Your search returned 38 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
60 pī Sumēthāčhān / 60 ปี สุเมธาจารย์ / สหธน รัตนไพจิตร บรรณาธิการ.

Sahathon Rattanaphaičhit. Chaisit Trachutham. Bunsī Mīwongʻukhōt. Preecha Suwanthat. Viriya Nāmsiriphongphan. Chūkīanti Dilokphǣt. Chuchart Asawaroj. Phanit Thīraphāpwong. Phutthimā Kœ̄tsiri. Wichuda Phongsāpān. Witthawin Tōkīantirungreng. Suwanat Maisūngdī. Sarayuddha Wutthayāphō̜n. Suwatchaphō̜n Sīpollā. Amornsak Phongphasut. Anon Thadium. ʻŪaichai Sukwong. Kīrakīanti Phrathai. Chīaochān Limnopphakhun. Thanyamāt Laowīraphānit. Thanaphon Kǣosathit. Praphāt Khongʻīat. Vinit Wisētsuwannaphūm. Weerawat Jantachote. Sarōt Thō̜ngprakham. Suprīyā Kǣolaʻīat. Anont Māmao. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by Chinapat Visuttipat | Yoshimura, Norihisa | Nishiyama, Yumi | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | ปรีชา สุวรรณทัต | วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495- | ชูเกียรติ ดิลกแพทย์ | ชูชาติ อัศวโรจน์, 2494- | พนิต ธีรภาพวงศ์, 2510- | พุทธิมา เกิดศิริ | วิชุดา พงศาปาน | วิธวินห์ โตเกียรติรุ่งเรือง | สุวณัญฐ์ ไม้สูงดี | สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์ | สุวัชรีภรณ์ สีพลลา | อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ | อานนท์ ทัศน์เอี่ยม, 2531- | อวยชัย สุขวงศ์, 2521- | กีระเกียรติ พระทัย, 2532- | เชี่ยวชาญ ลิ้มนพคุณ, 2531- | ธัญญมาศ เลาห์วีระพานิช, 2528- | ธนภณ แก้วสถิตย์ | ประภาศ คงเอียด, 2505- | วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ | วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506- | สาโรช ทองประคำ | สุปรียา แก้วละเอียด | อานนท์ มาเม้า, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Hoksip pī Sumēthāčhān Other title: หกสิบปีสุเมธาจารย์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 657939] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 657939] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 657939] (2). Checked out (1).

Open Library:
Khamsō̜n wichā kotmāi phāsī ʻākō̜n / คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร / โดย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Chaiyasit Trāchūtham. by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOpromsưksā hǣng Nētibandittayasaphā, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 645704] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 645704] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 645704] (2). Checked out (2).

Open Library:
Khamsō̜n wichā kotmāi phāsī ʻākō̜n / คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร / โดย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Chaiyasit Trāchūtham, by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493-.

Edition: พิืมพ์ครั้งที่ 12, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOpromsưksā hǣng Nētibandittayasaphā, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3550 .ช63 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3550 .ช63 2561] (1). Checked out (4).

Open Library:
ตัวบรรเทาภาระภาษี / โดย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน T. Training Center, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HJ4771.55.ฮ7 ช645 2552] (1).

Open Library:
มาตรการต่อต้านการหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับไม่ได้หรือไม่บริสุทธิ์ / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009]Other title: Anti unacceptable or abusive tax avoidance measures.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3695 .ช645 2552] (1).

Open Library:
รพี' 51 / คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 60 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ; บรรณาธิการ สุจิตรา แสงสายัณห์.

by สุจิตรา แสงสายัณห์ | รัศม์วรรณวลัย วัณโณ | ระวี เมฆวิชัย | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | สุชาย จอกแก้ว | เพ็ง เพ็งนิติ | สถิตย์ ไพเราะ | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | กุลพล พลวัน, 2487- | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม | จรัญ ภักดีธนากุล | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | เอื้อน ขุนแก้ว | สราวุธ เบญจกุล | ประสงค์ มหาลี้ตระกูล | วีระพงษ์ บุญโญภาส | Orbhund Panuspatthna | ชนภัทร วินยวัฒน์ | จักรวัฒน์ ขวัญเพิ่มพร | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 60.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT74 .ร365 2551] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT74 .ร365 2551] (1).

