Your search returned 169 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
6 rō̜p sāttrāčhān nāiphǣt Saman Mantāphō̜n / 6 รอบศาสตราจารย์นายแพทย์ สมาน มันตาภรณ์ / นิสิต ลีละวงศ์ ผู้รวบรวม.

Nisit Līlawong. by นิสิต ลีละวงศ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Hō̜Čhō̜Kō̜. Niothammadā, 2529 [1986] Publisher: [กรุงเทพฯ] : หจก. นิวธรรมดา, 2529 [1986]Other title: Hok rō̜p sāttrāčhān nāiphǣt Saman Mantāphō̜n Other title: หกรอบศาสตราจารย์นายแพทย์ สมาน มันตาภรณ์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: MED WZ 1986 637721] (1).

Open Library:
60 pī chīwit nakwichākān sū ngān bānmư̄ang : Sāttrāčhān Nāiphǣt Suchai Čharœ̄nrattanakun / 60 ปี ชีวิตนักวิชาการสู่งานบ้านเมือง : ศ.นพ. สุชัย เจริญรัตนกุล / ผดุชชัย เคียนทอง ... [และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ.

Phadutchai Khīanthō̜ng. by ผดุชชัย เคียนทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Hēn Wœ̄k, 2558 Publisher: นนทุบรี : เฮลธ์ เวิร์ค, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WZ 2015 654872] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: MED WZ 2015 654872] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: MED WZ 2015 654872] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: MED WZ 2015 654872] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MED WZ 2015 654872] (2).

Open Library:
60 ปี ศาสตราจารย์ พลโทหญิง แพทย์หญิงทิพย์ ศรีไพศาล / บรรณาธิการ พันเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช.

by ไตรโรจน์ ครุธเวโช.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : กองกุมารเวชกรรม และภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, [2545?]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WZ100.ท634 ก614] (1).

Open Library:
72 ปี ศ.ดร.นพ.สมชัย บวรกิตติ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2544?]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WZ100.ส42 ก614] (1).

Open Library:
75 čhetsiphā pī sāttrāčhān phisēt nāi phǣt Phaičhit Pawabut : sāng khon sukkhaphāp / 75 ปี ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร : สร้างคนสุขภาพ / จัดทำโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

Mahāwitthayālai Narēsūan. Khana Sāthāranasuksāt. by มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสาธารณสุขศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Phitsanulōk] : Khana, 2552 [2009] Publisher: [พิษณุโลก] : คณะ, 2552 [2009]Other title: Čhetsiphā pī sāttrāčhān phisēt nāi phǣt Phaičhit Pawabut : sāng khon sukkhaphāp Other title: เจ็ดสิบห้าปี ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร : สร้างคนสุขภาพ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2009 647372] (1).

Open Library:
80 pī Nāiphǣt Phairōt Ningsānon khāo rūangyai hǣng wongkān sāthāranasuk Thai / 80 ปี นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ ข้าวรวงใหญ่แห่งวงการสาธารณสุขไทย / วิชัย โชควิวัฒน บรรณาธิการต้นฉบับ ; สันติสุข โสภณสิริ ผู้เขียน, บรรณาธิการ.

Santisuk Sō̄phonsiri, Wichai Chōkwiwatthana. Mūnnithi Rōngphayābān Čhaophrayā ʻAphaiphūbēt. by สันติสุข โสภณสิริ, 2497- | วิชัย โชควิวัฒน | มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Prāčhīn Burī : Mūnnithi Rōngphayābān Čhaophrayā ʻAphaiphūbēt, 2550 [2007] Publisher: ปราจีนบุรี : มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, 2550 [2007]Other title: Pǣtsip pī Nāiphǣt Phairōt Ningsānon khāo rūangyai hǣng wongkān sāthāranasuk Thai Other title: แปดสิบปีนายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ ข้าวรวงใหญ่แห่งวงการสาธารณสุขไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: MED WZ 2007 647016] (1).

