ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 59 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kānsưksā nǣothāng kānphatthanā sētthakit chumchon bon thān sapphayākō̜n phư̄t nai thō̜ngthin kō̜ranī sưksā : Klumkasēttrakō̜n Nō̜nnā Khrư̄akhāi ʻInpǣng ʻAmphœ̄ Bānmūang Čhangwat Sakonnakhō̜n / การศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรพืชในท้องถิ่น กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรกรนอนนา เครือข่ายอินแปง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร / โดย เยาวลักษณ์ แก้วยอด ... [และคนอื่นๆ].

Yaowalak Kǣoyō̜t. Samnakngān Kanpatirūp Thīdin phư̄a Kasēttrakam. Klum Wičhai læ Phatthanākān Patirūp Thīdin. by เยาวลักษณ์ แก้วยอด | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Klum Wičhai læ Phatthanā Kānpatirūp Thīdin, Samnak Wichākān læ Phǣnngān, Samnakngān Kanpatirū Thīdin phư̄a Kasēttrakam, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ก6416 2558 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ก6416 2558 (2).

ห้องสมุด:
Phatthanākān kānbō̜rihān čhatkān sapphayākō̜n thīdin nam læ pāmai nai prathēt Thai / พัฒนาการการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน น้ำ และป่าไม้ในประเทศไทย / อาทิตยา พองพรหม, วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์.

ʻĀthitayā Phō̜ngphrom. Wīrachai Nākwibūnwong. Thailand. Samnakngān Kanpatirū Thīdin phư̄a Kasēttrakam. by อาทิตยา พองพรหม | วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kanpatirū Thīdin phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ECON HC 2014 633977 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ECON HC 2014 633977 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kāntittām læ pramœ̄nphon khrōngkān sānfan yuwakasēttrakō̜n nai rōngrīan khayāi ʻōkāt nai khēt patirūp thīdin : kō̜ranī sưksā Rōngrīan Bān Khaonā nai Čhangwat Surātthānī / การติดตามและประเมินผลโครงการสานฝันยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาสในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเขานาใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี / โดย ณฤดี จินตนานุสรณ์.

Narưdī Čhintanānusō̜n. Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by ณฤดี จินตนานุสรณ์ | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2014 643305 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2080.55.ฮ9ส8 ณ43 2557 (2).

ห้องสมุด:
Krabūankān rīanrū phư̄a kānphưng tonʻēng khō̜ng kasēttrakō̜n phāi tai khrōngkān sāng læ phatthanā kasēttrakō̜n run mai ʻAmphœ̄ Lamǣ Čhangwat Chumphō̜n = Learning process for farmers' self-reliance under new farmers development project in Lamae District, Chumphon Province / กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่อำเภอละแม จังหวัดชุมพร = Learning process for farmers' self-reliance under new farmers development project in Lamae District, Chumphon Province / โดย รัชดา เพชรรัตน์.

Ratchada Phetcharat. Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by รัชดา เพชรรัตน์ | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557 [2014]Other title: Learning process for farmers' self-reliance under new farmers development project in Lamae District, Chumphon Province.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2014 638852 (4).

ห้องสมุด:
Kānmī sūanrūam khō̜ng khrư̄akhāi chumchon nai kānphatthanā ʻāchīp kānkasēt hai kǣ khon run mai læ rǣngngān khư̄n thin : kō̜ranī sưksā khrư̄akhāi ʻInpǣng Čhangwat Sakon Nakhō̜n = Participation of community network in agricultural occupation development for young generation and laid-off labor : a case study in Inpang network, Sakonnakhon Province / การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่คนรุ่นใหม่และแรงงานคืนถิ่น : กรณีศึกษาเครือข่ายอินแปง จังหวัดสกลนคร = Participation of community network in agricultural occupation development for young generation and laid-off labor : a case study in Inpang network, Sakonnakhon Province / โดย กานดา ศากยะโรจน์, เกยูร เม่าทอง, สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์.

Kanda Sākyarōt. Kēyūn Maothō̜ng. Suwanna Nākwibūnwong. Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by กานดา ศากยะโรจน์ | เกยูร เม่าทอง | สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557 [2014]Other title: Participation of community network in agricultural occupation development for young generation and laid-off labor : a case study in inpang network, Sakonnakhon Province.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2014 638845 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: IND HD 2014 638845 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: IND HD 2014 638845 (1).

ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ prīapthīap kānphalit malet phan khāo tām withī thō̜ngthin kap kānphalit tām rabop kānčhatkān khunnaphāp thāngkān kasēt thī dī khō̜ng kasēttrakō̜n nai khēt thīdin phrarātchathān = The comparative analysis of rice seed production between traditional way and good agricultural practices (GAP) of farmers in royal donated land : rāingān kānwičhai / การวิเคราะห์เปรียบเทียบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามวิถีท้องถิ่นกับการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรในเขตที่ดินพระราชทาน = The comparative analysis of rice seed production between traditional way and good agricultural practices (GAP) of farmers in royal donated land : รายงานการวิจัย / อารีวรรณ เซ่งตระกูล.

