ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 75 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สถานภาพและความรับผิดทางแพ่งของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ตามกฎหมายไทย = Legal status and civil liability of logistics service provider in accordance with Thai law / โดย ธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ.

by ธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ, 2522-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Legal status and civil liability of logistics service provider in accordance with Thai law.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT932.3.ร63 ธ623 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2550 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2550 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT856 .ผ97 2550 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบาย เช่าทรัพย์, เช่าซื้อ, จ้างแรงงาน, จ้างทำของ, รับขน / โดย พระมนูภาณ วิมลศาสตร์.

by มนูภาณวิมลศาสตร์, พระ, 2438-2522.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : ร้านกาญนพิมพ์ดีด, 2490Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยจ้างแรงงาน จ้างทำของและรับของ / โดย กมล สนธิเกษตริน.

by กมล สนธิเกษตริน, 2474-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8 [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2532Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ก62 ก42 2532 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ก62 ก42 2532 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ และรับขน.

by มานะ พิทยาภรณ์, 2469-2546.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ช7 .ม6 2520 (2).

ห้องสมุด:
กระบวนพิจารณาของศาลไทยในคดีรับขนของทางทะเลระหว่างประเทศ / โดย สุบิน ชิ้นประเสริฐ.

by สุบิน ชิ้นประเสริฐ, 2509-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT971 .ส72 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย เช่าทรัพย์, เช่าซื้อ, จ้างแรงงาน, จ้างทำงาน, รับขน.

by มนูภาณวิมลศาสตร์, พระ, 2438-2522.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2477Availability: Available for reference (7)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.อ7ม3 2477 (7). :

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย จ้างแรงงาน จ้างทำของและรับขน.

by กมล สนธิเกษตริน, 2474-.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2517-2521Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ก62 ก42 2517 (3).

ห้องสมุด:
สรุปวิชากฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / สรพล สุขทรรศนีย์.

by สรพล สุขทรรศนีย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1231 .ส43 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1231 .ส43 (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยจ้างแรงงาน จ้างทำของ และรับขน.

by กมล สนธิเกษตริน, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครหลวงฯ, มาหวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2515Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ก62 ก4 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ก62 ก4 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน, จ้างทำของ, รับขน = Civil and commercial code (hire of property, hire purchase, hire of services, hire of work, carriages) / โดย มานะ พิทยาภรณ์.

by มานะ พิทยาภรณ์, 2469-2546.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13 [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท พับลิคเนสพริ้นท์ จำกัด. [2532?]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ช7 ม6 2532 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Available for loan (8)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT856 .ผ97 2546 (8).

ห้องสมุด:
คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554 [2011]Availability: Available for loan (13)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2554 (8), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT856 .ผ97 2554 (5). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / มานะ พิทยาภรณ์.

by มานะ พิทยาภรณ์, 2469-2546.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12 [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทพับลิคบิสเนสพริ้นท์ จำกัด, 2531Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ช7 ม6 2531 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ช7 ม6 2531 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2548 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT856 .ผ97 2548 (4).

ห้องสมุด:
คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552Availability: Available for loan (13)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2552 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT856 .ผ97 2552 (8).

ห้องสมุด:
เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน.

by มนูภาณวิมลศาสตร์, พระ, 2438-2522.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, ม.ป.ปAvailability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.อ7 ม35 (1). :

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT856 .ผ97 2547 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT856 .ผ97 2547 (5).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544