Your search returned 18 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kotmāi sapsin thāng panyā / กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.

Thailand. Krom Sapsin thāng Panyā. by กรมทรัพย์สินทางปัญญา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Krom, 2555 [2012] Publisher: [นนทบุรี] : กรม, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT1155 .ก925 2555] (1).

Open Library:
การให้ความคุ้มครองทางสิทธิบัตรต่อกรรมวิธีทางการแพทย์ / โดย กมลขวัญ สุริยกุล ณ อยุธยา.

Kamolkwan Suriyakul Na Ayudhaya, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by กมลขวัญ สุริยกุล ณ อยุธยา, 2533- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ) Other title: Protection of patents for medical processes.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1210.พ8 ก74 2559] (1).

Open Library:
Khūmư̄ trīam sō̜p kotmāi sapsin thāng panyā / คู่มือเตรียมสอบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / โดย ทีมงานพรายกระซิบ.

Thīmngān Phrāikrasip. by ทีมงานพรายกระซิบ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : čhat čhamnāi dōi Rān Sawatdikān Nangsư̄ Kotmāi "Panarat", 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 655017] (1).

Open Library:
ตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์.

by เนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์, 2555 [2012]Other title: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2012 603827] (3), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT1155 .ต646 2555] (6), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1155 .ต646 2555] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: KPT1155 .ต646 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2012 603827] (3). Checked out (2).

Open Library:
ปัญหากฎหมายอนุสิทธิบัตรไทย / โดย ณัฐพล วีระโอฬารกุล.

Nattapol Veeraorankul, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ณัฐพล วีระโอฬารกุล, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) Other title: Problems of Thai petty patent.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1194 .ณ63 2559] (1).

Open Library:
Rūam kotmāi supsin thāng panyā / รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Thīraphon ʻArunakasikō̜n. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1155.ก28 2555ก] (1).

Open Library:
Rūam kotmāi supsin thāng panya / รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Thīraphon ʻArunakasikō̜n. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 639841] (1).

Open Library:
Rūam kotmāi supsin thāng panya / รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Thīraphon ʻArunakasikō̜n. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551 [2008]Availability: Items available for reference: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT1155.ก28 2551] (1).

Open Library:
Rūam kotmāi supsin thāng panyā / รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / คณะวิชาการ The Justice Group.

Thailand. Justice Group (Bangkok, Thailand) by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ. 2558.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Chamkat Phimʻaksō̜n, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2558] [2015]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 654652] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 654652] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 654652] (2).

Open Library:
Rūam kotmāi supsin thāng panya / รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Thīraphon ʻArunakasikō̜n. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 657832] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 657832] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 657832] (2).

Open Library:
Rūam kotmāi supsin thāng panya (chabap chai sō̜p) / รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับใช้สอบ) / คณะวิชาการ The Justice Group.

Thailand. Justice Group (Bangkok, Thailand) by ไทย | จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2557?] [2014?] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2557?] [2014?]Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 633281] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 633281] (2).

Open Library:
Rūam kotmāi sapsin thāng panyā læ kānkhā rawāng prathēt : prakō̜p dūai Phrarātchabanyat Likkhasit Phō̜. Sō̜. 2537, Phrarātchabanyat Sitthibat Phō̜. Sō̜. 2522, Phrarātchabanyat Khrư̄angmāi Kānkhā Phō̜. Sō̜. 2534, Phrarātchabanyat Kānrapkhon Khō̜ng thāng Thālē Phō̜. Sō̜. 2534, Phrarātchabanyat Čhattang Sān Sapsin thāng Panyā læ Kānkhā Rawāng Prathēt-- Phō̜. Sō̜. 2539, Khō̜ Kamnot Khadī Sapsin thāng Panyā-- Phō̜. Sō̜. 2540 / รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ : ประกอบด้วย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัติ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ พ.ศ. 2539 ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ พ.ศ. 2540 / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. Phaophan Chō̜pnamtān. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ | เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2557 [2014]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 652986] (1).

