Your search returned 28 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
65 Pī Kīatkhačhō̜n : rūam botkhwām wichākān nư̄ang nai ʻōkāt 65 pī ʻāčhān Kīatkhačhǭn Watčhanasawat / 65 ปี เกียรติขจร : รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาส 65 ปี อาจารย์เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ / คณะกรรมการจัดทำหนังสือ 65 ปีอาจารย์เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... ] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557 [2014]Other title: Hok sip hā pī Kīatkhačhō̜n Other title: หกสิบห้าปีเกียรติขจร.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW K 2014 633586] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW K 2014 633586] (2). Checked out (6).

Open Library:
Kotmāi kasēt = Agricultural law. [Lō̜. 1], Nūai thī 1-7 / กฎหมายเกษตร = Agricultural law. [ล. 1], หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2557 [2014] Publisher: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 [2014]Other title: Agricultural law.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 660245] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 660245] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 660245] (2).

Open Library:
Kotmāi ʻāyā 2 : phāk khwāmphit = Criminal law II : offenses. [Lō̜. 1], Nūai thī 1-5 / กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด = Criminal law II : offenses. [ล. 1], หน่วยที่ 1-5 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2556 [2013] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 [2013]Other title: Criminal law II : offenses.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 634681] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2013 634681] (2).

Open Library:
Kotmāi ʻāyā 2 : phāk khwāmphit = Criminal law II : offenses. [Lō̜. 2], Nūai thī 6-10 / กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด = Criminal law II : offenses. [ล. 2], หน่วยที่ 6-10 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2556 [2013] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 [2013]Other title: Criminal law II : offenses.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 634684] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2013 634684] (2).

Open Library:
Kotmāi ʻāyā 2 : phāk khwāmphit = Criminal law II : offenses. [Lō̜. 3], Nūai thī 11-15 / กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด = Criminal law II : offenses. [ล. 3], หน่วยที่ 11-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2556 [2013] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 [2013]Other title: Criminal law II : offenses.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 634693] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2013 634693] (2).

Open Library:
Kotmāi ʻāyā 3 : khwāmphit ʻāyā tām kotmāi ʻư̄n = Criminal law 3 : special law offenses. [Lō̜. 1], Nūai thī 1-8 / กฎหมายอาญา 3 : ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น = Criminal law 3 : special law offenses. [ล. 1], หน่วยที่ 1-8 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2555 [2012] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 [2012]Other title: Criminal law 3 : special law offenses.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2012 634700] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2012 634700] (2).

Open Library:
Kotmāi ʻāyā 3 : khwāmphit ʻāyā tām kotmāi ʻư̄n = Criminal law 3 : special law offenses. [Lō̜. 2], Nūai thī 9-15 / กฎหมายอาญา 3 : ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น = Criminal law 3 : special law offenses. [ล. 2], หน่วยที่ 9-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2557 [2014] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 [2014]Other title: Criminal law 3 : special law offenses.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 634706] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 634706] (2).

Open Library:
Kotmāi ʻāyā chansūng : ʻātchayākam khwāmrapphit læ thōt ʻāyā / กฎหมายอาญาชั้นสูง : อาชญากรรม ความรับผิด และโทษอาญา / ปกป้อง ศรีสนิท.

Pokpō̜ng Sīsanit, by ปกป้อง ศรีสนิท, 2520-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K5015.4 .ป23 2559] (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K5015.4 .ป23 2559] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW K 2016 662224] (1). Checked out (12).

Open Library:
Kotmāi ʻāyā chansūng : ʻātchayākam khwāmrapphit læ thōt ʻāyā / กฎหมายอาญาชั้นสูง : อาชญากรรม ความรับผิด และโทษอาญา / ปกป้อง ศรีสนิท.

Pokpō̜ng Sīsanit, by ปกป้อง ศรีสนิท, 2520-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K5015.4 .ป23 2561] (2). Checked out (13).

Open Library:
กฎหมายอาญาภาคทั่วไป / คณิต ณ นคร.

by คณิต ณ นคร, 2480-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, ปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW K 2013 620959] (9), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: K5018 .ค298 2556] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW K 2013 620959] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW K 2013 620959] (6). Checked out (10).

Open Library:
Kotmāi ʻāyā phāk thūapai / กฎหมายอาญาภาคทั่วไป / คณิต ณ นคร.

Khanit Na Nakhō̜n, by คณิต ณ นคร, 2480-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K5018 .ค298 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K5018 .ค298 2560] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K5018 .ค298 2560] (5). Checked out (10).

Open Library:
Khrōngkān wičhai phư̄a prapprung pramūan kotmāi ʻāyā : phāk 1 botbanyat thūapai : rāingān chabap somboon / โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา : ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ผู้วิจัย ณรงค์ ใจหาญ และคณะ.

Narong Čhaihān, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Thailand. Samnakngān Kitčhakān Yuttitham. by ณรงค์ ใจหาญ, 2500- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | สำนักงานกิจการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 640746] (1). Checked out (1).

