ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Čhariyatham nai wichāchīp sư̄mūanchon = Ethics of the mass media profession / จริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน = Ethics of the mass media profession / ศิริวรรณ อนันต์โท, สันทัด ทองรินทร์.

Siriwan ʻAnanthō. Santad Thō̜ngrin. by ศิริวรรณ อนันต์โท, 2500- | สันทัด ทองรินทร์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Samnakphim Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publication: นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Other title: Ethics of the mass media profession.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: P94 .ศ646 2559 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: P94 .ศ646 2559 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Čhariyatham nai wichāchīp nakkānmư̄ang = Ethics of the politicians / จริยธรรมในวิชาชีพนักการเมือง = Ethics of the politicians / วริยา ชินวรรโณ, ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย.

Wariya Chinwannō. Titaree Sirisrisornchai. by วริยา ชินวรรโณ | ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Samnakphim Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publication: นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: Ethics of the politicians.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55จ4 ว464 2558 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55จ4 ว464 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55จ4 ว464 2558 (1).

ห้องสมุด:
Čhariyatham nai wichāchīp phǣt = Ethics of the medical profession / จริยธรรมในวิชาชีพแพทย์ = Ethics of the medical profession / วิรัช ทุ่งวชิรกุล, แสงเทียน อยู่เถา, มานัส โพธาภรณ์.

Wirat Thungwachirakun. Sǣngthīan Yūthao. Mānat Phōthāphō̜n. Thailand. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by วิรัช ทุ่งวชิรกุล | แสงเทียน อยู่เถา | มานัส โพธาภรณ์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Samnakphim Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publication: นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Other title: Ethics of the medical profession.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: W50 .ว646 2559 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Čhariyatham nai wichāchīp ʻāčhān mahāwitthayālai = Ethics of the university lecturers profession / จริยธรรมในวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย = Ethics of the university lecturers profession / ประทีป ฉัตรสุภางค์, ภัทรียา กิจเจริญ, ดรุณี ภู่ขาว.

Prathīp Chatsuphāng. Phattharīyā Kitčharœ̄n. Darunī Phūkhāo. Thailand. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by ประทีป ฉัตรสุภางค์ | ภัทรียา กิจเจริญ | ดรุณี ภู่ขาว | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Samnakphim Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publication: นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Other title: Ethics of the university lecturers profession..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB1779 .ป457 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1779 .ป457 2559 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān wičhai chabap sombūn khrōngkān "čhariyatham nai wichāchīp thahān" / จริยธรรมในวิชาชีพทหาร : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ / พลโทศานิต สร้างสมวงษ์, พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์, พันโทเสนีย์ พรหมวิวัฒน์.

Sānit Sāngsomwong. Phanchadā Siriwanbut. Sēnī Phromwiwat. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by ศานิต สร้างสมวงษ์ | พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ | เสนีย์ พรหมวิวัฒน์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2556 [2013] Publication: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 [2013]Other title: Khrōngkān "čhariyatham nai wichāchīp thahān" Other title: โครงการ "จริยธรรมในวิชาชีพทหาร".Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: U22 .ศ637 2556 (1).

ห้องสมุด:
Čhariyatham nai wichāchīp khrū = Ethics of the teachers' profession / จริยธรรมในวิชาชีพครู = Ethics of the teachers' profession / วินันท์กานต์ รุจิภักดิ์, เอมม่า อาสนจินดา.

Winankān Ručhiphak. ʻĒmmā ʻĀsanajindā. by วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์ | เอมม่า อาสนจินดา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Samnakphim Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publication: นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Other title: Ethics of the teachers' profession.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1779 .ว647 2559 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB1779 .ว647 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB1779 .ว647 2559 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544