ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 84 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
โลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์ / โดย สมภพ มานะรังสรรค์.

by สมภพ มานะรังสรรค์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2545Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC54 .ส44 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC54 .ส44 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC54 .ส44 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC54 .ส44 (2).

ห้องสมุด:
จีน : กลยุทธ์การพัฒนา SME's / สมภพ มานะรังสรรค์.

by สมภพ มานะรังสรรค์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2550Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2346.จ6 ส44 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD2346.จ6 ส44 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2346.จ6 ส44 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: IND HD 2007 488070 (1).

ห้องสมุด:
ภูมิปัญญาตะวันออกฝ่ามรสุมโลกาภิวัตน์ / ยุค ศรีอาริยะ.

by เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2548Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM831 .ท828 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HM831 .ท828 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM831 .ท828 (2).

ห้องสมุด:
สหรัฐอเมริกา : ยุทธศาสตร์ครองความเป็นเจ้า / เศรษฐสยาม.

by เศรษฐสยาม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2541Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1455 .ศ74 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1455 .ศ74 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF1455 .ศ74 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1455 .ศ74 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1455 .ศ74 (2).

ห้องสมุด:
จีนาภิวัตน์-- สู่ตลาดโลก : ลู่ทางการลงทุนของไทยในตลาดจีน / สันติ ตั้งรพีพากร.

by สันติ ตั้งรพีพากร, 2486-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2546Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC427.95 .ส625 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC427.95 .ส625 (2). Checked out (4).

ห้องสมุด:
วิพากษ์เศรษฐกิจทุนนิยมคืนสู่ชุมชน / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.

by วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร | ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2542Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ว67728 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC445 .ว67728 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ว67728 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ว67728 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
จิตสูงสุด : จิต-วิทยาศาสตร์ : 8 ทศวรรษนายแพทย์ประสานต่างใจ / ประสาน ต่างใจ.

by ประสาน ต่างใจ, 2471-2561.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2550Other title: จิตสูงสุด : ปูมคิด 8 ทศวรรษ น.พ.ประสานต่างใจ.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF311 .ป47 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF311 .ป47 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF311 .ป47 (1).

ห้องสมุด:
จีน : มหาอำนาจในศตวรรษที่ 21 / สมภพ มานะรังสรรค์.

by สมภพ มานะรังสรรค์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2546Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC427.92 .ส44 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC427.92 .ส44 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC427.92 .ส44 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC427.92 .ส44 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
สังเขปประวัติและผลงาน 85 ปี ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก / คณะศิษย์. และ, ความคิดทางการเมืองจากเปลโตถึงปัจจุบัน / เอ็ม. เจ. ฮาร์มอน เขียน ; เสน่ห์ จามริก แปล.

by ฮาร์มอน, มอนด์ จ๊อด | เสน่ห์ จามริก, 2470- | สถาบันวิถีทรรศน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์, 2555 [2012]Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA71 .ส545 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JA71 .ส545 2555 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JA 2012 607944 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA71 .ส545 2555 (1).

ห้องสมุด:
คลื่นปฏิวัติโลกใหม่สู่อารยธรรมไร้พรมแดน / โดย ยุค ศรีอาริยะ.

by เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2548Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM831 .ท825 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM831 .ท825 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM831 .ท825 (2).

ห้องสมุด:
วิถีแห่งปัญญา / โดย ชัยวัฒน์ คุประตกุล.

by ชัยวัฒน์ คุประตกุล, 2483-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2545Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: Q162 .ช63 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Q162 .ช63 (1).

ห้องสมุด:
คลื่นอุษาคเนย์ : เสน่หา มายา หยดน้ำตา รอยแค้น / ธีรภาพ โลหิตกุล.

by ธีรภาพ โลหิตกุล, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2547Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS523.2 .ธ644 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS523.2 .ธ644 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS523.2 .ธ644 (2).

ห้องสมุด:
สหัสวรรษแห่งสงคราม : มรรควิธีวิเคราะห์โลกแบบบูรณาการ / ยุค ศรีอาริยะ.

by เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมูลนิธิวิถีทรรศน์, 2546Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: D443 .ท84 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D443 .ท84 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: D443 .ท84 (2).

ห้องสมุด:
อนาคตศาสตร์ โลกหลัง 11 กันยา 2001 / โดย ยุค ศรีอาริยะ.

by เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2545Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: D445 .ท83 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D445 .ท83 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HIST D 2002 403620 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D445 .ท83 (2).

ห้องสมุด:
สร้างสังคมใหม่ : ชุมชนาธิปไตย-ธัมมาธิปไตย / พิทยา ว่องกุล.

by พิทยา ว่องกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2542Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 พ625 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.592.พ6 พ625 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HN700.592.พ6 พ625 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.592.พ6 พ625 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.592.พ6 พ625 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.592.พ6 พ625 (2).

ห้องสมุด:
ภูมิปัญญาบูรณาการ / ยุค ศรีอาริยะ.

by เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2542Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC191 .ท83 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LC191 .ท83 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LC191 .ท83 (4).

ห้องสมุด:
โบกมือลาโลกาภิวัตน์ / โดย อนุช อาภาภิรม ... [และคนอื่น ๆ].

by อนุช อาภาภิรม, 2483-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2544Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .บ92 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .บ92 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445 .บ92 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .บ92 (3).

ห้องสมุด:
สิ่งแวดล้อมและประชากร : เครื่องเซ่นความเจริญ / โดย อนุช อาภาภิรม ... [และคนอื่น ๆ].

by อนุช อาภาภิรม, 2483-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2543 [2000]Availability: Available for loan (16)Pridi Banomyong LibraryCall number: GF51 .ส62 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GF51 .ส62 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: GF51 .ส62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GF51 .ส62 (8). Checked out (1).

ห้องสมุด:
มายาโลกาภิวัตน์ / โดย ยุค ศรีอาริยะ.

by เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2541Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM101 .ท815 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM101 .ท815 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM101 .ท815 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM101 .ท815 (6), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HM101 .ท815 (1).

ห้องสมุด:
พลังปัญญาทางมนุษยศาสตร์ : เจตนา นาควัชระ / คณะผู้วิจัย สดชื่น ชัยประสาธน์ ... [และคนอื่นๆ].

by สดชื่น ชัยประสาธน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิถีทรรศน์, 2542Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: H59.จ72 พ462 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: H59.จ72 พ462 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544