ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 19 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Sahaphantharat Mālēsīa / ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย / นักวิจัย วัฒนชัย สงวนวงศ์, สุพัฒน์พิทย์ เทียนเกษม ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Watthanachai Sangūanwong. Suphatphit Thīankasēm. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by วัฒนชัย สงวนวงศ์, 2530- | สุพัฒน์พิทย์ เทียนเกษม | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1062.ก58 ว63 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660120 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Sāthāranarat ʻIndōnīsīa / c nakwičhai Čhāruwat Čharœ̄nphichēt, Chayānin Prawitphaibūn, Prāng Tiraphatthanaphō̜n ; bannāthikān Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย / นักวิจัย จารุวัฒน์ เจริญพิเชฐ, ชญานิน ประวิชไพบูลย์, ปราง ติรพัฒนพร ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Čhāruwat Čharœ̄nphichēt. Chayānin Prawitphaibūn. Prāng Tiraphatthanaphō̜n. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by จารุวัฒน์ เจริญพิเชฐ | ชญานิน ประวิชไพบูลย์ | ปราง ติรพัฒนพร | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ770 .จ64 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660023 (2).

ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Sāthāranarat Singkhapō / ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์ / นักวิจัย วิภาวี อัครบวร, วรรณพรรษศรณ์ ตรินะเกษม ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Wiphāwī ʻAkkharabō̜wō̜n. Wanphatsō̜n Trinakasēm. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by วิภาวี อัครบวร | วรรณพรรษศรณ์ ตรินะเกษม | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1063.ก58 ว64 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660101 (2).

ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Sāthāranarat Sangkhomniyom Wīatnām / ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / นักวิจัย วิภาวี อัครบวร, วรรณพรรษศรณ์ ตรินะเกษม ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Wiphāwī ʻAkkharabō̜wō̜n. Wanphatsō̜n Trinakasēm. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by วิภาวี อัครบวร | วรรณพรรษศรณ์ ตรินะเกษม | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ831 .ว64 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660094 (2).

ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Sāthāranarat Filippin / ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ / นักวิจัย มณฑกานต์ วรนิติกุล, ชญานิน ประวิชไพบูลย์ ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Montakān Wō̜ranitikun. Chayānin Prawitphaibūn. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by มณฑกานต์ วรนิติกุล | ชญานิน ประวิชไพบูลย์ | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1410 .ม33 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660130 (2).

ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Rātchaʻānāčhak Thai / c nakwičhai Noppharat Phāthīthin, Mukkarin Hirantrīphon ; bannāthikān Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย / นักวิจัย นพรัตน์ พาทีทิน, มุกริน หิรัญตรีพล ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Noppharat Phāthīthin. Mukkarin Hirantrīphon. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by นพรัตน์ พาทีทิน | มุกริน หิรัญตรีพล | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .น376 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660106 (2).

ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Sāthāranarat hǣng Sahaphāp Mīanmā / ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ / นักวิจัย กิ่งดาว อินกอง, มนฑกานต์ วรนิติกุล ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Kingdāo ʻInkō̜ng. Monthakān Wō̜ranitikun. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by กิ่งดาว อินกอง | มนฑกานต์ วรนิติกุล | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ751.ก58 ก62 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660018 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Sāthāranarat Prachāthipatai Prachāchon Lāo / ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / นักวิจัย วรรณพรรษศรณ์ ตริยะเกษม, มุกริน หิรัญตรีพล ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Wanphatsō̜n Triyakasēm, Mukkarin Hirantrīphon. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by วรรณพรรษศรณ์ ตริยะเกษม, 2532- | มุกริน หิรัญตรีพล | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ955 .ว44 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660113 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Nēkārā Būnai Dārutsālām / ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม / นักวิจัย กิ่งดาว อินกอง, ชญานิน ประวิชไพบูลย์, อนุชาติ เจริญวงศ์มิตร ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Kingdāo ʻInkō̜ng. Chayānin Prawitphaibūn. ʻAnuchāt Čharœ̄nwongmit. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by กิ่งดาว อินกอง | ชญานิน ประวิชไพบูลย์ | อนุชาติ เจริญวงศ์มิตร | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1064.ก58 ก62 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660125 (2).

ห้องสมุด:
ASEAN do's and don'ts Sāthāranarat Sangkhomniyom Wīatnām / ASEAN do's and don'ts สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ; หัวหน้าโครงการและบรรณาธิการ จิรประภา อัครบวร ; หัวหน้าทีมวิจัย วัลลภ ใหญ่ยิ่ง ; นักวิจัย วรรณพรรษศรณ์ ตริยะเกษม.