Open Library:
รพี' 52 / คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 61 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ; บรรณาธิการ วิวัฒน์ สรรพคุณ.

by วิวัฒน์ สรรพคุณ | ยิ่งพรัณณฐ์ คำภูเวียง | ณัฐภาส สถิตย์ปิยะรัตน์ | ชานน หมื่นธง | ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470- | วิชา มหาคุณ, 2489- | จรัญ ภักดีธนากุล | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | อุดม เฟื่องฟุ้ง | คณิต ณ นคร, 2480- | สถิตย์ ไพเราะ | สัก กอแสงเรือง, 2484- | ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, 2488- | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม | เฉลิมชัย เกษมสันต์, ม.ล | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | วัส ติงสมิตร | กำชัย จงจักรพันธ์ | Virapong Boonyobhas | อุทัย โสภาโชติ | สมจิตร์ ทองศรี | ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | ชาตรี สุวรรณิน | อรรยา สิงห์สงบ | ชูเกียรติ น้อยฉิม | วิวัฒน์ สรรพคุณ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 61.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT74 .ร365 2552] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2009 592731] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT74 .ร365 2552] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT74 .ร365 2552] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 55 pīkānsưksā 2545. Phāk nưng lem thī 2 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 55 ปีการศึกษา 2545. ภาคหนึ่ง เล่มที่ 2 / บรรณาธิการ จรัญ ภักดีธนากุล.

Čharan Phakdīthanākun. Kīatkhačhǭn Watčhanasawat. Kasēmsan Wilāwan. Panyā Thanō̜mrō̜t. Krairœ̄k Kasēmsan, Mō̜.Lō̜., Chaisit Trachutham, Prasit Kovilaikool, Supradit Hutasing. Chalœ̄mchai Kasēmsan, Mō̜.Lō̜. Bō̜wō̜nsak ʻUwannō. Kanok ʻIntaramphan. Phairōt Wāyuphāp. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by จรัญ ภักดีธนากุล | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | เกษมสันต์ วิลาวรรณ | ปัญญา ถนอมรอด | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, 2488- | สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ | เฉลิมชัย เกษมสันต์, ม.ล | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | กนก อินทรัมพรรย์ | ไพโรจน์ วายุภาพ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2545 [2002] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2545 [2002]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2545 ภ. 1 ล. 2] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 55 pīkānsưksā 2545. Phāk nưng lem thī 9 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 55 ปีการศึกษา 2545. ภาคหนึ่ง เล่มที่ 9 / บรรณาธิการ จรัญ ภักดีธนากุล.

Čharan Phakdīthanākun. Prathīp Chalœ̄mphattharakun. Panyā Thanō̜mrō̜t. Kanok ʻIntaramphan. Chawalit 'Atthasāt. Prasopsuk Bundēt. Krairœ̄k Kasēmsan, Mō̜.Lō̜., Chaisit Trachutham, Chalœ̄mchai Kasēmsan, Mō̜.Lō̜. Witsanu Khrư̄angām, Kasēmsan Wilāwan. Supradit Hutasing. Wat Tingsamit. Wīrachāt ʻĪampraphai. Chanthawat Wō̜rathat. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by จรัญ ภักดีธนากุล | ประทีป เฉลิมภัทรกุล | ปัญญา ถนอมรอด | กนก อินทรัมพรรย์ | ชวลิต อัตถศาสตร์ | ประสพสุข บุญเดช | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | เฉลิมชัย เกษมสันต์, ม.ล | วิษณุ เครืองาม, 2494- | เกษมสันต์ วิลาวรรณ | สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ | วัส ติงสมิตร | วีระชาติ เอี่ยมประไพ | ฉันทวัธน์ วรทัต | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2545 [2002] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2545 [2002]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2545 ภ. 1 ล. 9] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 55 pīkānsưksā 2545. Phāk nưng lem thī 11 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 55 ปีการศึกษา 2545. ภาคหนึ่ง เล่มที่ 11 / บรรณาธิการ จรัญ ภักดีธนากุล.

