ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 12 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Theknik phichit khō̜sō̜p kotmāi lomlalāi (bankruptcy law) læ praden thī nāsončhai nai tǣla māttrā (chapho̜ māttrā samkhan samkhan) / เทคนิคพิชิตข้อสอบกฎหมายล้มละลาย (bankruptcy law) และประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละมาตรา (เฉพาะมาตราสำคัญ ๆ) / เขียนโดย ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์.

Prīchanok Čhiraphiwong. by ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2559 [2016]Other title: Kotmāi lomlalāi Other title: Bankruptcy law | กฎหมายล้มละลาย.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1942 .ป46 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1942 .ป46 2559 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Theknik phichit khō̜sō̜p kotmāi yư̄m khamprakan čhamnam čhamnō̜ng læ praden thī nāsončhai nai tǣla māttrā (chapho̜ māttrā samkhan samkhan) / เทคนิคพิชิตข้อสอบกฎหมายยืม ค้ำประกัน จำนำ จำนอง และประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละมาตรา (เฉพาะมาตราสำคัญ ๆ) / ผู้เรียบเรียง ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์.

Prīchanok Čhiraphiwong. by ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2559 [2016]Other title: Kotmāi yư̄m khamprakan čhamnam čhamnō̜ng Other title: Theknik phichit khō̜sō̜p kotmāi yư̄m khamprakan čhamnō̜ng læ čhamnam Other title: กฎหมายยืม ค้ำประกัน จำนำ จำนอง | เทคนิคพิชิตข้อสอบกฎหมายยืม ค้ำประกัน จำนองและจำนำ.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT955 .ป46 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2016 665810 (2).

ห้องสมุด:
Theknik phichit khō̜sō̜p kotmāi ʻāyā criminal law læ praden thī nāsončhai nai tǣla māttrā (chapho̜ māttrā samkhan samkhan). Lem 2 / เทคนิคพิชิตข้อสอบกฎหมายอาญา criminal law และประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละมาตรา (เฉพาะมาตราสำคัญ ๆ). เล่ม 2 / ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์.

Prīchanok Čhiraphiwong. by ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2559 [2016]Other title: Theknik phichit khō̜sō̜p kotmāi ʻāyā lem 2 læ praden thī nāsončhai tǣla māttrā (chapho̜ māttrā samkhan samkhan) Other title: เทคนิคพิชิตข้อสอบกฎหมายอาญา เล่ม 2 และประเด็นที่น่าสนใจแต่ละมาตรา (เฉพาะมาตราสำคัญ ๆ).Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ป464 2559 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
Sathiti khō̜sō̜p phūchūai phūphiphāksā sanām yai tangtǣ Phō̜.Sō̜. 2538-2555 thuk wichā (thang 3 wan) / สถิติข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามใหญ่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2538-2556 ทุกวิชา (ทั้ง 3 วัน) / รวบรวมโดย ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์.

Prīchanok Čhiraphiwong. by ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557 [2014]Other title: Sathiti khō̜sō̜p phūchūai... sanām yai Phō̜.Sō̜. 2538-2556 Other title: สถิติข้อสอบผู้ช่วยฯ สนามใหญ่ พ.ศ. 2538-2556.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1610 .ป482 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 646600 (2).

ห้องสมุด:
Sathiti khō̜sō̜p ʻaiyakān sanām yai phrō̜m khamphiphāksādīkā thī kīeokhō̜ng tangtǣ Phō̜.Sō̜. 2530-2554 / c rūaprūam dōi Prīchanok Čhiraphiwong. สถิติข้อสอบอัยการสนามใหญ่ พร้อมคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2530-2554 / รวบรวมโดย ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์.

Prīchanok Čhiraphiwong. by ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūt Phaisān, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2555 [2012]Other title: Sathiti sō̜p ʻaiyakān sanām yai Other title: สถิติสอบอัยการสนามใหญ่.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT70 .ป4643 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2012 643898 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Theknik phichit khō̜sō̜p læ praden thī nāsončhai nai tǣla māttrā (chapho̜ māttrā samkhan samkhan) kotmāi rǣngngān Labor laws / เทคนิคพิชิตข้อสอบและประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละมาตรา (เฉพาะมาตราสำคัญ ๆ) กฎหมายแรงงาน Labor laws / เขียนโดย ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์.

Prīchanok Čhiraphiwong. by ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557 [2014]Other title: Theknik phichit khō̜sō̜p kotmāi rǣngngān læ praden thī nāsončhai nai tǣla māttrā (chapho̜ māttrā samkhan samkhan) Other title: Theknik phichit khō̜sō̜p kotmāi rǣngngān Other title: เทคนิคพิชิตข้อสอบ กฎหมายแรงงานและประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละมาตรา (เฉพาะมาตราสำคัญ ๆ) | เทคนิคพิชิตข้อสอบกฎหมายแรงงาน.Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1270 .ป47 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 646829 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1270 .ป47 2557 (2).

