Your search returned 2 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
รวมคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2550 ; และ, รายงานการศึกษาวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2550 [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

by อุดม รัฐอมฤต, 2502- | นพนิธิ สุริยะ | บรรเจิด สิงคะเนติ | สมคิด เลิศไพฑูรย์ | นันทวัฒน์ บรมานันท์ | วรเจตน์ ภาคีรัตน์ | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล | กิตติศักดิ์ ปรกติ | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2551?]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: CDG .ร54336] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: CDG .ร54336] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: CDG .ร54336] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG .ร54336] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: CDG .ร54336] (1).

Rūam botkhwām wichākān nư̄ang nai ʻōkāt 60 pī rō̜ng sāttrāčhān Suda Widsarutpitch / รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาส 60 ปี รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์ / คณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบการเกษียณอายุ60 ปี รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์, กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์ ... [และคนอื่น ๆ] ; คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kamonwan Čhirawisit. Sophon Rattanakorn. Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt. Bunsī Mīwongʻukhōt. Sittichok Sīcharoen. Čhāruphō̜n Wainan. Dārāphō̜n Thirawat. Mānop Nākthat. Phanthip Kānčhanačhitrā Sāisunthorn. Pitikun Čhīramongkolphānit. Supharưthi Thawonyuttikān. Nilubol Lœ̄tnuwat. Teerarat Čhīrawattana. ʻAmnāt Tangkhirīphimān. Sūntharī Thō̜. Chaisumritchōk. Paisal Limsathit. ʻĒmphakā Tēchaʻaphaikhun Bunmī. Chawin ʻUnpattara. Nopnithi Suriya. Sahathon Rattanaphaičhit. Čhunwit Chalidāphong. Phattarawan Čhongčhit. Phārawī Kasitinon. Munin Phongsāpān. ʻŌ̜nronnop Wō̜rapojanaphisut. Siriporn ʻAnyanarongkun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khananitisāt. by กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์ | โสภณ รัตนากร, 2474- | แสวง บุญเฉลิมวิภาส | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | สิทธิโชค ศรีเจริญ | จารุพร ไวยนันท์ | ดาราพร ถิระวัฒน์, 2494- | มานพ นาคทัต | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ | ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ | นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | ธีระรัตน์ จีระวัฒนา | อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน | สุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค, 2503- | ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518- | เอมผกา เตชะอภัยคุณ | ชวิน อุ่นภัทร | นพนิธิ สุริยะ | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ | ภัทรวัณย์ จงจิตต์ | ภารวีร์ กษิตินนท์ | มุนินทร์ พงศาปาน | อรรณนพ วรพจน์พิศุทธิ์ | ศิริพร อัญญณรงค์กุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp] : Khana, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพ] : คณะ, 2558 [2015]Other title: 60 pī khrū Suda Other title: 60 ปี ครูสุดา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 655627] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 655627] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT110.ส727 ร54 2558] (1). Checked out (3).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)