Čharan Phakdīthanākun. Wīrachāt ʻĪampraphai. Kīrati Kānčhanarin. Sathit Phairo̜. Kīatkhačhǭn Watčhanasawat. Kasēmsan Wilawan. Supradit Hutasing. Chaisit Trachutham, Suthat Sirimahāphrưk, Yanyong Phūangrāt. Krairœ̄k Kasēmsan, Mō̜.Lō̜., Panyā Thanō̜mrō̜t. Nanthachai Phīansanō̜ng. Phairōt Wāyuphāp. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by จรัญ ภักดีธนากุล | วีระชาติ เอี่ยมประไพ | กีรติ กาญจนรินทร์ | สถิตย์ ไพเราะ | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | เกษมสันต์ วิลาวรรณ | สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์, 2493- | ยรรยง พวงราช | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | ปัญญา ถนอมรอด | นันทชัย เพียรสนอง | ไพโรจน์ วายุภาพ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2545 [2002] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2545 [2002]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2545 ภ. 1 ล. 11] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 55 pīkānsưksā 2545. Phāk nưng lem thī 13 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 55 ปีการศึกษา 2545. ภาคหนึ่ง เล่มที่ 13 / บรรณาธิการ จรัญ ภักดีธนากุล.

Čharan Phakdīthanākun. ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Chaisit Trachutham, Supradit Hutasing. Prasopsuk Bundēt. Kīatkhačhǭn Watčhanasawat. Wīrachāt ʻĪampraphai. Prathīp Chalœ̄mphattharakun. Wō̜raphot Witsarutphit, Bō̜wō̜nsak ʻUwannō. Pheng Phengniti. Kanok ʻIntaramphan. Kasēmsan Wilawan. Suthat Sirimahāphrưk, Wat Tingsamit. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by จรัญ ภักดีธนากุล | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ | ประสพสุข บุญเดช | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | วีระชาติ เอี่ยมประไพ | ประทีป เฉลิมภัทรกุล | วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2496- | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | เพ็ง เพ็งนิติ | กนก อินทรัมพรรย์ | เกษมสันต์ วิลาวรรณ | สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์, 2493- | วัส ติงสมิตร | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2545 [2002] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2545 [2002]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2545 ภ. 1 ล. 13] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 55 pīkānsưksā 2545. Phāk nưng lem thī 14 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 55 ปีการศึกษา 2545. ภาคหนึ่ง เล่มที่ 14 / บรรณาธิการ จรัญ ภักดีธนากุล.

Čharan Phakdīthanākun. Panyā Thanō̜mrō̜t. Prasopsuk Bundēt. Kīrati Kānčhanarin. Nanthachai Phīansanō̜ng. Wō̜raphot Witsarutphit, Kīatkhačhǭn Watčhanasawat. Phairōt Wāyuphāp. Kasēmsan Wilawan. Pheng Phengniti. Prathīp Chalœ̄mphattharakun. Chaisit Trachutham, Suthat Sirimahāphrưk, Supradit Hutasing. Wīrachāt ʻĪampraphai. Kanok ʻIntaramphan. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by จรัญ ภักดีธนากุล | ปัญญา ถนอมรอด | ประสพสุข บุญเดช | กีรติ กาญจนรินทร์ | นันทชัย เพียรสนอง | วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2496- | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | ไพโรจน์ วายุภาพ | เกษมสันต์ วิลาวรรณ | เพ็ง เพ็งนิติ | ประทีป เฉลิมภัทรกุล | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์, 2493- | สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ | วีระชาติ เอี่ยมประไพ | กนก อินทรัมพรรย์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2545 [2002] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2545 [2002]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2545 ภ. 1 ล. 14] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 55 pīkānsưksā 2545. Phāk nưng lem thī 16 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 55 ปีการศึกษา 2545. ภาคหนึ่ง เล่มที่ 16 / บรรณาธิการ จรัญ ภักดีธนากุล.

Čharan Phakdīthanākun. Sathit Phairo̜. Krairœ̄k Kasēmsan, Mō̜.Lō̜., Panyā Thanō̜mrō̜t. Prathīp Chalœ̄mphattharakun. ʻAkkharawit Sumāwong. Wīrachāt ʻĪampraphai. Kīatkhačhǭn Watčhanasawat. Chaisit Trachutham, Wō̜raphot Witsarutphit, Phairōt Wāyuphāp. Kīatkhačhǭn Watčhanasawat. Nanthachai Phīansanō̜ng. Kīrati Kānčhanarin. Kanok ʻIntaramphan. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by จรัญ ภักดีธนากุล | สถิตย์ ไพเราะ | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | ปัญญา ถนอมรอด | ประทีป เฉลิมภัทรกุล | อัครวิทย์ สุมาวงศ์ | วีระชาติ เอี่ยมประไพ | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2496- | ไพโรจน์ วายุภาพ | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | นันทชัย เพียรสนอง | กีรติ กาญจนรินทร์ | กนก อินทรัมพรรย์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2545 [2002] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2545 [2002]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2545 ภ. 1 ล. 16] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 56 pīkānsưksā 2546. Phāk nưng lem thī 16 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 56 ปีการศึกษา 2546. ภาคหนึ่ง เล่มที่ 16 / บรรณาธิการ จรัญ ภักดีธนากุล.

