ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 23 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
มหาวิทยาลัยของรัฐกับกฎหมายปกครอง / มานิตย์ จุมปา.

by มานิตย์ จุมปา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3148 .ม63 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3148 .ม63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3148 .ม63 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT3148 .ม63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3148 .ม63 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน / มานิตย์ จุมปา.

by มานิตย์ จุมปา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT640 .ม63 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2011 567306 (1). Checked out (4).

ห้องสมุด:
คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน / สุดาศิริ วศวงศ์.

by สุดาศิริ วศวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2545Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1270 .ส73 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1270 .ส73 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1270 .ส73 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายทฤษฎีและหลักกฎหมายภาษีอากร / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

by ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: K4460.4 .ศ74 2547 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4460.4 .ศ74 2547 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: K4460.4 .ศ74 2547 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4460.4 .ศ74 2547 (4). Checked out (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ / อรพรรณ พนัสพัฒนา.

by อรพรรณ พนัสพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT903 .อ43 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT903 .อ43 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน / มานิตย์ จุมปา.

by มานิตย์ จุมปา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT640 .ม63 2548 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT640 .ม63 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT640 .ม63 2548 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : องค์การการค้าโลก (WTO) : บททั่วไป / ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร.

by ทัชชมัย ทองอุไร, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554 [2011]Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: K4610 .ท62 2554 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4610 .ท62 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K4610 .ท62 2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4610 .ท62 2554 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายมหาชนการคลังและภาษีอากร ภาษีบำรุงท้องที่ / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

by ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3660 .ศ74 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3660 .ศ74 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3660 .ศ74 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3660 .ศ74 (6). Checked out (1).

ห้องสมุด:
แกตต์และองค์การการค้าโลก (WTO) / ทัชชมัย ฤกษะสุต.

by ทัชชมัย ทองอุไร, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1721 .ท62 2546 (1).

ห้องสมุด:
เจรจาและร่างสัญญาธุรกิจ / อธึก อัศวานันท์.

by อธึก อัศวานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .อ352 2555 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT920 .อ352 2555 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .อ352 2555 (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ = Law and economics : ทรัพย์สิน สัญญา และละเมิด / ศักดา ธนิตกุล.

by ศักดา ธนิตกุล, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544Availability: Available for loan (21)Pridi Banomyong LibraryCall number: K487.ศ7 ศ62 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K487.ศ7 ศ62 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K487.ศ7 ศ62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K487.ศ7 ศ62 (8), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K487.ศ7 ศ62 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน / โดย ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์.

by ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2548Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ต5 พ9 2548 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ต5 พ9 2548 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ต5 พ9 2548 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : องค์การการค้าโลก (WTO) : บททั่วไป / ทัชชมัย ฤกษะสุต.

by ทัชชมัย ทองอุไร, 2504-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: K4610 .ท62 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4610 .ท62 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K4610 .ท62 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: K4610 .ท62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4610 .ท62 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาดและกฎหมายตอบโต้การอุดหนุนของสหรัฐอเมริกา / ทัชชมัย ฤกษะสุต.

by ทัชชมัย ทองอุไร, 2504-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KF6708.ท7 ท622 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KF6708.ท7 ท622 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KF6708.ท7 ท622 (4).

ห้องสมุด:
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : องค์การการค้าโลก (WTO) : บททั่วไป / ทัชชมัย ฤกษะสุต.

by ทัชชมัย ทองอุไร, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: K4610 .ท62 2551 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4610 .ท62 2551 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K4610 .ท62 2551 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K4610 .ท62 2551 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: K4610 .ท62 2551 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: K4610 .ท62 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4610 .ท62 2551 (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายภาษีอากร / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

by ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนสามัญ จตุลักษณ์ 79, [2556] [2013]Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4460 .ศ74 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW K 2013 626248 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW K 2013 626248 (2). Checked out (6).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน / มานิตย์ จุมปา.

by มานิตย์ จุมปา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT640 .ม63 2551 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT640 .ม63 2551 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT640 .ม63 2551 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT640 .ม63 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT640 .ม63 2551 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : GATT และ WTO : บททั่วไป / ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร.

by ทัชชมัย ทองอุไร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : วิญูญูชน, 2556 [2013]Availability: Available for loan (10)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW K 2013 620109 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4610 .ท62 2556 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4610 .ท62 2556 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kotkēn rư̄ang kānkhaosū talāt (Market Access) kān'utnun phāinai prathēt (Domestic Support) læ kān'utnun kānsong'ō̜k (Export Subsidy) nai kānkhā sinkhā kasēt rawāng prathēt phāi tai GATT læ WTO / กฎเกณฑ์เรื่องการเข้าสู่ตลาด (Market Access) การอุดหนุนภายในประเทศ (Domestic Support) และการอุดหนุนการส่งออก (Export Subsidy) ในการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศภายใต้ GATT และ WTO / ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร.

Thatchamai Thō̜ng'urai, Sathāban Rawāng Prathēt phư̄a Kānkhā læ Kānphatthanā. by ทัชชมัย ทองอุไร, 2504- | สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Rawāng Prathēt phư̄a Kānkhā læ Kānphatthanā, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2557 [2014]Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3317 .ท62 2557 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3317 .ท62 2557 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3317 .ท62 2557 (1).

ห้องสมุด:
Kham ʻathibāi kotmāi phāsī kānrap mō̜radok / คำอธิบายกฎหมายภาษีการรับมรดก / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

Supphalak Phinitphūwadon. Chulalongkorn University. Faculty of Law. by ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Hǣppī Rūthīn Čhamkat, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท แฮปปี้รูทีน จำกัด, 2560 [2017]Other title: Kotmāi phāsī kānrap mō̜radok Other title: กฎหมายภาษีการรับมรดก.Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3621 .ศ744 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3621 .ศ744 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3621 .ศ744 2560 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544