Open Library:
Rūam kotmāi sapsin thāng panyā læ kānkhā rawāng prathēt : prakō̜p dūai Phrarātchabanyat Likkhasit Phō̜. Sō̜. 2537, Phrarātchabanyat Sitthibat Phō̜. Sō̜. 2522, Phrarātchabanyat Khrư̄angmāi Kānkhā Phō̜. Sō̜. 2534, Phrarātchabanyat Kānrapkhon Khō̜ng thāng Thālē Phō̜. Sō̜. 2534, Phrarātchabanyat Khwāmlap thāng Kānkhā Phō̜.Sō̜. 2545,Phrarātchabanyat Čhattang Sān Sapsin thāng Panyā læ Kānkhā Rawāng Prathēt... Phō̜. Sō̜. 2539, Phrarātchabanyat Čhattang Sān ‘Utthō̜n Khadī Chamnan Phisēt Phō̜. Sō̜. 2558 / รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ : ประกอบด้วย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. 2558 / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2559 [2016]Other title: รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (เล่มกลาง).Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1155.ก28 2559ก] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1155.ก28 2559ก] (2).

Open Library:
Rūam kotmāi sapsin thāng panyā læ kānkhā rawāng prathēt (chabap chai sǭp) / รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับใช้สอบ) / คณะวิชาการ The Justice Group.

Thailand. Justice Group (Bangkok, Thailand) by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Chamkat Phimʻaksō̜n, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2559 [2016]Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1155.ก28 2559] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1155.ก28 2559] (2).

Open Library:
Rūam khamphiphāksā sāndīkā khadī sitthibat / รวมคำพิพากษาศาลฎีกาคดีสิทธิบัตร / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ศูนย์วิชาการ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ; บรรณาธิการ นทดล กิติกัมรา.

Notthadon Kitikammarā. Sān Supsin thāng Panyā læ Kānkhā Rawāng Prathēt Klāng. Sūn Wichākān. by นทดล กิติกัมรา | ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง. ศูนย์วิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 638580] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 638580] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2013 638580] (2).

Open Library:
Rūam khamphiphāksā sāndīkā khadī sitthibat / รวมคำพิพากษาศาลฎีกาคดีสิทธิบัตร / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ศูนย์วิชาการ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ; บรรณาธิการ นทดล กิติกัมรา.

Notthadon Kitikammarā. Sān Supsin thāng Panyā læ Kānkhā Rawāng Prathēt Klāng. Sūn Wichākān. by นทดล กิติกัมรา | ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง. ศูนย์วิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Rōngphim Dư̄an Tulā Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT1202 .ร543 2559] (1).

Open Library:
อนุสรณ์ในงานรับพระราชทานเพลิง หม่อมเจ้าทองประทาศรี ทองใหญ่.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 1983 93569] (1).

Open Library:
ʻĒkkasān kānsō̜n chut wichā kotmāi Sapsin thāng panyā = Intellectual property law. nūai thī 1-8 / เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา = Intellectual property law. หน่วยที่ 1-8 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Čhēt Thōnawanik. Jakkrit khūanphot. Nanthana Intanon. Thammanūn Phitthayāphō̜n. Phō̜nchai Dānwiwat. Phitsawāt Sukhonthaphan. Phānumāt Khatngaongām. Chawalit ʻAtthasāt. Kanyārat Chinsrīwongkūn. Wichai ʻAriyananthaka . Mahāwitthayālai Sukhōthai. Sākhā Wichā Nitisāt. by เจษฎ์ โทณะวณิก | จักรกฤษณ์ ควรพจน์ | นันทน อินทนนท์, 2513- | ธรรมนูญ พิทยาภรณ์, 2508- | พรชัย ด่านวิวัฒน์, 2500- | พิศวาท สุคนธพันธุ์ | ภาณุมาศ ขัดเงางาม, 2502- | ชวลิต อัตถศาสตร์ | กัลยารัตน์ ชินศรีวงศ์กูล | วิชัย อริยะนันทกะ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2557 [2014] Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 [2014]Other title: Intellectual property law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 639168] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 639168] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)