ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 177 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
หลักการกำหนดใจตนเอง = The principle of self-determination / ณัฐกฤษตา เมฆา เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by ณัฐกฤษตา เมฆา | สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2556 [2013]Other title: Principle of self-determination.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2013 614523 (1). Pending hold (1).

ห้องสมุด:
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพลังงาน = Economic and energy security / กุลนันทน์ คันธิก เรียบเรียง, สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by กุลนันทน์ คันธิก | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2553 [2010]Other title: Economic and energy security.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2010 626741 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2010 626741 (1).

ห้องสมุด:
พรมแดนศึกษา = Boundary studies / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2552Other title: Boundary studies.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: 288/2552 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 288/2552 (3).

ห้องสมุด:
ข่าวกรองจากแหล่งเปิด = Open-source intelligence-OSINT / ฉัตรพงศ์ ฉัตราคม เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by ฉัตรพงศ์ ฉัตราคม | สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2552Other title: Open-source intelligence-OSINT.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: 128/2553 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 128/2553 (4).

ห้องสมุด:
เขตแดนไทย = Thai border / พลโท นพดล โชติศิริ เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by นพดล โชติศิริ | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2556 [2013]Other title: Thai border.Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .น4363ข73 2556 (2).

ห้องสมุด:
การก่อความไม่สงบในภาคใต้ของไทย = Insurgency in Southern Thailand / สุรชาติ บำรุงสุข และคณะ ; บรรณาธิการ สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2549Other title: Insurgency in Southern Thailand.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส74354ก64 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ส74354ก64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2006 501981 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2006 501981 (1).

ห้องสมุด:
การผลิตข่าวกรองจากแหล่งเปิด = Open-source intelligence production / ฉัตรพงศ์ ฉัตราคม เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by ฉัตรพงศ์ ฉัตราคม | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2553Other title: Open-source intelligence production.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: 060/2554 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 060/2554 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2010 557860 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2010 557860 (1).

ห้องสมุด:
อาณาบริเวณชายแดนไทย = Perspectives on Thai-border area / ขจิต จิตตเสวี เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by ขจิต จิตตเสวี | สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2551Other title: Perspectives on Thai-border area.Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: 016/2552 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 016/2552 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2008 510985 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC 2008 510985 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2008 510985 (2).

ห้องสมุด:
อาชญากรรมข้ามแดน = Cross-border crime / ธนา ยศตระกูล เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by ธนา ยศตระกูล | สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2551Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: 150/2552 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 150/2552 (2).

ห้องสมุด:
จีนกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก = China and the Asia-Pacific Region / รชฏ ปราการพิลาศ เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by รชฏ ปราการพิลาศ | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2555 [2012]Other title: China and the Asia-Pacific Region.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 438/2556 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การบริหารจัดการชายแดน = Border management / ธนา ยศตระกูล เรียบเรียง ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by การเสวนาความมั่นคงเรื่อง"การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน" (2551 : กรุงเทพฯ) | ธนา ยศตระกูล | สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552Other title: Border management.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: 289/2552 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 289/2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2009 529813 (1).

ห้องสมุด:
ตัวแบบทางกฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ = Legal models for local administration in southern Thailand/ อำนาจ ศรีพูนสุข เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by อำนาจ ศรีพูนสุข, 2498- | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2552Other title: Legal models for local administration in Southern Thailand.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.9.ก26 อ636 2552 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2009 544573 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7153.9.ก26 อ636 2552 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PLSC JS 2009 544573 (1).

ห้องสมุด:
การต่างประเทศและความมั่นคงไทย : มุมมองรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ = Thai foreign and security affairs : comparative constitution perspectives / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช | สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2552Other title: Thai foreign and security affairs : comparative constitution perspectives.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: 287/2552 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 287/2552 (3).

ห้องสมุด:
การเมืองและความมั่นคงไทย 2553 = Thai politics and security, 2010 / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2553Other title: Thai politics and security, 2010.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: 157/2553 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 157/2553 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ฉบับย้ายบ้าน / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2553Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: 158/2553 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 158/2553 (3).

ห้องสมุด:
ก่อการร้ายศึกษา = Terrorism study / สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการปัญหาความมั่นคงใหม่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2549Other title: Terrorism study.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC .ก643426 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ก643426 (2).

ห้องสมุด:
เส้นเขตแดนไทย-กัมพูชา : ข้อสังเกต 12 ประการ = Thai-Cambodian boundary : 12 points of concren / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2554 [2011]Other title: Thai-Cambodian boundary : 12 points of concren.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2011 627186 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2011 627186 (2).

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์พลเรือน-ทหารของไทย = Thailand's civil-military relations / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549Other title: Thailand's civil-military relations.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส74354ค57 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ส74354ค57 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC 2006 478966 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2006 478966 (1).

ห้องสมุด:
โลกาภิวัติก่อการร้าย = Globalization of terrorism / สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการปัญหาความมั่นคงใหม่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2549Other title: Globalization of terrorism.Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ล924 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2006 501955 (1).

ห้องสมุด:
การเอาชนะการก่อความไม่สงบ : บทเรียนของอังกฤษในมลายา = Defeating insurgency : lessons learned from the British in Malaya / สุรชาติ บำรุงสุข ; บรรณาธิการ สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2549Other title: Defeating insurgency : lessons learned from the British in Malaya.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส74354ก645 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ส74354ก645 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2006 501987 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2006 501987 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544