Panyā Thanō̜mrō̜t. Kasēmsan Wilāwan. Nanthachai Phīansanō̜ng. Kīatkhačhō̜n Watčhanasawat. Sathit Phairo̜. Rưthai Hongsiri. Wīrachāt ʻĪampraphai. ʻAdithēp Thirawat, Chaiyasit Trāchūtham, Suthat Sirimahāphrưk, ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Kīrati Kānčhanarin. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ปัญญา ถนอมรอด | เกษมสันต์ วิลาวรรณ | นันทชัย เพียรสนอง | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | สถิตย์ ไพเราะ | ฤทัย หงส์สิริ | วีระชาติ เอี่ยมประไพ | อดิเทพ ถิระวัฒน์, 2495- | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์, 2493- | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | กีรติ กาญจนรินทร์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2546 [2003] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2546 [2003]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2546 ภ. 1 ล. 16] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 58 pīkānsưksā 2548. Phāk nưng lem thī 1 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 58 ปีการศึกษา 2548. ภาคหนึ่ง เล่มที่ 1 / บรรณาธิการ เข็มชัย ชุติวงศ์.

Krairœ̄k Kasēmsan, M.L., Chalermchai Kasēmsan, Mō̜.Lō̜. Wīrachāt ʻĪampraphai. Kasēmsan Wilāwan. Prasopsuk Bundēt. Phairōt Wāyuphāp. Parinyā Dīphadung. Kīatkhačhō̜n Watčhanasawat. Chaiyasit Trāchūtham, Panyā Thanō̜mrō̜t. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | เฉลิมชัย เกษมสันต์, ม.ล | วีระชาติ เอี่ยมประไพ | เกษมสันต์ วิลาวรรณ | ประสพสุข บุญเดช | ไพโรจน์ วายุภาพ | ปริญญา ดีผดุง | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | ปัญญา ถนอมรอด | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2548 [2005] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2548 ภ. 1 ล. 1] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 58 pīkānsưksā 2548. Phāk nưng lem thī 3 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 58 ปีการศึกษา 2548. ภาคหนึ่ง เล่มที่ 3 / บรรณาธิการ เข็มชัย ชุติวงศ์.

Chalermchai Kasēmsan, Mō̜.Lō̜. Krairœ̄k Kasēmsan, M.L., Pheng Phengniti. Kīatkhačhō̜n Watčhanasawat. Phairōt Wāyuphāp. Bō̜wō̜nsak ʻUwannō. Parinyā Dīphadung. Phanthip Sāisunthǭn, ʻAdithēp Thirawat, Supradit Hutasing. ʻAkkharawit Sumāwong. Sathit Phairo̜. Chaiyasit Trāchūtham, ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Kasēmsan Wilāwan. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by เฉลิมชัย เกษมสันต์, ม.ล | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | เพ็ง เพ็งนิติ | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | ไพโรจน์ วายุภาพ | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | ปริญญา ดีผดุง | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | อดิเทพ ถิระวัฒน์, 2495- | สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ | อัครวิทย์ สุมาวงศ์ | สถิตย์ ไพเราะ | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | เกษมสันต์ วิลาวรรณ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2548 [2005] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2548 ภ. 1 ล. 3] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 58 pīkānsưksā 2548. Phāk nưng lem thī 10 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 58 ปีการศึกษา 2548. ภาคหนึ่ง เล่มที่ 10 / บรรณาธิการ เข็มชัย ชุติวงศ์.

