ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 24 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Mǣbān hūahet / แม่บ้านหัวเห็ด / อำแดงกล่อม.

ʻAtsanī Phonlačhan, by อัศนี พลจันทร, 2460-2530.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Edition: Phim rūam lēmkhrang rǣk . Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻĀn, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.อ543 2561ก (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.อ543 2561ก (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.อ543 2561ก (2).

ห้องสมุด:
Nithān kānmư̄ang læ rư̄angsan khō̜ng ʻAtsanī Phonlačhan. Lem 1. นิทานการเมืองและเรื่องสั้นของอัศนี พลจันทร. เล่ม 1.

ʻAtsanī Phonlačhan, by อัศนี พลจันทร, 2460-2530.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : 'Ān, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .อ59น63 2561 ล. 1 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .อ59น63 2561 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
Nithān kānmư̄ang læ rư̄angsan khō̜ng ʻAtsanī Phonlačhan. Lem 3. นิทานการเมืองและเรื่องสั้นของอัศนี พลจันทร. เล่ม 3.

ʻAtsanī Phonlačhan, by อัศนี พลจันทร, 2460-2530.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Edition: Phim rūamlēm khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : 'Ān, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .อ59น63 2561 ล. 3 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .อ59น63 2561 ล. 3 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .อ59น63 2561 ล. 3 (2).

ห้องสมุด:
Chumnum botkhwām læ pakinaka khadī khō̜ng ʻAtsanī Phonlačhan. Lem 2. ชุมนุมบทความและปกิณกคดีของอัศนี พลจันทร. เล่ม 2.

ʻAtsanī Phonlačhan, by อัศนี พลจันทร, 2460-2530.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Edition: Phim rūam lēmkhrang rǣk . Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻĀn, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.อ543 2561ข ล. 2 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.อ543 2561ข ล. 2 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.อ543 2561ข ล. 2 (2).

ห้องสมุด:
Kāp klō̜n wiphāk wičhān sangkhom læ kānmư̄ang Sayām (Phō̜.Sō̜. 2494-2495 læ 2501-2502). Lem 3 / กาพย์กลอนวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองสยาม (พ.ศ. 2494-2495 และ 2501-2502). เล่ม 3 / นายผี ; วิมล พลจันทร บรรณาธิการ.

ʻAtsanī Phonlačhan, Wimon Phonlačhan, by อัศนี พลจันทร, 2460-2530 | วิมล พลจันทร, 2463-2545.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻĀn, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2557 [2014]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LANG&LIT PL 2014 638147 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.อ543 ก634 2557 ล. 3 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.อ543 ก634 2557 ล. 3 (2).

ห้องสมุด:
Kānphatthanā sētthakit læ kānmư̄ang Filippin / การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองฟิลิปปินส์ = Economic and political development Philippines สีดา สอนศรี ; หัวหน้าโครงการวิจัย สีดา สอนศรี

Sīdā Sō̜nsī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban ʻĒchīa Tawanʻō̜k Sưksā. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Ratthasāt. by สีดา สอนศรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา | Proyek Penelitian Purbakala Jakarta (Indonesia) คณะรัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Khopfai, 2542 [1999] Publication: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2542 [1999]Other title: Economic and political development Philippines..Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC453 .ส64 2542 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC453 .ส64 2542 (1).

ห้องสมุด:
Khō̜khit čhāk wannakhadī / ข้อคิดจากวรรณคดี / อินทรายุธ.

ʻAtsanī Phončhan, by อัศนี พลจันทร, 2460-2530.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻĀn, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4200.5 .อ6 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4200.5 .อ6 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4200.5 .อ6 2561 (2).

ห้องสมุด:
Nithān kānmư̄ang læ rư̄angsan khō̜ng ʻAtsanī Phonlačhan. Lem 2 / นิทานการเมืองและเรื่องสั้นของอัศนี พลจันทร. เล่ม 2 / ผู้เขียน อัศนี พลจันทร.

ʻAtsanī Phonlačhan, by อัศนี พลจันทร, 2460-2530.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Edition: Phim rūam lēm khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publication: Krung Thēp... : 'Ān, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2560 [2017]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .อ59น63 2560 ล. 2 (2).

ห้องสมุด:
Sư̄ Thai nai wikrit kānmư̄ang plīan phān theknōlōyī panpūan = Thai media in crisis political transformation and technological disruption / สื่อไทยในวิกฤตการเมืองเปลี่ยนผ่าน เทคโนโลยีปั่นป่วน = Thai media in crisis political transformation and technological disruption / พิจิตรา สึคาโมโต้.

Phichittrā Sưkhāmōto. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Nithētsāt. Khrōngkān Tamrā. by พิจิตรา สึคาโมโตะ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā Khana Nithētsāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Thai media in crisis political transformation and technological disruption.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kāp klō̜n Mao Čhœ̄tung / กาพย์กลอนเหมาเจ๋อตุง / ประไพ วิเศษธานี [แปล].

Mao, Zedong, ʻAtsanī Phončhan, by เมา, เซตุง, ค.ศ. 1893-1976 | อัศนี พลจันทร, 2460-2530.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻĀn, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS778.ม7 ก12 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS778.ม7 ก12 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS778.ม7 ก12 2561 (2).