Open Library:
80 ปี นายแพทย์อมร นนทสุต : เพชรจรัสแสงแห่งวงการสาธารณสุขไทย / สันติสุข โสภณสิริ บรรณาธิการ/ผู้เขียน.

by สันติสุข โสภณสิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: [นนทบุรี] : โครงการตำรา สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย, 2552Other title: แปดสิบปีนายแพทย์อมร นนทสุต : เพชรจรัสแสงแห่งวงการสาธารณสุขไทย.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WZ100.อ469 ส633] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: MED WZ 2009 530922] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: WZ100.อ469 ส633] (1).

Open Library:
80 pī Sāttrāčhān kīattikhun Nāiphǣt Suʻet Khotchasēnī : sīsippǣt pī samākhom Thai Rāman / 80 ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุเอ็ด คชเสนี : 48 ปีสมาคมไทยรามัญ / สมาคมไทยรามัญ ; บรรณาธิการ โสภณ นิไชยโยค

Sōphon Nichaiyōk. Samākhom Thai Rāman. by โสภณ นิไชยโยค | สมาคมไทยรามัญ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samākhom, [2547] [2004] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคม, [2547] [2004]Other title: Pǣtsip pī Sāttrāčhān kīattikhun Nāiphǣt Suʻet Khotchasēnī : sīsip pǣt pī Samākhom Thai Rāman Other title: แปดสิบปีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุเอ็ด คชเสนี : 48 ปีสมาคมไทยรามัญ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: WZ100.ส75 ก125 2547] (1).

Open Library:
90̄ nāiphǣt Virat Makduangkaew. 90 ปีนายแพทย์วิรัช มรรคดวงแก้ว.

Virat Makduangkaew. by วิรัช มรรคดวงแก้ว.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Prachāchon Čhamkat, 2537 [1994] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ประชาชน จำกัด, 2537 [1994]Other title: Kāosip pī nāiphǣt Virat Makduangkaew Other title: เก้าสิบปีนายแพทย์วิรัช มรรคดวงแก้ว.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: MED WZ 1994 635079] (2).

Open Library:
Do it right and fear no man / สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ; บรรณาธิการ กริชเทพ ศรศิลป์, ณัฐจรัส เองมหัสสกุล.

by สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ | กริชเทพ ศรศิลป์ | ณัฐจรัส เองมหัสสกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : Studio Dialogue, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: MED WZ 2013 621719] (1), Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WZ 2013 621719] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: MED WZ 2013 621719] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: MED WZ 2013 621719] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MED WZ 2013 621719] (1).

Open Library:
Life of a medical teacher : หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ผศ.พญ.มยุรี วศินานุกร พ.ศ. 2550 / บรรณาธิการ ชัชชัย ปรีชาไว.

by ชัชชัย ปรีชาไว | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [สงขลา] : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550 [2007]Other title: หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงมยุรี วศินานุกร พ.ศ. 2550.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WZ100.ม397 ล94 2550] (2).

Open Library:
Looking for opportunities : หนึ่งในความพยายามจัดการความรู้เพื่อชีวิต : อาจารย์อารี@80 / คณะทำงาน คุณสาคร ธนมิตต์ ... [และคนอื่นๆ].

by สาคร ธนมิตต์, คุณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2548Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WZ100.อ646 ล722] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: WZ100.อ646 ล722] (1).

Open Library:
ก่อนจะลืมเลือนไป / พลเรือตรี วิทุร แสงสิงแก้ว ; [สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย] ภัทรนันท์ ชัยพงศ์เกษม.

by วิทุร แสงสิงแก้ว, พล.ร.ต, 2479- | ภัทรนันท์ ชัยพงศ์เกษม, 2510-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2549?]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WZ100.ว63ก3 2549] (1).

Open Library:
กายวิภาคของภาษาไทย / ภูเก็ต วาจานนท์.

by ภูเก็ต วาจานนท์, 2470-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2542Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: WZ100.ภ72ก3 2542] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)