ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 20 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ผู้ใหญ่วิบูลย์กับการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน / ฉันทนา บรรพศิริโชติ ... [และคนอื่นๆ] เรียบเรียง.

by ฉันทนา หวันแก้ว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป่าตะวันออก (วนเกษตร), 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 ผ75 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.592.พ6 ผ75 (1).

ห้องสมุด:
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสันติวิธีและธรรมชาติของความขัดแย้งในสังคมไทย / ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว.

by ฉันทนา หวันแก้ว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1121 .ฉ63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM1121 .ฉ63 (5), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HM1121 .ฉ63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM1121 .ฉ63 (1).

ห้องสมุด:
ระบบความรู้พื้นบ้านปัจจุบัน : การวิจัยและพัฒนา / ชยันต์ วรรธนะภูติ, ฉันทนา บรรพศิริโชติ บรรณาธิการ.

by ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | ฉันทนา หวันแก้ว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการศึกษาทางเลือกการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: WB50.JT3 ร62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WB50.JT3 ร62 (3). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาสถานภาพและนโยบาย เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส เด็กทำงาน : รายงานผลการวิจัย / ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว

by ฉันทนา หวันแก้ว | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา.

Material type: Text Text Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6250.ท92 ฉ63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD6250.ท92 ฉ63 (2).

Kānkhumkhrō̜ng chonklumnō̜i læ kānmư̄ang kānpokkhrō̜ng bon khwām tǣktāng thāng ʻattalak : prasopkān čhāk Yurōp / การคุ้มครองชนกลุ่มน้อย และการเมืองการปกครอง บนความแตกต่างทางอัตลักษณ์ : ประสบการณ์จากยุโรป / โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ.

Chanthanā Wankǣo. by ฉันทนา หวันแก้ว.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Mūnnithi Frītrit Naoman, 2552 [2009] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ ฟรีดริช เนามัน, 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2009 636060 (1).

ห้องสมุด:
ความคิดของผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม / โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ, สุริชัย หวันแก้ว.

by ฉันทนา หวันแก้ว | สุริชัย หวันแก้ว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2539?]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ฉ6335ค46 (1).

ห้องสมุด:
ทิศทางการพัฒนาประเทศ : ทัศนะประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชน / กองบรรณาธิการและฉันทนา บรรพศิริโชติ ... [และคนอื่นๆ].

by การสัมมนาเพื่อระดมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเรื่อง บทบาทของประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชนต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ (2533 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | ฉันทนา หวันแก้ว | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม. โครงการศึกษาทางเลือกการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการศึกษาทางเลือกการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV400.56 .ก645 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV400.56 .ก645 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
บันทึกโจเบิร์ก : ความเป็นธรรมในโลกที่เปราะบาง : บันทึกช่วยจำเสนอต่อการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน / คณะผู้จัดทำ Wolfgang Sachs ... [และคนอื่นๆ] ; Wolfgang Sachs ผู้ประสานงานและบรรณาธิการ ; ฉันทนา บรรพศิริโชติ บรรณาธิการแปล ; ศุภมิตร ปิติพัฒน์ ... [และคนอื่นๆ] แปล.

by ซาคส์, วูล์ฟกังจ์ | ฉันทนา หวันแก้ว | ศุภมิตร ปิติพัฒน์ | World Summit on Sustainable Development (2002 : Johannesburg, South Africa).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD75.6 .บ63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD75.6 .บ63 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD75.6 .บ63 (1).

ห้องสมุด:
ศัพท์การพัฒนา : คู่มือความรู้สู่อำนาจ / edited by Wolfgang Sachs ; ฉันทนา บรรพศิริโชติ, สุริชัย หวันแก้ว บรรณาธิการแปล.

by ซาคส์, วูล์ฟกังจ์ | ฉันทนา หวันแก้ว | สุริชัย หวันแก้ว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการหนังสือเล่ม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD75 .ศ63 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD75 .ศ63 (1).

