ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 1249 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
บันทึกการอภิปรายเรื่อง การใช้ เพทรัน-ไคลเอ็นโมเดล (Patron-Client model) ในการศึกษาสังคมไทย. โดย สมเกียรติ วันทะนะ และคนอื่นๆ.

by สมเกียรติ วันทะนะ, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN750.9.ก2 ส37 (1).

ห้องสมุด:
รายงานวิจัยการศึกษาและติดตามผลโครงการรวมกันเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน / ผู้วิจัย มงคล จันทร์บำรุง, อิฐศักดิ์ ศรีสุโข.

by มงคล จันทร์บำรุง | อิฐศักดิ์ ศรีสุโข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, [2542]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ม224ร64 (1).

ห้องสมุด:
ประชาคมสุขภาพตำบล : กระบวนการส่งเสริมและพัฒนา / ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์ และคณะ.

by ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ขอนแก่น : ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2542Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN49.พ6 ป46 (1).

ห้องสมุด:
สรุปสาระสำคัญแผนประกันสังคม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540-2544 / กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ สังคม.

by สำนักงานประกันสังคม. กองวิชาการและแผนงาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD7222.55 .ส66365 (1).

ห้องสมุด:
บทความเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ชุมชน.

by มหาดไทย, กระทรวง. กรมประชาสงเคราะห์ | สยม รัตนวิจิตร์ | สุรภี วะสีนนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2513Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV41 .ม5 (3).

ห้องสมุด:
การเขียนรายงานวิจัยทางสาธารณสุข = Writing research paper in public health / โดย เวคิน นพนิตย์.

by เวคิน นพนิตย์ | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานปลัดกระทรวง. สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: ขอนแก่น : ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2531Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: LB2369 .ว7 2531 (2).

ห้องสมุด:
ละครการเมือง 24 มิถุนายน 2475 / แถมสุข นุ่มนนท์.

by แถมสุข นุ่มนนท์, 2478-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมประวัติศาสตร์, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก5 2475 ถ83 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก5 2475 ถ83 (1).

ห้องสมุด:
ทรัพยากรประมงและสภาวะการประมงในแม่น้ำมูล = Fishery resources and fisheries activities in Mun River / ไมตรี ดวงสวัสดิ์, สันทนา ดวงสวัสดิ์.

by ไมตรี ดวงสวัสดิ์ | สันทนา ดวงสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประมงน้ำจืด, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: SH307 .ม93 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: SH307 .ม93 (1).

ห้องสมุด:
ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการหยอดวัคซีนโปลิโอในเด็กนักเรียน : การณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตามโครงการรณรงค์ให้วัคซีนเพื่อกวาดล้างโปลิโอ / วรนุช วุฒิอุตดม, ลือชัย ศรีเงินยวง.

by วรนุช วุฒิอุตดม | ลือชัย ศรีเงินยวง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ว454ค56 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ว454ค56 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินระดับธาตุอาหารพืชเพื่อแนะนำการใช้ปุ๋ยกับยางพารา / นุชนารถ กังพิศดาร.

by นุชนารถ กังพิศดาร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์, 2542Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SB291.พ6 น72 (1).

ห้องสมุด:
ทรัพยากรดินในประเทศไทย = Soils resource of Thailand / โดย เฉลียว แจ้งไพร.

by เฉลียว แจ้งไพร | กระทรวงเกษตรและสหกรณ. กรมพัฒนาที่ดิน. กองสำรวจและจำแนกดิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองสำรวจและจำแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2530Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: S599.6.ท9 ฉ7 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: S599.6.ท9 ฉ7 (2).

ห้องสมุด:
บ้านอีก้อ : ความเชื่อและภูมิปัญญาชาวบ้าน / อุไรวรรณ แสงศร.

by อุไรวรรณ แสงศร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสัวสดิการสังคม, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.อ6 อ74 (1).

ห้องสมุด:
รายงานวิจัยศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษาในหมู่บ้านชาวเขาโดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ / อิฐศักดิ์ ศรีสุโข.

by อิฐศักดิ์ ศรีสุโข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสังคม, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV400.56 .อ63 (1).

ห้องสมุด:
อนาคตเศรษฐกิจไทย : ปัญหาและแนวทางแก้ไข / บริษัท ไทยวิจัยและฝึกอบรม จำกัด.

by บริษัทไทยวิจัยและฝึกอบรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2539Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .อ36 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .อ36 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544