Yanyong Phūangrāt. Kīatkhačhō̜n Watčhanasawat. Chawalit ʻAtthasāt. Wō̜raphot Witsarutphit, Sathit Phairo̜. Nanthachai Phīansanō̜ng. Pheng Phengniti. Prathīp Chalœ̄mphattharakun. Supradit Hutasing. Kīrati Kānčhanarin. ʻAdithēp Thirawat, Kasēmsan Wilāwan. Krairœ̄k Kasēmsan, M.L., Chaiyasit Trāchūtham, Panyā Thanō̜mrō̜t. Prasopsuk Bundēt. Kīatkhačhō̜n Watčhanasawat. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ยรรยง พวงราช | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | ชวลิต อัตถศาสตร์ | วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2496- | สถิตย์ ไพเราะ | นันทชัย เพียรสนอง | เพ็ง เพ็งนิติ | ประทีป เฉลิมภัทรกุล | สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ | กีรติ กาญจนรินทร์ | อดิเทพ ถิระวัฒน์, 2495- | เกษมสันต์ วิลาวรรณ | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | ปัญญา ถนอมรอด | ประสพสุข บุญเดช | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2548 [2005] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2548 ภ. 1 ล. 10] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 58 pīkānsưksā 2548. Phāk nưng lem thī 11 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 58 ปีการศึกษา 2548. ภาคหนึ่ง เล่มที่ 11 / บรรณาธิการ เข็มชัย ชุติวงศ์.

Pheng Phengniti. Wīrachāt ʻĪampraphai. Suthat Sirimahāphrưk, Kanok ʻInsamphan. Prathīp Chalœ̄mphattharakun. ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Chawalit ʻAtthasāt. Parinyā Dīphadung. Kīrati Kānčhanarin. Supradit Hutasing. Sathit Phairo̜. Kasēmsan Wilāwan. Krairœ̄k Kasēmsan, M.L., Chaiyasit Trāchūtham, Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by เพ็ง เพ็งนิติ | วีระชาติ เอี่ยมประไพ | สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์, 2493- | กนก อินทรัมพรรย์ | ประทีป เฉลิมภัทรกุล | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | ชวลิต อัตถศาสตร์ | ปริญญา ดีผดุง | กีรติ กาญจนรินทร์ | สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ | สถิตย์ ไพเราะ | เกษมสันต์ วิลาวรรณ | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2548 [2005] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2548 ภ. 1 ล. 11] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 58 pīkānsưksā 2548. Phāk nưng lem thī 13 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 58 ปีการศึกษา 2548. ภาคหนึ่ง เล่มที่ 13 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. Krairœ̄k Kasēmsan, Mō̜.Lō̜., Wīrachāt ʻĪampraphai. Prasopsuk Bundēt. Chaisit Trachutham, Witsanu Khrư̄angām, Kasēmsan Wilāwan. Kīatkhačhǭn Watčhanasawat. Panyā Thanō̜mrō̜t. ʻAkkharawit Sumāwong. Sathit Phairo̜. Nanthachai Phīansanō̜ng. Wō̜raphot Witsarutphit, Pheng Phengniti. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | วีระชาติ เอี่ยมประไพ | ประสพสุข บุญเดช | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | วิษณุ เครืองาม, 2494- | เกษมสันต์ วิลาวรรณ | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | ปัญญา ถนอมรอด | อัครวิทย์ สุมาวงศ์ | สถิตย์ ไพเราะ | นันทชัย เพียรสนอง | วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2496- | เพ็ง เพ็งนิติ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2548 [2005] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2548 ภ. 1 ล. 13] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 58 pīkānsưksā 2548. Phāk nưng lem thī 15 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 58 ปีการศึกษา 2548. ภาคหนึ่ง เล่มที่ 15 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. Pheng Phengniti. Kanok ʻIntaramphan. Nanthachai Phīansanō̜ng. Kīatkhačhǭn Watčhanasawat. Kīrati Kānčhanarin. Phairōt Wāyuphāp. Chaisit Trachutham, ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. ʻAkkharawit Sumāwong. Wō̜raphot Witsarutphit, Krairœ̄k Kasēmsan, Mō̜.Lō̜., Wīrachāt ʻĪampraphai. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | เพ็ง เพ็งนิติ | กนก อินทรัมพรรย์ | นันทชัย เพียรสนอง | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | กีรติ กาญจนรินทร์ | ไพโรจน์ วายุภาพ | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | อัครวิทย์ สุมาวงศ์ | วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2496- | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | วีระชาติ เอี่ยมประไพ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2548 [2005] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2548 ภ. 1 ล. 15] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)