ʻĀrīwan Sēngtrakūn. Thailand. Samnakngān Kanpatirūp Thīdin phư̄a Kasēttrakam. by อารีวรรณ เซ่งตระกูล | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kanpatirūp Thīdin phư̄a Kasēttrakam, 2555 [2012] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2555 [2012]Other title: Comparative analysis of rice seed production between traditional way and good agricultural practices (GAP) of farmers in royal donated land.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: AGRI SB 2012 638917 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: SB191.ข6 อ64 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: AGRI SB 2012 638917 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: AGRI SB 2012 638917 (1).

ห้องสมุด:
Nǣothāng kānphatthanā kānthō̜ngthīeo chœ̄ng kasēt dōi chumchon mī sūanrūam nai nikhom sētthakit phō̜phīang ʻAmphœ̄ Wang Nam Khīeo Čhangwat Nakhō̜n Rātchasīmā = The study of community participation in agro-tourism development in Wang Nam Khiao sufficiency economy settlement, Nakhon Ratchasima Province / แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนมีส่วนร่วมในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา = The study of community participation in agro-tourism development in Wang Nam Khiao sufficiency economy settlement, Nakhon Ratchasima Province / โดย เยาวลักษณ์ แก้วยอด.

Yaowalak Kǣoyō̜t. Samnakngān Kanpatirūp Thīdin phư̄a Kasēttrakam. Klum Wičhai læ Phatthanākān Patirūp Thīdin. by เยาวลักษณ์ แก้วยอด | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Klum Wičhai læ Phatthanākān Patirūp Thīdin Samnak Wichākān læ Phǣnngān Samnakngān Kanpatirūp Thīdin phư̄a Kasēttrakam, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2557 [2014]Other title: Study of community participation in agro-tourism development in Wang Nam Khiao sufficiency economy settlement, Nakhon Ratchasima Province.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: AGRI S 2014 638410 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: S565.88 .ย75 2557 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: AGRI S 2014 638410 (1).

ห้องสมุด:
Kānchai prayōt thīdin kānprapplīan withī kānphalit læ kānphưngphā tonʻēng khō̜ng kasēttrakō̜n nikhom sētthakit phō̜phīang nai khēt patirūp thīdin : rāingān phon kāntittām pramœ̄nphon / การใช้ประโยชน์ที่ดิน การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต และการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน : รายงานผลการติดตามประเมินผล / โดย วนารัตน์ คำกล่อมใจ.

Wanārat Khamklō̜mčhai. Agricultural Land Reform Office. by วนารัตน์ คำกล่อมใจ | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kānpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2552 [2009] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552 [2009]Other title: Kānchai prayōt thīdin kānprapplīan withī kānphalit læ kānphưngphā tonʻēng khō̜ng kasēttrakō̜n nikhom sētthakit phō̜phīang nai khēt patirūp thīdin : rāingān phon kāntittām pramœ̄nphon Other title: การใช้ประโยชน์ที่ดิน การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรนิคมเศรษฐกิจพอเพียง : รายงานผลการติดตามและประเมินผล.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD890.55 .ว364 2552 (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā kānbō̜rihān čhatkān klumwisāhakit chumchon prǣrūp maiphai nai khēt patirūp thīdin Tambon Thamchalō̜ng ʻAmphœ̄ Mư̄ang Čhangwat ʻUttaradit : rāingān kānwičhai = A study of community enterprise management in bamboo processing in land reform area in Thamchalong Sub-District, Mueng District Autraradit Province / การศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ไผ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ : รายงานการวิจัย = A study of community enterprise management in bamboo processing in land reform area in Thamchalong Sub-District, Mueng District Autraradit Province / โดย เยาวลักษณ์ แก้วยอด.

Yaowalak Kǣoyō̜t. Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kānkasēttrakam. Klum Wičhai læ Phatthanā Kānpatirūp Thīdin. by เยาวลักษณ์ แก้วยอด | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Klum Wičhai læ Phatthanā Kānpatirūp Thīdin Samnak Wichākān læ Phǣnngān Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kānkasēttrakam, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม, 2555 [2012]Other title: Study of community enterprise management in bamboo processing in land reform area in Thamchalong Sub-District, Mueng District Autraradit Province.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MGNT HD 2012 639634 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: MGNT HD 2012 639634 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: MGNT HD 2012 639634 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.อ5 ย754 2555 (2).

ห้องสมุด:
Rūpbǣp kānčhatkān kāntalāt phak ʻinsī : kō̜ranī sưksā kasēttrakō̜n phū plūk phak ʻinsī Tambon Mǣ Thā ʻAmphœ̄ Mǣ ʻŌ̜n Čhangwat Chīang Mai / รูปแบบการจัดการการตลาดผักอินทรีย์ : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / โดย ธิติพันธ์ ศรีภมร... [และคนอื่น ๆ].

