ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 85 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การวิเคราะห์กฎหมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์ : การคิดค่าเสียหายในคดีละเมิด / ผู้สรุป วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน ; บรรณาธิการ พูนสิน วงศ์กลธูต.

by วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน | พูนสิน วงศ์กลธูต | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 162/2556 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 162/2556 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 : ข้อจำกัดและการปฏิรูป / ผู้สรุป วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน ; บรรณาธิการ พูนสิน วงศ์กลธูต.

by วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน | พูนสิน วงศ์กลธูต | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 169/2555 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 169/2555 (1).

ห้องสมุด:
หลักประกันด้านรายได้สำหรับผู้สูงอายุไทย / สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2551Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 092/2552 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 092/2552 (2).

ห้องสมุด:
ความยากจนคืออะไร และวัดได้อย่างไร / สมชัย จิตสุชน.

by สมชัย จิตสุชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2545Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ส4333ค56 (1).

ห้องสมุด:
องค์การการค้าโลก : สมาคมคนรวยจริงหรือ?

by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2549Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .อ2219 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน / ผู้สรุป ปราโมทย์ ตั้งเกียรติกำจาย ; บรรณาธิการ ขวัญใจ เลขะกุล.

by ปราโมทย์ ตั้งเกียรติกำจาย | ขวัญใจ เลขะกุล | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2552Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 009/2554 (2).

ห้องสมุด:
พัฒนาการนโยบายการเงินและการคลังของไทยในทศวรรษ 2540.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2551 [2008]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 160/2552 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด / ผู้สรุป วาทินี แก้วทับทิม ; บรรณาธิการ พูนสิน วงศ์กลธูต.

by วาทินี แก้วทับทิม | พูนสิน วงศ์กลธูต | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 206/2554 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจ้างแรงงานต่างด้าว / ผู้สรุป เมย์ ทีวะกุล ; บรรณาธิการ พูนสิน วงศ์กลธูต.

by เมย์ ทีวะกุล | พูนสิน วงศ์กลธูต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2553Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 110/2554 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 110/2554 (1).

ห้องสมุด:
การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์กับกลุ่มชนตามแนวชายแดนและแรงงานต่างด้าว.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2550Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ก666242 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ก666242 (1).

ห้องสมุด:
การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค / ผู้สรุป วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

by วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2013 622497 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC 2013 622497 (1).

ห้องสมุด:
อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ : ผลกระทบ การประกันภัย และการชดเชยเยียวยา / สรุปและบรรณาธิการ กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์.

by กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2013 623517 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC 2013 623517 (1).

ห้องสมุด:
สู่ความชัดเจนในระเบียบธรรมาภิบาล : ประเด็นสืบเนื่องจากกรณีการขายหุ้นชิน คอร์ปอเรชั่น.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2550Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ส7525363 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังเพื่อป้องกันการทุจริต / ผู้สรุป วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน ; บรรณาธิการ พูนสิน วงศ์กลธูต.

by วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน | พูนสิน วงศ์กลธูต | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 178/2555 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 178/2555 (1).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม : จากหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (polluters pay principle) ถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (people's participation policy) / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.

by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2492-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2551Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 054/2552 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สังคมเสถียรภาพและกลไกประชารัฐที่ดี = Good governance / โดย อรพินท์ สพโชคชัย.

by อรพินท์ สพโชคชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .อ463ส62 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .อ463ส62 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .อ463ส62 (2).

ห้องสมุด:
การเปลี่ยนแปลงของคนไทย จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน / วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์.

by วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2548Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ว45545ก64 (1).

ห้องสมุด:
ความพร้อมของรถไฟไทยกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / บรรณาธิการ พูนสิน วงศ์กลธูต และ ปราโมทย์ ตั้งเกียรติกำจาย.

by พูนสิน วงศ์กลธูต | ปราโมทย์ ตั้งเกียรติกำจาย | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการการพัฒนาประเทศไทย, 2552Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 161/2553 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 161/2553 (1).

ห้องสมุด:
คนไทยพร้อมจะจ่ายค่ารัฐสวัสดิการหรือ?.

by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2552Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 218/2552 (1).

ห้องสมุด:
การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของธุรกิจไทยจากความตกลง JTEPA.

by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2552Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 343/2552 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 343/2552 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544