Čhirapraphā 'Akkharabō̜wō̜n. Wanlop Yaiying. Wanphatsō̜n Triyakasēm. Thailand. Samnakngān Khanakammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by จิรประภา อัครบวร | วัลลภ ใหญ่ยิ่ง | วรรณพรรษศรณ์ ตริยะเกษม, 2532- | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, [2557?] [2014?] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, [2557?] [2014?]Other title: Do's and don'ts Sāthāranarat Sangkhomniyom Wīatnām Other title: Do's and don'ts สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 681720 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 681720 (1).

ห้องสมุด:
ASEAN do's and don'ts Nēkārā Brūnai Dārutsālām / ASEAN do's and don'ts เนการา บรูไน ดารุสซาลาม / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ; หัวหน้าโครงการและบรรณาธิการ จิรประภา อัครบวร ; หัวหน้าทีมวิจัย วัลลภ ใหญ่ยิ่ง ; นักวิจัย กิ่งดาว อินกอง.

Čhirapraphā 'Akkharabō̜wō̜n. Wanlop Yaiying. Kingdāo ʻInkō̜ng. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by จิรประภา อัครบวร | วัลลภ ใหญ่ยิ่ง | กิ่งดาว อินกอง | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, [2557?] [2014?] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, [2557?] [2014?]Other title: Do's and don'ts Nēkārā Brūnai Dārutsālām Other title: Do's and don'ts เนการา บรูไน ดารุสซาลาม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 681761 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 681761 (1).

ห้องสมุด:
ASEAN Do's and Don'ts Sāthāranarat Prachāthipatai Prachāchon Lāo / ASEAN do's and don'ts สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ; หัวหน้าโครงการและบรรณาธิการ จิรประภา อัครบวร ; หัวหน้าทีมวิจัย วัลลภ ใหญ่ยิ่ง ; นักวิจัย วิภาวี อัครบวร.

Čhirapraphā 'Akkharabō̜wō̜n. Wanlop Yaiying. Wiphāwī 'Akkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by จิรประภา อัครบวร | วัลลภ ใหญ่ยิ่ง | วิภาวี อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, [2557?] [2014?] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, [2557?] [2014?]Other title: Do's and don'ts Sāthāranarat Prachāthipatai Prachāchon Lāo Other title: Do's and Don'ts สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 681727 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 681727 (1).

ห้องสมุด:
ASEAN Do's and Don'ts Sahaphantharat Mālēsīa / ASEAN do's and don'ts สหพันธรัฐมาเลเซีย / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ; หัวหน้าโครงการและบรรณาธิการ: จิรประภา อัครบวร ; หัวหน้าทีมวิจัย วัลลภ ใหญ่ยิ่ง ; นักวิจัย วัฒนชัย สงวนวงศ์.

Čhirapraphā 'Akkharabō̜wō̜n. Wanlop Yaiying. Watthanachai Sangūanwong. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by จิรประภา อัครบวร | วัลลภ ใหญ่ยิ่ง | วัฒนชัย สงวนวงศ์, 2530- | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, [2557?] [2014?] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, [2557?] [2014?]Other title: Do's and don'ts Sahaphantharat Mālēsīa Other title: Do's and don'ts สหพันธรัฐมาเลเซีย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 681731 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 681731 (1).

ห้องสมุด:
ASEAN do's and don'ts Rātchaʻānāčhak Thai / ASEAN do's and don'ts ราชอาณาจักรไทย / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ; หัวหน้าโครงการและบรรณาธิการ จิรประภา อัครบวร ; หัวหน้าทีมวิจัย วัลลภ ใหญ่ยิ่ง ; นักวิจัย นพรัตน์ พาทีทิน.

Čhirapraphā 'Akkharabō̜wō̜n. Wanlop Yaiying. Noparat Phāthīthin Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by จิรประภา อัครบวร | วัลลภ ใหญ่ยิ่ง | นพรัตน์ พาทีทิน | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, [2557?] [2014?] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, [2557?] [2014?]Other title: Do's and don'ts Rātchaʻānāčhak Thai Other title: Do's and don'ts ราชอาณาจักรไทย .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 681736 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 681736 (1).