ห้องสมุด:
Theknik phichit khō̜sō̜p pǭ.wi.phǣng phāk 3 læ praden thī nāsončhai nai tǣla māttrā. lem 2, 'Utthǭn Appeal / เทคนิคพิชิตข้อสอบ ป.วิ.แพ่ง ภาค 3 และประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละมาตรา. เล่ม 2, อุทธรณ์ Appeal / เขียนโดย ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Prīchanok Čhiraphiwong. by ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2556 [2013]Other title: Theknik phichit khō̜sō̜p wi.phǣng 3 phrǭm praden thī nāsončhai nai tǣla māttrā (chapho̜ māttrā samkhan samkhan). Other title: Theknik phichit khō̜sō̜p pǭ.wi.phǣng 3.... Other title: เทคนิคพิชิตข้อสอบ วิ.แพ่ง 3 พร้อมประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละมาตรา (เฉพาะมาตราสำคัญ ๆ). | เทคนิคพิชิตข้อสอบ ป.วิ.แพ่ง 3ฯ..Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ท72 2556 ล. 2 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 646845 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .ท72 2556 ล. 2 (4).

ห้องสมุด:
Theknik phichit khō̜sō̜p kotmāi fư̄nfū kitčhakān (Rehabilitation law) læ praden thī nāsončhai nai tǣla māttrā (chapho̜ māttrā samkhan samkhan) / เทคนิคพิชิตข้อสอบกฎหมายฟื้นฟูกิจการ (Rehabilitation law) และประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละมาตรา (เฉพาะมาตราสำคัญ ๆ) / เขียนโดย ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์.

Prīchanok Čhiraphiwong. by ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2559 [2016]Other title: Kotmāi fư̄nfū kitčhakān Other title: Rehabilitation law | กฎหมายฟื้นฟูกิจการ.Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1147 .ป46 2559 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1147 .ป46 2559 (3).

ห้องสมุด:
Theknik phichit khō̜sō̜p pǭ.wi.phǣng phāk 4 læ praden thī nāsončhai nai tǣla māttrā. lem 3, Dīkā appeal / เทคนิคพิชิตข้อสอบ ป.วิ.แพ่ง ภาค 4 และประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละมาตรา. เล่ม 3, ฎีกา Dika appeal / เขียนโดย ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Prīchanok Čhiraphiwong. by ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2556 [2013]Other title: Theknik phichit khō̜sō̜p wi.phǣng 4 phrǭm praden thī nāsončhai nai tǣla māttrā (chapho̜ māttrā samkhan samkhan). Other title: Theknik phichit khō̜sō̜p pǭ.wi.phǣng 4.... Other title: เทคนิคพิชิตข้อสอบ วิ.แพ่ง 4 พร้อมประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละมาตรา (เฉพาะมาตราสำคัญ ๆ). | เทคนิคพิชิตข้อสอบ ป.วิ.แพ่ง 4ฯ..Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ท72 2556 ล. 3 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 646855 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .ท72 2556 ล. 3 (4).

ห้องสมุด:
Theknik phichit khō̜sō̜p kotmāi ʻāyā criminal law læ praden thī nāsončhai nai tǣla māttrā (chapho̜ māttrā samkhan samkhan). Lem 1 / เทคนิคพิชิตข้อสอบกฎหมายอาญา criminal law และประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละมาตรา (เฉพาะมาตราสำคัญ ๆ). เล่ม 1 / ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์.

Prīchanok Čhiraphiwong. by ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2559 [2016]Other title: Theknik phichit khō̜sō̜p kotmāi ʻāyā lem 1 læ praden thī nāsončhai tǣla māttrā (chapho̜ māttrā samkhan samkhan) Other title: เทคนิคพิชิตข้อสอบกฎหมายอาญา เล่ม 1 และประเด็นที่น่าสนใจแต่ละมาตรา (เฉพาะมาตราสำคัญ ๆ).Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ป464 2559 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmphit samret nai kotmāi ʻāyā phrō̜m khamphiphāksā dīkā thī kīeokhō̜ng / ความผิดสำเร็จในกฎหมายอาญาพร้อมคำพิพากษาฏีกาที่เกี่ยวข้อง / เขียนโดย ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์.

Prīchanok Čhiraphiwong. by ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2556 [2013]Availability: Available for loan (11)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3878 .ป46 2556 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 646588 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3878 .ป46 2556 (3).

ห้องสมุด:
Rūthan kotmāi ʻāyā chabap khwāmphit kīeokap phēt / รู้ทันกฎหมายอาญาฉบับความผิดเกี่ยวกับเพศ / เขียนโดย ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์ ; วาดโดย สรรค์พิเชฐ เอื้อวิไลจิต.

Prīchanok Čhiraphiwong. Sanphichēt ʻŪawilaičhit. by ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์ | สรรค์พิเชฐ เอื้อวิไลจิต.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Bō̜phit Kānphim Čhamkat, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2557 [2014]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4200 .ป46 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 646636 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4200 .ป46 2557 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544