ผลการค้นหาของคุณมี 40 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
Access to financial services in Brazil / โดย Kumar, Anjali. การพิมพ์: Washington, D.C. : World Bank, 2005 . lxxii, 619 p. : , Includes bibliographical references (p. 557-588) and index. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HG185.B7 K85 2005] (1),

ห้องสมุด:
Access to financial services in Nepal / โดย Ferrari, Aurora. การพิมพ์: Washington, D.C. : World Bank, 2007 . xvi, 82 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HG187.N36 F477 2007] (2),

ห้องสมุด:
Accountability in public expenditures in Latin America and the Caribbean : , revitalizing reforms in financial management and procurement / โดย Ladipo, Omowunmi. การพิมพ์: Washington, D.C. : World Bank, 2009 . xix, 105 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ7664.5 .L335 2009] (1),

ห้องสมุด:
Adequacy of retirement income after pension reforms in Central, Eastern, and Southern Europe / โดย Holzmann, Robert. การพิมพ์: Washington, D.C. : World Bank, 2009 . xix, 307 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HD7164.7 .H65 2009] (1),

ห้องสมุด:
Aging population, pension funds, and financial markets : , regional perspectives and global challenges for central, eastern, and southern Europe /   การพิมพ์: Washington, DC : | [Vienna] : World Bank ; | ERSTE Stiftung, 2009 . xvi, 162 pages : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HD7105.35.E9 A35 2009] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
An assessment of the investment climate in Nigeria / โดย Iarossi, Giuseppe. การพิมพ์: Washington : World Bank, 2009 . xiv, 126 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HG5881.A3 I27 2009] (1),

ห้องสมุด:
An Assessment of the investment climate in South Africa /   การพิมพ์: Washington, D.C. : World Bank, 2007 . xxv, 128 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HG5851.A3 A874 2007] (1),

ห้องสมุด:
Awakening Africa's sleeping giant : , prospects for commercial agriculture in the Guinea Savannah zone and beyond.   การพิมพ์: Washington : World Bank, 2009 . xii, 218 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HD2143 .A93 2009] (1),

ห้องสมุด:
Biofuels in Africa : , opportunities, prospects, and challenges / โดย Mitchell, Donald O. การพิมพ์: Washington D.C. : World Bank, 2011 . xxxii, 184 p. : , Includes bibliographical references and index. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HD9502.5.B543A35 M58 2011] (1),

ห้องสมุด:
Bridging diversity : , participatory learning for responsive development / โดย Salmen, Lawrence F., การพิมพ์: Washington, DC : World Bank, 2006 . xviii, 144 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HC60 .S25 2006] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Challenges of CAFTA : , maximizing the benefits for Central America /   การพิมพ์: Washington, DC : World Bank, 2006 . xxv, 289 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HF1782 .C43 2006] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
The Changing face of rural space : , agriculture and rural development in the Western Balkans /   การพิมพ์: Washington, D.C. : World Bank, 2009 . xviii, 158 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HD2038 .C436 2009] (1),

ห้องสมุด:
Developing annuities markets : , the experience of Chile / โดย Rocha, Roberto Rezende. | Rocha, Roberto de Rezende. | Rezende Rocha, Roberto. | Rocha, Robert. การพิมพ์: Washington, D.C. : World Bank, 2007 . xxxiii, 251 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HG8790 .R63] (1),

ห้องสมุด:
Empowerment in practice : , from analysis to implementation / โดย Alsop, Ruth. | Alsop, Ruth, การพิมพ์: Washington, DC : World Bank, 2006 . xiv, 371 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HN49.C6 A47 2006] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Expanding opportunities and building competencies for young people : , a new agenda for secondary education.   การพิมพ์: Washington, D.C. : World Bank, 2005 . xxviii, 300 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [LC67.5 .E97 2005] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Gender and economic growth in Kenya : , unleashing the power of women /   การพิมพ์: Washington, DC : World Bank, 2007 . xxxix, 120 p. : 23 cm. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HQ1381 .G46 2007] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Gender and economic growth in Uganda : , unleashing the power of women / โดย Ellis, Amanda, การพิมพ์: Washington, D.C. : World Bank, 2006 . xi, 89 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HQ1240.5.U33 E45 2006] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Girls' education in the 21st century : , gender equality, empowerment, and economic growth /   การพิมพ์: Washington : World Bank, 2008 . xxix, 313 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [LC2572 .G57 2008] (1),

ห้องสมุด:
Government guarantees : , allocating and valuing risk in privately financed infrastructure projects / โดย Irwin, Timothy. การพิมพ์: Washington, D.C. : World Bank, 2007 . xi, 213 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HC79.C3 I77 2007] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Higher education in Latin America : , the international dimension /   การพิมพ์: Washington, D.C. : World Bank, 2005 . xxvii, 387 p. : 23 cm. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [LA543 .H54 2005] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455