ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 76 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คำอธิบายหลักกฎหมายนิติกรรม-สัญญา / จำปี โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2546Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT504 .จ65 2546 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .จ65 2546 (10).

ห้องสมุด:
คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรม-สัญญา / จำปี โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548Availability: Available for loan (21)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT504 .จ64 2548 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT504 .จ64 2548 (10), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT504 .จ64 2548 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .จ64 2548 (7).

ห้องสมุด:
คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรม-สัญญา / จำปี โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Available for loan (11)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT504 .จ64 2546 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .จ64 2546 (8). Checked out (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา / จำปี โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT504 .จ65 2539 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT504 .จ65 2539 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .จ65 2539 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2549Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT504 .จ65 2549 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT504 .จ65 2549 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT504 .จ65 2549 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .จ65 2549 (7). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายหลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา / จำปี โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2545Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .จ65 2545 (5).

ห้องสมุด:
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT504 .จ65 2553 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT504 .จ65 2553 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT504 .จ65 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .จ65 2553 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT504 .จ65 2553 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2551Availability: Available for loan (15)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT504 .จ65 2551 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT504 .จ65 2551 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .จ65 2551 (10). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT504 .จ64 2550 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT504 .จ64 2550 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT504 .จ64 2550 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .จ64 2550 (4). Checked out (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554 [2011]Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT504 .จ65 2554 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .จ65 2554 (4). Checked out (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายหลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา / จำปี โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT504 .จ65 2543 (2).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา / จำปี โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT504 .จ65 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .จ65 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2552Availability: Available for loan (10)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT504 .จ65 2552 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT504 .จ65 2552 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT504 .จ65 2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .จ65 2552 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Availability: Available for loan (10)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT504 .จ65 2555 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT504 .จ65 2555 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .จ65 2555 (3). Checked out (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Availability: Available for loan (13)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT903 .จ636 2555 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT903 .จ636 2555 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT903 .จ636 2555 (4). Checked out (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายหลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา / จำปี โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2543Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT504 .จ65 2543ก (1).

ห้องสมุด:
คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรม-สัญญา / จำปี โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .จ64 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายหลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา / จำปี โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT504 .จ65 2542 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .จ65 2542 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / จำปี โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT504 .จ65 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .จ65 2548 (5).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi ʻēkkachon Rōman / คำอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเอกชนโรมัน / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Winyūchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KJA147 .จ63 2559 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KJA147 .จ63 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KJA 2016 662227 (1). Checked out (8).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544