ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 20 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
หนังใหญ่วัดบ้านดอน [วีดิทัศน์].

by คณะหนังใหญ่วัดบ้านดอน | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2547Availability: Available for reference (9)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ห365 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ห365 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ห365 (3). :

ลิเกมะขามป้อมเรื่องผู้ชนะสิบทิศ [วีดิทัศน์].

by ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | กลุ่มละครมะขามป้อม.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2546Other title: ผู้ชนะสิบทิศ.Availability: Available for reference (6)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ล635 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ล635 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ล635 (2). :

สายน้ำ พระจันทร์ กับวันลอยกระทง [วีดิทัศน์].

by ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2547Availability: Available for reference (9)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ส624586 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ส624586 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ส624586 (3). :

ลิเก [วีดิทัศน์].

by ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | คณะศักดิ์ชัย บุตรสาคร.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2546Availability: Available for reference (9)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ล634 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ล634 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ล634 (3). :

เบิ่งศิลป์ ถิ่นอีสาน [วีดิทัศน์].

by ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2546Availability: Available for reference (9)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .บ736 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .บ736 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .บ736 (3). :

หุ่นกระบอกไหหลำ [วีดิทัศน์] / บรรยาย-บทโทรทัศน์ นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย ; อำนวยการผลิต ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล.

by นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย, 2519- | ปริตตา กออนันตกูล | คณะผั่นวา | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2548Availability: Available for reference (9)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ห7326 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ห7326 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ห7326 (3). :

ละครชาตรีเรื่องไชยเชษฐ์. ตอน นางแมวเย้ยซุ้ม [วีดิทัศน์].

by คณะครูทองใบ เรืองนนท์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2548Other title: ไชยเชษฐ์. | นางแมวเย้ยซุ้ม.Availability: Available for reference (6)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ล5833 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ล5833 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ล5833 (2). :

งิ้ว ตรุษจีน และไหว้เจ้า [วีดิทัศน์] / วิทยากร มาลินี ดิลกวนิช, พรชัย ตระกูลวรานนท์ และ อำพัน เจริญสุขลาภ.

by มาลินี ดิลกวณิช | พรชัย ตระกูลวรานนท์ | อำพัน เจริญสุขลาภ | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2546Availability: Available for reference (6)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ม646ง65 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ม646ง65 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ม646ง65 (2). :

นาชีด-นาเสบ [วีดิทัศน์] : วิถีดนตรีแห่งวัฒนธรรมอิสลาม.

by กุศล เอี่ยมอรุณ | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2546Availability: Available for reference (6)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .น565 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .น565 (3). :

แสนคำนึงถึงครูเหนี่ยว ดุริยพันธุ์ เสียงสวรรค์แห่งกรุงสยามตำนาน "มอญร้องไห้" [วีดิทัศน์].

by ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2546Other title: รำลึกครูเหนี่ยว ดุริยพันธุ์.Availability: Available for reference (9)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ส833 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ส833 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ส833 (3). :

บทเพลงปีใหม่ อวยชัยให้พร [วีดิทัศน์].

by ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2545Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .บ337 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .บ337 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .บ337 (1). :

เพลงพื้นบ้าน-- สุพรรณบุรี [วีดิทัศน์] / วิทยากร บัวผัน สุพรรณยศ ; ดำเนินรายการ วิษณุ เอมประณีตร์.

by บัวผัน สุพรรณยศ | วิษณุ เอมประณีตร์ | คณะแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2547Availability: Available for reference (6)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .บ6426พ74 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .บ6426พ74 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .บ6426พ74 (2). :

พระทอง-นางนาค [วีดิทัศน์].

by กลุ่มละครมะขามป้อม | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2548Availability: Available for reference (6)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .พ6324 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .พ6324 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .พ6324 (2). :

สงกรานต์ล้านนา [วีดิทัศน์].

by สมฤทธิ์ ลือชัย, 2506- | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2546Availability: Available for reference (9)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ส275 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ส275 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ส275 (3). :

ละครหุ่นล้านนาเรื่องกินรี ยูงคำ [วีดิทัศน์].

by คณะละครหุ่นฮอบบีฮัท | ช่อคำ (วงดนตรี) | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2549Other title: กินรี ยูงคำ.Availability: Available for reference (9)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ล5835 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ล5835 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ล5835 (3). :

ละครเสภาเรื่องไกรทอง. ตอน เข้าถ้ำ [วีดิทัศน์] / วิทยากร ศิริ วิชเวช และพลตรีประภาส ศกุนตนาค ; ดำเนินรายการโดย พูนพิศ อมาตยกุล.

by ศิริ วิชเวช | ประภาส ศกุนตนาค | พูนพิศ อมาตยกุล, 2480- | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2546Other title: ไกรทอง. | เข้าถ้ำ.Availability: Available for reference (6)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ศ645ล62 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ศ645ล62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ศ645ล62 (2). :

หุ่นกระบอกเรื่องพระรถ-เมรี. ตอน พระรถเข้าเมืองเมรีถึงนางเมรีตาม [วีดิทัศน์].

by คณะหุ่นคุณรัตน์ | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547Other title: พระรถ-เมรี. | พระรถเข้าเมืองเมรีถึงนางเมรีตาม.Availability: Available for reference (9)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ห7325 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ห7325 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ห7325 (3). :

ละครนอกเรื่องไกรทอง. ตอน นางวิมาลาตามไกรทอง (พ้อบน) [วีดิทัศน์].

by คณะชัยสงครามนาฏศิลป์ | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2548Other title: ไกรทอง. | นางวิมาลาตามไกรทอง (พ้อบน).Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ล5834 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ล5834 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ล5834 (1). :

ลำนำ-รำวง-กระทง-นพมาศ [วีดิทัศน์] / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และศิลปวัฒนธรรม เสนอ ; วิทยากร สมบัติ พลายน้อย ... [และคนอื่นๆ].

by สมบัติ พลายน้อย, 2472- | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | ศูนย์สังคีตศิลป์ | กอไผ่ (วงดนตรี).

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2545Availability: Available for reference (6)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ล633 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ล633 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ล633 (2). :

โนรา [วีดิทัศน์] / ควบคุมการผลิต, ค้นคว้าข้อมูล นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย ; อำนวยการผลิต ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล ; บรรยาย, บทโทรทัศน์ อานุภาพ สกุลงาม.

by นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย, 2519- | ปริตตา กออนันตกูล | อานุภาพ สกุลงาม | คณะธรรมนิตย์สงวนศิลป์ | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2548Other title: มโนราห์.Availability: Available for reference (9)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .น938 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .น938 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .น938 (3). :

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544