ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 45 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ระดับหัวหน้าโครงการ.

by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2521-Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62 .บ65 2521 (2).

ห้องสมุด:
ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทย / ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 1].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2536Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: CT3990.ก2 ท65 (1).

ห้องสมุด:
ทำเนียบนักวิจัยแห่งชาติ / ศูนย์สนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2539-Availability: Available for loan (8)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: H62.5 .ท645 2540 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: H62.5 .ท645 2542 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: H62.5 .ท645 2540 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: H62.5 .ท645 2540 (4). Available for reference (9)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ท6364 2549 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ท6364 2549 (1), Nongyao Chaiseri Library Not for loanCall number: CDG .ท6364 2549 (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library Not for loanCall number: CDG .ท6364 2549 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ท6364 2549 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ท6364 2549 (1).

ห้องสมุด:
ทำเนียบนักวิจัย / ฝ่ายประสานงานการวิจัย ศูนย์บริการทางวิชาการ และกฎหมาย สำนักงานเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ศูนย์บริการทางวิชาการและกฎหมาย. ฝ่ายประสานงานการวิจัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, [2538?]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: H62.5 .ท625 (1).

ห้องสมุด:
ทำเนียบนักวิจัย / สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC).

by สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2551?]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: Q179.98 .ว626 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Q179.98 .ว626 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: Q179.98 .ว626 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Q179.98 .ว626 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: Q179.98 .ว626 (1).

ห้องสมุด:
ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทย / ฝ่ายข้อมูลการวิจัย ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย. ฝ่ายข้อมูลการวิจัย.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2543Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: CT3990.ก2 ท65 2543 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: CT3990.ก2 ท65 2543 (1).

ห้องสมุด:
การฝึกอบรมนักวิจัยด้านสตรีศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 14-27 ตุลาคม 2532 ณ โรงแรมนอร์ทเทอร์นอินน์ จังหวัดเชียงใหม่ / จัดโดย โครงการสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by การฝึกอบรมนักวิจัยด้านสตรีศึกษา (2532 : เชียงใหม่) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. โครงการสตรีศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : โครงการ, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1181.ท9 ก64 (1).

ห้องสมุด:
ซุมแซงนักวิจัยไทบ้านอีสาน : ทำเนียบนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2543-2549 / บรรณาธิการ กชกร ชิณะวงศ์.

by กชกร ชิณะวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค, 2549Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62.5 .ซ74 (1).

ห้องสมุด:
ข้อมูลนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Researchers information, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University / จัดทำโดย งานนโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

by มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์. งานนโยบายและแผน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ขอนแก่น : ฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: H62.5 .ข58 (2).

ห้องสมุด:
ทำเนียบนักวิจัยในประเทศไทย สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กองทะเบียนการวิจัย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2521-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: H62.5 .ว635 2521 (1).

ห้องสมุด:
ทำเนียบนักวิจัย มศว. / ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ฝ่ายวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62.5 .ศ46 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544