ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 30 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พลวัตของระบบการเงินโลกกับผลกระทบต่อไทย / โดย สมภพ มานะรังสรรค์ ; ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.

by สมภพ มานะรังสรรค์ | ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG1250.56 .ส424 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HG1250.56 .ส424 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HG1250.56 .ส424 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG1250.56 .ส424 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG1250.56 .ส424 (2).

ห้องสมุด:
แปรรูป แปรเพื่อใคร / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง, 2543Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4300.57 .ป84 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD4300.57 .ป84 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD4300.57 .ป84 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD4300.57 .ป84 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD4300.57 .ป84 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4300.57 .ป84 (2).

ห้องสมุด:
ก้าว (ไม่) พ้นประชานิยม : กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7153.3.ก2 ก66 (2).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์กระแสทวน / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ศ738 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ศ738 (5), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ศ738 (3).

ห้องสมุด:
การเมืองภาคพลเมือง : บทวิเคราะห์แนวคิดและปฏิบัติการท้าทายอำนาจการเมืองในระบบตัวแทน / โดย ณรงค์ บุญสวยขวัญ ; ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.

by ณรงค์ บุญสวยขวัญ | ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF799 .ณ42 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF799 .ณ42 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF799 .ณ42 (3).

ห้องสมุด:
ฅนชั้นกลางไทยในกระแสทุนนิยม / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HT690.ท9 ฅ32 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HT690.ท9 ฅ32 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HT690.ท9 ฅ32 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HT690.ท9 ฅ32 (1).

ห้องสมุด:
คำประกาศชาตินิยมใหม่ / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.575 .ค63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.575 .ค63 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.575 .ค63 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.575 .ค63 (3).

ห้องสมุด:
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC599.ท9 ธ74 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC599.ท9 ธ74 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: JC599.ท9 ธ74 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JC599.ท9 ธ74 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC599.ท9 ธ74 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC599.ท9 ธ74 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JC599.ท9 ธ74 (1).

ห้องสมุด:
วิสาหกิจชุมชน : กลไกเศรษฐกิจฐานราก / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, พิทยา ว่องกุล บรรณาธิการ.

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ | พิทยา ว่องกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9อ7 ว65 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9อ7 ว65 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC445.ฮ9อ7 ว65 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ECON HC 2002 387139 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ทุนการเงินจีนยุคใหม่ / โดย สมภพ มานะรังสรรค์ ; ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.

by สมภพ มานะรังสรรค์ | ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG187.จ6 ส443 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG187.จ6 ส443 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG187.จ6 ส443 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
หนึ่งครัวเรือนสองวิถีการผลิต : ทางออกวิกฤติเศรษฐกิจไทย / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เอดิสันเพรส โปรดักส์, 2541Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ห357 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ห357 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ห357 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
1999 จุดเปลี่ยนแห่งยุคสมัย : จากโลกาภิวัตน์.. สู่.. ชุมชน / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB74.ก6 ก14 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB74.ก6 ก14 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB74.ก6 ก14 (3).

ห้องสมุด:
พลวัตของระบบการเงินโลกกับผลกระทบต่อไทย / โดย สมภพ มานะรังสรรค์ ; ณรงค์ เพช็รประเสริฐ บรรณาธิการ.

by สมภพ มานะรังสรรค์ | ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HG1250.56 .ส424 2552 (3).

ห้องสมุด:
จาก- - ทุนผูกขาด สู่- - วินาศกรรม / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ ; ผู้ช่วยบรรณาธิการ ศิริพร ยอดกมลศาสตร์.

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ | ศิริพร ยอดกมลศาสตร์, 2510-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง, 2544Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2755.5 .จ62 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD2755.5 .จ62 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD2755.5 .จ62 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD2755.5 .จ62 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD2755.5 .จ62 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2755.5 .จ62 (2).

ห้องสมุด:
การเมืองเรื่องข้าว : ภายใต้อำนาจรัฐทุนผูกขาด / [บรรณาธิการ] ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9066.ท92 ก644 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9066.ท92 ก644 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD9066.ท92 ก644 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD9066.ท92 ก644 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9066.ท92 ก644 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9066.ท92 ก644 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เอ็นจีโอ 2000 / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.พ6 อ765 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.พ6 อ765 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HN700.55.พ6 อ765 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.55.พ6 อ765 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.พ6 อ765 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.55.พ6 อ765 (2).

ห้องสมุด:
สวัสดิการโดยภาคชุนชน / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง, 2544Availability: Available for loan (21)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG2039.ท9 ส54 ล. 1 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG2039.ท9 ส54 (10), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG2039.ท9 ส54 ล. 1 (4).

ห้องสมุด:
ก้าว (ไม่) พ้นประชานิยม : แสวงหาประชาธิปไตย / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ก9273 (2).

ห้องสมุด:
สวัสดิการสังคม ฉบับชาวบ้าน : แนวคิด นโยบาย แนวทางปฏิบัติ / อภิญญา เวชยชัย, ศิริพร ยอดกมลศาสตร์ ; ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.

by อภิญญา เวชยชัย, 2498- | ศิริพร ยอดกมลศาสตร์, 2510- | ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547Availability: : Checked out (4).

ห้องสมุด:
ฅนจนไทยในภาวะวิกฤติ / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง, 2541Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV4142.57 .ฅ32 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV4142.57 .ฅ32 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV4142.57 .ฅ32 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544