ห้องสมุด:
ภาพรวมสถานการณ์แรงงานเด็กในประเทศไทย / โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ = The situation of child labour in Thailand : an overview / Chantana Banpasirichote.

by ฉันทนา หวันแก้ว | Chantana Banpasirichote.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6250.ท92 ฉ624 (1).

ห้องสมุด:
ครัวเรือนแรงงานเด็กในชนบท : การตัดสินใจ การรับรู้ปัญหา และทัศนะต่อการไปทำงานของเด็ก = [A survey of child lobour's house holds in rural commuities [i.e. communities] : dicision-making, awareness and attitudes on children's participation in the labour market] / ฉันทนา บรรพศิริโชติ, นิตยา กัทลีรดะพันธุ์, รัตนา จารุเบญจ.

by ฉันทนา หวันแก้ว | นิตยา กัทลีรดะพันธุ์ | รัตนา จารุเบญจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท.] : International Programme on the Elimination of Child Labour, 2540Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6250.ท92 ฉ62 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD6250.ท92 ฉ62 (1).

ห้องสมุด:
รายงานคุณภาพการพัฒนา 2532 : สถานะ แนวโน้มและทางเลือกของประชาชนไทย / จัดโดย โครงการศึกษาทางเลือกการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ [โดย] ฉันทนา บรรพศิริโชติ, สุริชัย หวันแก้ว.

by การสัมมนาเรื่องรายงานคุณภาพการพัฒนา : สถานะแนวโน้มและทางเลือกของประชาชนไทย (2532 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | ฉันทนา หวันแก้ว | สุริชัย หวันแก้ว | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม. โครงการศึกษาทางเลือกการพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2533Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.565 .ก64 (2).

ห้องสมุด:
ประชาสรรค์สร้าง : การพัวพันกับรัฐในชุมชนท้องถิ่นในประเทศฟิลิปปินส์และไทย / เกลนดา โลเปซ วุย, ฉันทนา บรรพศิริโชติ บรรณาธิการ.

by ฉันทนา หวันแก้ว | โลเปซ, เกลนดา เอส.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐสาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC337 .ป462 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JC337 .ป462 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC337 .ป462 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC337 .ป462 (1).

ห้องสมุด:
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว ... [และคนอื่นๆ].

by ฉันทนา หวันแก้ว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันพระปกเกล้า, 2546Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2460 .ก95 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .ก95 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2460 .ก95 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2460 .ก95 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2460 .ก95 (2).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจ ; การเมือง : ความสัมพันธ์และผลสะเทือนต่อสังคม.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์. สโมสรนิสิต | สุชาย ตรีรัตน์ | ฉันทนา หวันแก้ว | เผด็จ แสนเพ็ชร์ | อุดม เอกธรรมสุทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : รหัส, 2523Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB73 .จ7 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB73 .จ7 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB73 .จ7 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยสถานภาพและนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส = Situational analysis in relation to disadvantaged children and youth / โดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ; [วิจัยโดย] อุ่นตา นพคุณ, ฉันทนา บรรพศิริโชติ, นิตยา กัทลีรดะพันธุ์.

by อุ่นตา นพคุณ | ฉันทนา หวันแก้ว | นิตยา กัทลีรดะพันธุ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ773 .อ73 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / โดย สถาบันพระปกเกล้า.

by ไพโรจน์ พลเพชร | ถวิลวดี บุรีกุล | ฉันทนา หวันแก้ว | พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2486- | นวลน้อย ตรีรัตน์ | อัมมาร สยามวาลา, 2482- | มนตรี ธูปสุวรรณ | นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484- | สุรพล นิติไกรพจน์ | นันทวัฒน์ บรมานันท์ | พนา ทองมีอาคม | ชลัช จงสืบพันธ์ | ตมิสา มุกต์มณี | เอื้อมพร ตสาริกา | คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, 2504- | วิทยากร เชียงกูล, 2489- | อัลบริททัน, โรเบิร์ต บี | ปัทมา สูบกำปัง | สถาบันพระปกเกล้า | มหาวิทยาลัยรังสิต. คณะนิติศาสตร์ | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498-.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: นนทบุรี : สถาบัน, [2550?]Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG325 (1), Thammasat Library, Pattaya Campus Not for loanCall number: CDG325 (1), Professor Direk Jayanama Library Not for loanCall number: CDG325 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG325 (1). :