ห้องสมุด:
ASEAN do's and don'ts Rātchaʻānāčhak Kamphūchā / ASEAN do's and don'ts ราชอาณาจักรกัมพูชา / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ; หัวหน้าโครงการและบรรณาธิการ จิรประภา อัครบวร ; หัวหน้าทีมวิจัย วัลลภ ใหญ่ยิ่ง ; นักวิจัย นพรัตน์ พาทีทิน.

Čhirapraphā 'Akkharabō̜wō̜n. Wanlop Yaiying. Noppharat Phāthīthin Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by จิรประภา อัครบวร | วัลลภ ใหญ่ยิ่ง | นพรัตน์ พาทีทิน | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, [2557?] [2014?] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, [2557?] [2014?]Other title: Do's and don'ts Rātchaʻānāčhak Kamphūchā Other title: Do's and don'ts ราชอาณาจักรกัมพูชา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 681723 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 681723 (1).

ห้องสมุด:
ASEAN do's and don'ts Sāthāranarat Filippin / ASEAN do's and don'ts สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ; หัวหน้าโครงการและบรรณาธิการ จิรประภา อัครบวร ; หัวหน้าทีมวิจัย วัลลภ ใหญ่ยิ่ง ; นักวิจัย มนฑกานต์ วรนิติกุล.

Čhirapraphā 'Akkharabō̜wō̜n. Wanlop Yaiying. Monthakān Wō̜ranitikun. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by จิรประภา อัครบวร | วัลลภ ใหญ่ยิ่ง | มนฑกานต์ วรนิติกุล | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, [2557?] [2014?] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, [2557?] [2014?]Other title: Do's and don'ts Sāthāranarat Filippin Other title: Do's and don'ts สาธารณรัฐฟิลิปปินส์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 681762 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 681762 (1).

ห้องสมุด:
ASEAN do's and don'ts Sāthāranarat Singkhapō / ASEAN do's and don'ts สาธารณรัฐสิงค์โปร์ / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ; หัวหน้าโครงการและบรรณาธิการ จิรประภา อัครบวร ; หัวหน้าทีมวิจัย วัลลภ ใหญ่ยิ่ง ; นักวิจัย วิภาวี อัครบวร.

Čhirapraphā 'Akkharabō̜wō̜n. Wanlop Yaiying. Wiphāwī 'Akkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by จิรประภา อัครบวร | วัลลภ ใหญ่ยิ่ง | วิภาวี อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khanakamkān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2557?] [2014?] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, [2557?] [2014?]Other title: Do's and don'ts Sāthāranarat Singkhapō Other title: Do's and don'ts สาธารณรัฐสิงค์โปร์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 681752 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 681752 (1).

ห้องสมุด:
ASEAN do's and don'ts Sāthāranarat ʻIndōnīsīa / ASEAN do's and don'ts สาธารณรัฐอินโดนีเซีย / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ; หัวหน้าโครงการและบรรณาธิการ จิรประภา อัครบวร ; หัวหน้าทีมวิจัย วัลลภ ใหญ่ยิ่ง ; นักวิจัย จารุวัฒน์ เจริญพิเชฐ.

Čhirapraphā 'Akkharabō̜wō̜n. Wanlop Yaiying. Charuwat Charœ̄npichet. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by จิรประภา อัครบวร | วัลลภ ใหญ่ยิ่ง | จารุวัฒน์ เจริญพิเชฐ | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, [2557?] [2014?] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, [2557?] [2014?]Other title: Do's and don'ts Sāthāranarat ʻIndōnīsīa Other title: Do's and don'ts สาธารณรัฐอินโดนีเซีย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 681756 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 681756 (1).

ห้องสมุด:
ASEAN do's and don'ts Sāthāranarat hǣng Sahaphap Mīanmā / ASEAN do's and don'ts สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ; หัวหน้าโครงการและบรรณาธิการ จิรประภา อัครบวร ; หัวหน้าทีมวิจัย วัลลภ ใหญ่ยิ่ง ; นักวิจัย กิ่งดาว อินกอง.

Čhirapraphā 'Akkharabō̜wō̜n Wanlop Yaiying. Kingdāo ʻInkō̜ng. Thailand. Samnakngān Khanakammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by จิรประภา อัครบวร | วัลลภ ใหญ่ยิ่ง | กิ่งดาว อินกอง | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, [2557?] [2014?] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, [2557?] [2014?]Other title: Do's and don'ts Sāthāranarat hǣng Sahaphap Mīanmā Other title: Do's and don'ts สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 681765 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 681765 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544