ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 16 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
prachākō̜n læ sangkhom 2557 : kānkœ̄t kap khwāmmankhong nai prachākō̜n læ sangkhom / ประชากรและสังคม 2557 : การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม / ยุพิน วรสิริอมร... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ.

Yuphin Wō̜nsiriʻamō̜n. Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. Kānprachum Wichākān Prachākō̜n læ Sangkhom rư̄ang Kānkœ̄t Kap Khwāmmankhong Nai Prachākō̜n læ Sangkhom Bangkok) by ยุพิน วรสิริอมร | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | การประชุมวิชาการประชากรและสังคม เรื่อง การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม (ครั้งที่ 10 : 2557 : กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Samnakphim Prachākō̜n læ Sangkhom Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Mahāwitthayālai Mahidon, 2557 [2014] Publication: นครปฐม : สำนักพิมพ์ประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ECON HB 2014 634523 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Phūtō̜ngkhang ying : sathānakān læ khō̜sanœ̄ chœ̄ng nayōbāi / ผู้ต้องขังหญิง : สถานการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบาย / กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ.

Krittayā ʻĀtchawanitčhakun. Kunlaphā Wačhanasāra. Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. Mahāwitthayālai Mahidon. Samākhom Nakwičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. by กฤตยา อาชวนิจกุล | กุลภา วจนสาระ, 2515- | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | มหาวิทยาลัยมหิดล. สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Samākhom Nakwičhai Prachākō̜n læ Sangkhom, Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Mahāwitthayālai Mahidon, 2558, [2015] Publication: นครปฐม : สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558, [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV9800.55 .ก63 2558 (1).

ห้องสมุด:
Sukkhaphāp khon Thai 2562 : sư̄ sangkhom sư̄ sō̜ngkhom / สุขภาพคนไทย 2562 : สื่อสังคมสื่อสองคม / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp Hǣng Chāt. by มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Mahāwitthayālai Mahidon rūam kap Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp læ Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp Hǣng Chāt, 2562 [2019] Publication: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA900.JT3.02 ส724 2562 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3.02 ส724 2562 (5).

ห้องสมุด:
Sukkhaphāp khon Thai 2563 : sō̜ng thotsawat patirūp kānsưksā Thai khwāmlomlēo læ khwāmsamret / สุขภาพคนไทย 2563 : สองทศวรรษปฏิรูปการศึกษาไทย ความล้มเหลว และความสำเร็จ / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp Hǣng Chāt. by มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Mahāwitthayālai Mahidon rūam kap Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp læ Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp Hǣng Chāt, 2563 [2020] Publication: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3.02 ส724 2563 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Sathiti nai kānwičhai thāng sangkhommasāt / สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / อารี จำปากลาย.

ʻĀrī Čhampāklāi. Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. by อารี จำปากลาย | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom, Mahāwitthayālai Mahidon, 2560 [2017] Publication: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HA29.5 .อ6283 2560 (2).

ห้องสมุด:
Sukkhaphāp khon Thai 2557 : chumchon thō̜ngthin čhatkān tonʻēng -- sū kanpatirūp prathēt čhāk thānrāk / สุขภาพคนไทย 2557 : ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง--สู่การปฏิรูปประเทศจากฐานราก / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt. Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Mahāwitthayālai Mahidon, 2557 [2014] Publication: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557 [2014]Other title: Chumchon thō̜ngthin čhatkān tonʻēng -- sū kanpatirūp prathēt čhāk thānrāk Other title: ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง--สู่การปฏิรูปประเทศจากฐานราก.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: MED WA 2014 643482 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WA900.JT3.02 ส724 2557 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: MED WA 2014 643482 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA900.JT3.02 ส724 2557 (1).

ห้องสมุด:
Kānsamrūat khō̜mūn phư̄nthān khrōngkān songsœ̄m kānpō̜ngkan ʻĒt nai rǣngngān khāmchāt prathēt Thai (Khrōngkān fā mit- 2) pī Phō̜.Sō̜. 2553 / การสำรวจข้อมูลพื้นฐานโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร- 2) ปี พ.ศ. 2553 / อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ... [และคนอื่น ๆ].

Apichart Čhamratrưthathirong. Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. by อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Mahāwitthayālai Mahidon, 2555 [2012] Publication: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WC503 .ก664 2555 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān wičhai phatthanā phǣn patibatkān phư̄a kānkhapkhlư̄an nayōbāi læ yutthasāt kānphatthanā sathāban khrō̜pkhrūa Phō̜.Sō̜. 2560-2564 / โครงการวิจัยพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560-2564 / พจนา หันจางสิทธิ์ หัวหน้าโครงการวิจัย ; ศิรินันท์ กิติสุขสถิต ... [และคนอื่น ๆ].

Pojjana Hunchangsith. Sirinan Kittisuksathit. Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Samnakngān Sanapsanun Sukkhaphāwa Dek Yaowachon læ Khrō̜pkhrūa. by พจนา หันจางสิทธิ์ | ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. สำนักงานสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Mahāwitthayālai Mahidon, 2561 [2018] Publication: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ674.55 .พ23 2561 (1).

