Your search returned 6 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rūam kotmāi supsin thāng panyā / รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Thīraphon ʻArunakasikō̜n. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1155.ก28 2555ก] (1).

Open Library:
Rūam kotmāi supsin thāng panya / รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Thīraphon ʻArunakasikō̜n. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551 [2008]Availability: Items available for reference: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT1155.ก28 2551] (1).

Open Library:
Rūam kotmāi supsin thāng panyā / รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / คณะวิชาการ The Justice Group.

Thailand. Justice Group (Bangkok, Thailand) by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ. 2558.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Chamkat Phimʻaksō̜n, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2558] [2015]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 654652] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 654652] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 654652] (2).

Open Library:
Rūam kotmāi supsin thāng panya (chabap chai sō̜p) / รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับใช้สอบ) / คณะวิชาการ The Justice Group.

Thailand. Justice Group (Bangkok, Thailand) by ไทย | จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2557?] [2014?] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2557?] [2014?]Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 633281] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 633281] (2).

Open Library:
Rūam kotmāi sapsin thāng panyā læ kānkhā rawāng prathēt : prakō̜p dūai Phrarātchabanyat Likkhasit Phō̜. Sō̜. 2537, Phrarātchabanyat Sitthibat Phō̜. Sō̜. 2522, Phrarātchabanyat Khrư̄angmāi Kānkhā Phō̜. Sō̜. 2534, Phrarātchabanyat Kānrapkhon Khō̜ng thāng Thālē Phō̜. Sō̜. 2534, Phrarātchabanyat Khwāmlap thāng Kānkhā Phō̜.Sō̜. 2545,Phrarātchabanyat Čhattang Sān Sapsin thāng Panyā læ Kānkhā Rawāng Prathēt... Phō̜. Sō̜. 2539, Phrarātchabanyat Čhattang Sān ‘Utthō̜n Khadī Chamnan Phisēt Phō̜. Sō̜. 2558 / รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ : ประกอบด้วย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. 2558 / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2559 [2016]Other title: รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (เล่มกลาง).Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1155.ก28 2559ก] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1155.ก28 2559ก] (2).

Open Library:
Rūam kotmāi sapsin thāng panyā læ kānkhā rawāng prathēt (chabap chai sǭp) / รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับใช้สอบ) / คณะวิชาการ The Justice Group.

Thailand. Justice Group (Bangkok, Thailand) by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Chamkat Phimʻaksō̜n, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2559 [2016]Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1155.ก28 2559] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1155.ก28 2559] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)