ห้องสมุด:
Chumnum botkhwām læ pakinaka khadī khō̜ng ʻAtsanī Phončhan. Lem 3. ชุมนุมบทความและปกิณกคดีของอัศนี พลจันทร. เล่ม 3.

ʻAtsanī Phončhan, by อัศนี พลจันทร, 2460-2530.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Edition: Phim rūam lēmkhrang rǣk . Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻĀn, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.อ543 2561ข ล. 3 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.อ543 2561ข ล. 3 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.อ543 2561ข ล. 3 (2).

ห้องสมุด:
Čhittrā / จิตรา / บทละครโดย อินทรายุธ.

ʻAtsanī Phončhan, by อัศนี พลจันทร, 2460-2530.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Edition: Phim rūamlēm khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻĀn, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4203 .อ65 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4203 .อ65 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4203 .อ65 2561 (2).

ห้องสมุด:
Nithān kānmư̄ang læ rư̄angsan khō̜ng ʻAtsanī Phonlačhan. Lem 2. นิทานการเมืองและเรื่องสั้นของอัศนี พลจันทร. เล่ม 2.

ʻAtsanī Phonlačhan, by อัศนี พลจันทร, 2460-2530.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : 'Ān, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .อ59น63 2561 ล. 2 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .อ59น63 2561 ล. 2 (2).

ห้องสมุด:
Pā læ kānpāmai nai prathēt Thai = Forests and forestry in Thailand / ป่าและการป่าไม้ในประเทศไทย = Forests and forestry in Thailand / นิวัติ เรืองพานิช.

Niwat Rư̄angphānit. Mahāwitthayālai Kasētsāt. Khana Wanasāt. by นิวัติ เรืองพานิช | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวนศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 2, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Kō̜ngthun Čhat Phim Tamrā Pāmai, Khana Wanasāt, Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนจัดพิมพ์ตำราป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Forests and forestry in Thailand.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SD235.ท91 น65 2556 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: SD235.ท91 น65 2556 (1).

ห้องสมุด:
Phakhawatkhītā / ภควัทคีตา / [ของ กฤษณไทวปายนวยาส] ; ผู้แปล อินทรายุธ.

Kritsanathaiwapāinawayāt ʻAtsanī Phončhan, by กฤษณะไทฺวปายนวฺยาส | อัศนี พลจันทร, 2460-2530.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Edition: Phim rūamlēm khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻĀn, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: BL1138.62.ท9 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BL1138.62.ท9 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BL1138.62.ท9 2561 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Nai sāithān : rūam khō̜khīan sangsonthanā wādūai kānpraphan / ในสายธาร : รวมข้อเขียนสังสนทนาว่าด้วยการประพันธ์ / อัศนี พลจันทร.

ʻAtsanī Phončhan, by อัศนี พลจันทร, 2460-2530.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Edition: Phim rūam lēmkhrang rǣk . Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻĀn, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.อ543 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.อ543 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.อ543 2561 (2).

ห้องสมุด:
Panhā kānprǣ nai kānrap phāsā thī sō̜ng : nǣokhit čhāk tāng mummō̜ng / ปัญหาการแปรในการรับภาษาที่สอง : แนวคิดจากต่างมุมมอง / ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์.

Nattama Pongpairoj. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana ʻAksō̜nrasāt. Khrōngkān Phœ̄iphrǣ Phonngān Wichākān. by ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์. โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Phœ̄iphrǣ Phonngān Wichākān Khana ʻAksō̜nsāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Phinit kānmư̄ang Thai : patčhuban læ ʻanākhot / พินิจการเมืองไทย : ปัจจุบันและอนาคต / สิริพรรณ นกสวน สวัสดี ... [และคนอื่น ๆ] ; ไชยันต์ ไชยพร บรรณาธิการ.

Siripan Nogsuan. Chaiyan Chaiyaporn, by สิริพรรณ นกสวน | ไชยันต์ ไชยพร, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .พ645 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .พ645 2561 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Chumnum botkhwām læ pakinaka khadī khō̜ng ʻAtsanī Phonlačhan. Lem 1. ชุมนุมบทความและปกิณกคดีของอัศนี พลจันทร. เล่ม 1.

ʻAtsanī Phonlačhan, by อัศนี พลจันทร, 2460-2530.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Edition: Phim rūam lēmkhrang rǣk . Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻĀn, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.อ543 2561ข ล. 1 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.อ543 2561ข ล. 1 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.อ543 2561ข ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
Khwāmngām khō̜ng chīwit / ความงามของชีวิต / โดย ป้าลม. และ, สังเขปประวัติ อัศนี พลจันทร / เรียบเรียงโดย เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์, ไอดา อรุณวงศ์.

Wimon Phončhan, Naowanit Siriphātiwirat. ʻAidā ʻArunwong. by วิมล พลจันทร, 2463-2545 | เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์ | ไอดา อรุณวงศ์.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Edition: Phim rūam lēmkhrang rǣk . Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻĀn, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.อ543 ฮ75 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.อ543 ฮ75 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.อ543 ฮ75 2561 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544