Open Library:
Khrōngkān wičhai phư̄a prapprung pramūan kotmāi ʻāyā : phāk 1 botbanyat thūapai : bot sarup phūbō̜rihān / โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา : ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป : บทสรุปผู้บริหาร / ผู้วิจัย ณรงค์ ใจหาญ และคณะ.

Narong Čhaihān, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Thailand. Samnakngān Kitčhakān Yuttitham. by ณรงค์ ใจหาญ, 2500- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | สำนักงานกิจการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 641889] (1).

Open Library:
Khrōngkān wičhai phư̄a prapprung pramūan kotmāi ʻāyā : phāk 1 botbanyat thūapai : botkhwām / โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา : ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป : บทความ / ผู้วิจัย ณรงค์ ใจหาญ และคณะ.

Narong Čhaihān, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Thailand. Samnakngān Kitčhakān Yuttitham. by ณรงค์ ใจหาญ, 2500- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | สำนักงานกิจการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 641891] (1).

Open Library:
Thīralư̄k 60 pī Phī Yai Čhaihān / ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kanung Luchai, Kietkajorn Vachanasvasti. Pairoj Kampusiri. Athapol Yaisawang, Taweekiat Meenakanit, Pitikan Sithidej. Sahaton Rattanapijit, Amnat Wongbandit. Somkit Lertpaithoon. Viravat Chantachote, Supreeya Kaewla-iad. Munin Pongsapan. Kanit na Nakorn. Thitirat Thipsamritkul. Boonsri Mewongukote. Puangrat Patomsirirak. Matalak Oungrungrote. Surasak Boonyanukoolkit. Surasak Maneesorn. Naphat Sora-at. Nantouch Kitranan. Narīlak Phǣchaiyaphūm. Thanyasudā Nǭkǣo. Pokpong Srisanit. Prathan Wattanavanich. Preeyaporn Ubonsawat. Ronnakorn Bunmee. Sawatree Suksri. Surasak Likasitwatanakul. Natsuda Rattamanee. Nilubol Lertnuwat. Pakpoom Lohavaritanon. Surasak Boonruang. Thammasat University. Faculty of Law. by คนึง ฦาไชย, 2467- | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | อรรถพล ใหญ่สว่าง, 2493- | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | ปิติกาญจน์ สิทธิเดช | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | อำนาจ วงศ์บัณฑิต | สมคิด เลิศไพฑูรย์ | วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506- | สุปรียา แก้วละเอียด | มุนินทร์ พงศาปาน | คณิต ณ นคร, 2480- | ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์, 2530- | มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ | สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ, 2529- | สุรศักดิ์ มณีศร | โก, ลิซานาวาตี, ค.ศ. 1977- | Go, Lisanawati, 1977- | ณภัทร สรอัฒฑ์ | นันทัช กิจรานันทน์ | นรีลักษณ์ แพไชยภูมิ | ธัญสุดา หน่อแก้ว | ปกป้อง ศรีสนิท, 2520- | ประธาน วัฒนวาณิชย์ | ปรีญาภรณ์ อุบลสวัสดิ์ | รณกรณ์ บุญมี, 2526- | สาวตรี สุขศรี | สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501- | ณัฐสุดา รัตตมณี, 2533- | นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | ภัทรพงษ์ แสงไกร | Phattharaphong Saengkrai | ภาคภูมิ โลหวริตานนท์, 2529- | สุรศักดิ์ บุญเรือง, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2561 [2018]Other title: Phīralư̄k Hoksip pī Phī Yai Čhaihān Other title: ที่ระลึกหกสิบปี พี่ใหญ่ ใจหาญ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K5000 .ท64 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K5000 .ท64 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K5000 .ท64 2561] (1). Checked out (2).

Open Library:
Thīralư̄k nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Čhamrat Khēmačhāru Pō̜.Čhō̜., Mǭ.Pǭ.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜. ʻongkhamontrī. ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายจำรัส เขมะจารุ ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. องคมนตรี.

Chamras Kemacharu, by จำรัส เขมะจารุ, 2472-2558.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mǭ.Pǭ.Thǭ. : Mǭ.Pǭ.Phǭ., 2559] [2016] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2559] [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: CT1548.จ48 ท64 2559] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2016 693989] (1).

Open Library:
Nititham pračhak Surasak 60 pī นิติธรรมประจักษ์ สุรศักดิ์ 60 ปี.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: K5015.4 .น63 2561] (1). Checked out (4).

Open Library:
ประชุมความผิดที่มีโทษทางอาญา คู่มือพนักงานสอบสวน รวบรวมโดย ลิสูตร ธนชัยย์ และรุ่งรักษ์ ศรีสัจจา.

by ลิสูตร ธนชัยย์ | รุ่งรักษ์ ศรีสัจจา.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, บพิธ, 2515Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: ท870 .ล6] (1).

Open Library:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมบริบูรณ์ ถึง พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ.2535... ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมบริบูรณ์ ถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทศรีสมบัติการพิมพ์ จำกัด, [2535?]Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF1382.6.ก5 ท916] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)