ห้องสมุด:
#Rākhā khō̜ng kānmī lūk mư̄a ngān læ lūk phūk yū bon chư̄ak sēn dīeokan / #ราคาของการมีลูก เมื่องานและลูกผูกอยู่บนเชือกเส้นเดียวกัน / คณะผู้จัดทำ มนสิการ กาญจนะจิตรา ... [และคนอื่น ๆ].

Manasigan Kanchanachitra. Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by มนสิการ กาญจนะจิตรา | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Mahāwitthayālai Mahidon, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019] Publication: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Other title: Rākhā khō̜ng kānmī lūk mư̄a ngān læ lūk phūk yū bon chư̄ak sēn dīeokan Other title: ราคาของการมีลูก เมื่องานและลูกผูกอยู่บนเชือกเส้นเดียวกัน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ759.48 .ร62 2562 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HQ759.48 .ร62 2562 (1).

ห้องสมุด:
Manōthat mai khō̜ng niyām phū sūngʻayu : mummō̜ng chœ̄ng čhittawitthayā sangkhom læ sukkhaphāp = New concept of older persons : the psycho-social and health perspective / มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สุงอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคมและสุขภาพ = New concept of older persons : the psycho-social and health perspective / รศรินทร์ เกรย์ ... [และคนอื่น ๆ].

Rotsarin Krē, Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom, by รศรินทร์ เกรย์ | อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ | เฉลิมพล แจ่มจันทร์ | เรวดี สุวรรณนพเก้า | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 [2013]Other title: New concept of older persons : the psycho-social and health perspective.Availability: No items available : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Prathēt Thai kap satawat hǣng kānyāithin khām chāt = Thailand in the era of transnational migration/ ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ = Thailand in the era of transnational migration / สุรีย์พร พันพึ่ง ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ.

Surīphō̜n Phanphưng. Charamporn Holumyong. Chalermpol Chamchan. Kanya Apipornchaisakul. Sakkarin Niyomsilpa. Apichart Chamratritthirong. Sureeporn Punpuing. Sirinya Kaikeaw. Pattraporn Chuenglertsiri. Manasigan Kanchanachitra. Trupe, Alexander. Kosita Butratana. Reena Tadee. Kulapa Vajanasara, Kanokwan Tharawan. Thirapong Santiphop. Voelker, Marc. Winzer Lylla. Tanya Bavornvattanangkul. Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. Kānprachum Wichākān Radap Chāt "Prachākō̜n læ Sangkhom" Krung Thēp...) by สุรีย์พร พันพึ่ง | จรัมพร โห้ลำยอง | เฉลิมพล แจ่มจันทร์ | กัญญา อภิพรชัยสกุล | สักกรินทร์ นิยมศิลป์ | อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ | สุรีย์พร พันพึ่ง | สิรินทร์ญา ไข่เขียว | ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ | มนสิการ กาญจนะจิตรา | ทรู๊ป, อเล็กซานเดอร์ | โฆษิตา บุตรรัตน์ | รีนา ต๊ะดี | กุลภา วจนสาระ, 2515- | กนกวรรณ ธราวรรณ | ธีระพงศ์ สันติภพ | เฟิลแคร์, มาร์ก | วินเซอร์, ลีลา | ธัญญา บวรวัฒนางกูร | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | การประชุมวิชาการระดับชาติ "ประชากรและสังคม" (ครั้งที่ 12 : 2559 : กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Samnakphim Prachākō̜n læ Sangkhom Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publication: นครปฐม : สำนักพิมพ์ประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Other title: Prachākō̜n læ Sangkhom 2559 : Prathēt Thai kap satawat hǣng kānyāithin khām chāt Other title: Thailand in the era of transnational migration | ประชากรและสังคม 2559 : ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8700.55 .ป463 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD8700.55 .ป463 2559 (1).

ห้องสมุด:
Sukkhaphāp khon Thai 2558 : ʻubāi khāi sukkhaphāp : mư̄a sukkhaphāp klāi pen sinkhā yā khư̄ khrư̄angmư̄ sawǣng hākam rai / สุขภาพคนไทย 2558 : อุบายขายสุขภาพ : เมื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า ยาคือเครื่องมือแสวงหากำไร / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. Thailand. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chat. by มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publication: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: ʻUbāi khāi sukkhaphāp : mư̄a sukkhaphāp klāi pen sinkhā yā khư̄ khrư̄angmư̄ sawǣng hākam rai Other title: อุบายขายสุขภาพ : เมื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า ยาคือเครื่องมือแสวงหากำไร.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA900.JT3.02 ส724 2558 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3.02 ส724 2558 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: WA900.JT3.02 ส724 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WA900.JT3.02 ส724 2558 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Lūk lūk pen yāngrai mư̄a phō̜ mǣ yāi thin : Khrōngkān CLAIM / ลูก ๆ เป็นอย่างไร เมื่อพ่อแม่ย้ายถิ่น : โครงการ CLAIM / อารี จำปากลาย ... [และคนอื่น ๆ].

Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. by มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom, Mahāwitthayālai Mahidon, 2556 [2013] Publication: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 [2013]Other title: Lūk lūk pen yāngrai mư̄a phō̜ mǣ yāi thin Other title: ลูก ๆ เป็นอย่างไร เมื่อพ่อแม่ย้ายถิ่น.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ792.ท9 ล748 2556 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544