Your search returned 7 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
ตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์.

by เนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์, 2555 [2012]Other title: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2012 603827] (3), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT1155 .ต646 2555] (6), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1155 .ต646 2555] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: KPT1155 .ต646 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2012 603827] (3). Checked out (2).

Open Library:
Rūam kotmāi supsin thāng panyā / รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Thīraphon ʻArunakasikō̜n. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1155.ก28 2555ก] (1).

Open Library:
Rūam kotmāi supsin thāng panya / รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Thīraphon ʻArunakasikō̜n. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 639841] (1).

Open Library:
Rūam kotmāi supsin thāng panyā / รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / คณะวิชาการ The Justice Group.

Thailand. Justice Group (Bangkok, Thailand) by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ. 2558.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Chamkat Phimʻaksō̜n, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2558] [2015]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 654652] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 654652] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 654652] (2).

Open Library:
Rūam kotmāi supsin thāng panya / รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Thīraphon ʻArunakasikō̜n. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 657832] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 657832] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 657832] (2).

Open Library:
Rūam kotmāi sapsin thāng panyā læ kānkhā rawāng prathēt : prakō̜p dūai Phrarātchabanyat Likkhasit Phō̜. Sō̜. 2537, Phrarātchabanyat Sitthibat Phō̜. Sō̜. 2522, Phrarātchabanyat Khrư̄angmāi Kānkhā Phō̜. Sō̜. 2534, Phrarātchabanyat Kānrapkhon Khō̜ng thāng Thālē Phō̜. Sō̜. 2534, Phrarātchabanyat Čhattang Sān Sapsin thāng Panyā læ Kānkhā Rawāng Prathēt-- Phō̜. Sō̜. 2539, Khō̜ Kamnot Khadī Sapsin thāng Panyā-- Phō̜. Sō̜. 2540 / รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ : ประกอบด้วย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัติ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ พ.ศ. 2539 ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ พ.ศ. 2540 / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. Phaophan Chō̜pnamtān. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ | เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2557 [2014]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 652986] (1).

Open Library:
Rūam khamphiphāksā sāndīkā khadī sitthibat / รวมคำพิพากษาศาลฎีกาคดีสิทธิบัตร / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ศูนย์วิชาการ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ; บรรณาธิการ นทดล กิติกัมรา.

Notthadon Kitikammarā. Sān Supsin thāng Panyā læ Kānkhā Rawāng Prathēt Klāng. Sūn Wichākān. by นทดล กิติกัมรา | ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง. ศูนย์วิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 638580] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 638580] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2013 638580] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)