ชุดการเรียนด้วยตนเองหลักสูตรการเรียนรู้รัฐธรรมนูญ 2540 ด้วยตนเอง.

by กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ | สีมา สีมานันท์ | เยาวลักษณ์ กุลพานิช | จรัล ดิษฐาอภิชัย | สราวุธ ปทุมราช | ไพโรจน์ พลเพชร | รัชฎาภรณ์ แ้ก้วสนิท | โคทม อารียา, 2486- | ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | ฉันทนา หวันแก้ว | บรรเจิด สิงคะเนติ | ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์, 2495- | ทิพาวดี เมฆสวรรค์, คุณหญิง | ฤทัย หงส์สิริ | รังสิกร อุปพงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2546Availability: Available for loan (44)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .ช73 (11), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .ช73 (11), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2070 .ช73 (11), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070 .ช73 (11).

ห้องสมุด:
Thai tāngdāo tāo tāng dǣn : sangkhom witthayā khō̜ng chīwit khām phromdµ̄n / ไทยต่างด้าว ท้าวต่างแดน : สังคมวิทยาของชีวิตข้ามพรมแดน / คณะบรรณาธิการ พัทยา เรือนแก้ว, สุภางค์ จันทวานิช, ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว.

Phatthayā Rư̄ankǣo, Suphāng Čhanthawānit, Chanthanā Bansirichot Wankǣo, Saman Laodamrongchai. Sarawut Aree. Boonsong Chalēthō̜n. Sučhindā Nawakānon ʻIsumida. Thirawuthi Sēnākham. Kasit Phirom. Sanitsuda ʻĒkchai. Surapong Kō̜ngčhanthưk. Čhamphō̜n Hōlamyō̜ng. Sureephō̜n Phanphưng. Somphong Sakǣo. Sakkarin Niyomsin. Prēmčhai Wangsiriphaisān. Waranyā Čhitphō̜ng. Sudarat Sereewat. Napaphan Sanganēt Dœ̄ Khindœ̄rœ̄n. Phongʻin ʻInthō̜nkhāo. Phœ̄mphong Chawalit. Būaphan Phō̜mphakphing. Khaoman, ʻĒnkhœ̄. Phonwat Praphatthō̜ng. Tư̄ančhai Dīthēt. Phanthip Kānčhanačhittrā Sāisunthorn. Darunī Paisalphānitkun. Adisorn Kœ̄tmongkol. Narumon Arunothai. by พัทยา เรือนแก้ว | สุภางค์ จันทวานิช | ฉันทนา หวันแก้ว | สมาน เหล่าดำรงชัย | ศราวุฒิ อารีย์, 2516- | สุจินดา นวกานนท์ | ฐิรวุฒิ เสนาคำ, 2504- | กษิต ภิรมย์ | สนิทสุดา เอกชัย | สุรพงษ์ กองจันทึก | จรัมพร โห้ลำยอง | สุรีย์พร พันพึ่ง | สมพงค์ สระแก้ว, 2515- | สักกรินทร์ นิยมศิลป์ | เปรมใจ วังศิริไพศาล | วรัญญา จิตรผ่อง | สุดารัตน์ เสรีวัฒน์ | นภาพรรณ สง่าเนตร เดอร์ คินเดอเริน | พงษ์อินทร์ อินทรขาว | เพิ่มพงษ์ เชาวลิต, 2498- | บัวพันธ์ พรหมพักพิง | เคาฟ์มันน์, เอลเคอ | พลวัฒ ประพัฒน์ทอง | เตือนใจ ดีเทศน์ | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล | อดิศร เกิดมงคล | นฤมล อรุโณทัย | บุญส่ง ชเลธร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD5856.ท9 ท943 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD5856.ท9 ท943 2559 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544