Your search returned 7 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kotmāi sapsin thāng panyā / กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.

Thailand. Krom Sapsin thāng Panyā. by กรมทรัพย์สินทางปัญญา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Krom, 2555 [2012] Publisher: [นนทบุรี] : กรม, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT1155 .ก925 2555] (1).

Open Library:
Khūmư̄ trīam sō̜p kotmāi sapsin thāng panyā / คู่มือเตรียมสอบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / โดย ทีมงานพรายกระซิบ.

Thīmngān Phrāikrasip. by ทีมงานพรายกระซิบ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : čhat čhamnāi dōi Rān Sawatdikān Nangsư̄ Kotmāi "Panarat", 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 655017] (1).

Open Library:
ตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์.

by เนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์, 2555 [2012]Other title: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2012 603827] (3), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT1155 .ต646 2555] (6), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1155 .ต646 2555] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: KPT1155 .ต646 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2012 603827] (3). Checked out (2).

Open Library:
Rūam khamphiphāksā sāndīkā khadī sitthibat / รวมคำพิพากษาศาลฎีกาคดีสิทธิบัตร / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ศูนย์วิชาการ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ; บรรณาธิการ นทดล กิติกัมรา.

Notthadon Kitikammarā. Sān Supsin thāng Panyā læ Kānkhā Rawāng Prathēt Klāng. Sūn Wichākān. by นทดล กิติกัมรา | ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง. ศูนย์วิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 638580] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 638580] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2013 638580] (2).

Open Library:
Rūam khamphiphāksā sāndīkā khadī sitthibat / รวมคำพิพากษาศาลฎีกาคดีสิทธิบัตร / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ศูนย์วิชาการ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ; บรรณาธิการ นทดล กิติกัมรา.

Notthadon Kitikammarā. Sān Supsin thāng Panyā læ Kānkhā Rawāng Prathēt Klāng. Sūn Wichākān. by นทดล กิติกัมรา | ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง. ศูนย์วิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Rōngphim Dư̄an Tulā Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT1202 .ร543 2559] (1).

Open Library:
อนุสรณ์ในงานรับพระราชทานเพลิง หม่อมเจ้าทองประทาศรี ทองใหญ่.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 1983 93569] (1).

Open Library:
ʻĒkkasān kānsō̜n chut wichā kotmāi Sapsin thāng panyā = Intellectual property law. nūai thī 1-8 / เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา = Intellectual property law. หน่วยที่ 1-8 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Čhēt Thōnawanik. Jakkrit khūanphot. Nanthana Intanon. Thammanūn Phitthayāphō̜n. Phō̜nchai Dānwiwat. Phitsawāt Sukhonthaphan. Phānumāt Khatngaongām. Chawalit ʻAtthasāt. Kanyārat Chinsrīwongkūn. Wichai ʻAriyananthaka . Mahāwitthayālai Sukhōthai. Sākhā Wichā Nitisāt. by เจษฎ์ โทณะวณิก | จักรกฤษณ์ ควรพจน์ | นันทน อินทนนท์, 2513- | ธรรมนูญ พิทยาภรณ์, 2508- | พรชัย ด่านวิวัฒน์, 2500- | พิศวาท สุคนธพันธุ์ | ภาณุมาศ ขัดเงางาม, 2502- | ชวลิต อัตถศาสตร์ | กัลยารัตน์ ชินศรีวงศ์กูล | วิชัย อริยะนันทกะ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2557 [2014] Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 [2014]Other title: Intellectual property law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 639168] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 639168] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)