Thitiphan Sīphamō̜n. Thailand. Samnakngān Kanpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. Klum Wičhai læ Phatthanā Kānpatirūp Thīdin. by ธิติพันธ์ ศรีภมร | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Klum Wičhai læ Phatthanā Kānpatirūp Thīdin Samnak Wichākān læ Phǣnngān Samnakngān Kanpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: S605.5 .ร733 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: S605.5 .ร733 2558 (3).

ห้องสมุด:
Krabūankān phatthanā khrư̄akhāi kasēttrakō̜n nai khēt patirūp thīdin : kō̜ranī khrư̄akhāi Nāng Phim Thōtankham / กระบวนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีเครือข่ายนางพิมพ์ โถตันคำ / โดย เดชา วิลาวรรณ, อาทิตยา พองพรหม.

Dēchā Wilāwan. 'Āthittayā Phō̜ngphrom. Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by เดชา วิลาวรรณ | อาทิตยา พองพรหม | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Kanpatirū Thīdin phư̄a Kasēttrakam, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2014 638753 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: IND HD 2014 638753 (1).

ห้องสมุด:
Kāntittām læ pramœ̄nphon kānchai prayōt nai thīdin kānphưngphā tonʻēng læ khwāmphưngphō̜čhai khō̜ng kasēttrakō̜n nai nikhom sētthakit phō̜phīang Tambon Dō̜ilō̜ 'Amphœ̄ Dō̜ilō̜ Čhangwat Chīang Mai pī kānpho̜plūk 2553 / การติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในที่ดินการพึ่งพาตนเองและความพึงพอใจของเกษตรกรในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2553 / เชิดชาย วังคำ.

Chœ̄tchāi Wangkham. Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by เชิดชาย วังคำ | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... : Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam], 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม], 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2011 643317 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD890.55.ฮ9ช9 ช73 2554 (2).

ห้องสมุด:
Pui chīwaphāp læ phalittaphan pui chīwaphāp / ปุ๋ยชีวภาพและผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ / จิระศักดิ์ อรุณศรี ... [และคนอื่นๆ].

Chirasak ʻArunsī. Samnak Wičhai Phatthanā Patčhai Kānphalit Thāngkān Kasēt Krom Wichākān Kasēt. Klum Wičhai Patthaphīwitthayā. Klumngān Wičhai Čhulinsī Din. by จิระศักดิ์ อรุณศรี | สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร. กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา. กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Klumngān Wičhai Čhulinsī Din Klum Wičhai Patthaphīwitthayā Samnak Wičhai Phatthanā Patčhai Kānphalit Thāngkān Kasēt Krom Wichākān Kasēt, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2007 674156 (1).

ห้องสมุด:
'Āsomsin wičhai : kānwičhai læ phatthanā chumchon hǣng kānrīanrū nǣo čhitta panyā / อาศรมศิลป์วิจัย : การวิจัยและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้แนวจิตตปัญญา / โดย สุรพล ธรรมร่มดี, ทัศนีย์ จันอินทร์, คงกฤช ไตรยวงศ์ ; บรรณาธิการ พีรเทพ รุ่งคุณากร.

Suraphon Thamromdī, Thatsanī Čhan'in. Khongkrit Traiyawong. Phīrathēp Rungkhunākō̜n. Mahāwitthayālai Mahidon. Sūn Čhitta Panyā Sưksā. by สุรพล ธรรมร่มดี, 2503- | ทัศนีย์ จันอินทร์ | คงกฤช ไตรยวงศ์ | พีรเทพ รุ่งคุณากร | มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sūn Čhitta Panyā Sưksā Mahāwitthayālai Mahidon, 2553 [2010] Publication: นครปฐม : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: EDUC LG 2010 641376 (2).

ห้องสมุด:
ʻĒkkasān wichākān pām namman / เอกสารวิชาการ ปาล์มน้ำมัน / ผู้รวบรวมและเรียบเรียง ชาย โฆรวิส ... [และคนอื่นๆ].

Chāi Khōrawit by ชาย โฆรวิส | ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Surātthānī : Sūn Wičhai Pām Namman Surātthānī Samnak Wičhai læ Phatthanā Kānkasēt khēt thī 7, 2548 [2005] Publication: สุราษฎร์ธานี : ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SB299.ป6 อ726 2548 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: SB299.ป6 อ726 2548 (2).

ห้องสมุด:
Hō̜mōn phư̄t læ thāt ʻāhān phư̄t nai nammak chīwaphāp / ฮอร์โมนพืชและธาตุอาหารพืชในน้ำหมักชีวภาพ / ผู้เรียบเรียง สุนันทา ชมภูนิช.

Sunanthā Chomphūnit. Thailand. Samnak Wičhai Phatthanā Patčhai Kānphalit thāng Kānkasēt. Klum Wičhai Kasēt Khēmī. by สุนันทา ชมภูนิช | สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร. กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Klum Wičhai Kasēt Khēmī Samnak Wičhai Phatthanā Patčhai Kānphalit thāng Kānkasēt Krom Wichākān Kasēt, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, 2546 [2003]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: SB128 .ส736 2546 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SB128 .ส736 2546 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544