̜. 2537, Phrarātchabanyat Sitthibat Phō̜. Sō̜. 2522, Phrarātchabanyat Khrư̄angmāi Kānkhā Phō̜. Sō̜. 2534, Phrarātchabanyat Kānrapkhon Khō̜ng thāng Thālē Phō̜. Sō̜. 2534, Phrarātchabanyat Čhattang Sān Sapsin thāng Panyā læ Kānkhā Rawāng Prathēt-- Phō̜. Sō̜. 2539, Khō̜ Kamnot Khadī Sapsin thāng Panyā-- Phō̜. Sō̜. 2540 / รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ : ประกอบด้วย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัติ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ พ.ศ. 2539 ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ พ.ศ. 2540 / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. Phaophan Chō̜pnamtān. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ | เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2557 [2014]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 652986] (1).

Open Library:
Rūam kotmāi sapsin thāng panyā læ kānkhā rawāng prathēt : prakō̜p dūai Phrarātchabanyat Likkhasit Phō̜. Sō̜. 2537, Phrarātchabanyat Sitthibat Phō̜. Sō̜. 2522, Phrarātchabanyat Khrư̄angmāi Kānkhā Phō̜. Sō̜. 2534, Phrarātchabanyat Kānrapkhon Khō̜ng thāng Thālē Phō̜. Sō̜. 2534, Phrarātchabanyat Khwāmlap thāng Kānkhā Phō̜.Sō̜. 2545,Phrarātchabanyat Čhattang Sān Sapsin thāng Panyā læ Kānkhā Rawāng Prathēt... Phō̜. Sō̜. 2539, Phrarātchabanyat Čhattang Sān ‘Utthō̜n Khadī Chamnan Phisēt Phō̜. Sō̜. 2558 / รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ : ประกอบด้วย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. 2558 / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2559 [2016]Other title: รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (เล่มกลาง).Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1155.ก28 2559ก] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1155.ก28 2559ก] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)