Your search returned 13 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
20 ปีที่เรารู้จักกัน : เรื่องเล่าและบทเรียนการทำงานเอดส์ / บรรณาธิการ รุจน์ โกมลบุตร.

by รุจน์ โกมลบุตร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : เครือข่ายพันธมิตรและคณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์, 2548Other title: ยี่สิบปีที่เรารู้จักกัน : เรื่องเล่าและบทเรียนการทำงานเอดส์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: WC503.6 .ก127] (1).

Open Library:
การเขียนบทบรรณาธิการและบทความ / รุจน์ โกมลบุตร.

by รุจน์ โกมลบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: COMMD PN 2013 625657] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PN4784.บ33 ร72 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: COMMD PN 2013 625657] (3).

Open Library:
การแทรกแซงสื่อสาธารณะของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ประจำปี 2548 / รุจน์ โกมลบุตร.

by รุจน์ โกมลบุตร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: PN4748.ท9 ร72] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN4748.ท9 ร72] (1).

Open Library:
Kānnamsanœ̄ nư̄ahā thī kīeokap Prathēt Thai thī prākot nai nangsư̄phim khō̜ng Sāthāranarat Prachāthipatai Prachāchon Lāo : sưksā kō̜ranī nangsư̄phim "Prachāchon" / การนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับประเทศไทยที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : ศึกษากรณี หนังสือพิมพ์ "ประชาชน" / รุจน์ โกมลบุตร.

Rut Kōmonbut. Thammasat University. Faculty of Journalism and Mass Communication. by รุจน์ โกมลบุตร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2558 [2015] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: PN5449.ล6 ร72 2558] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PN5449.ล6 ร72 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN5449.ล6 ร72 2558] (1).

Open Library:
การนำเสนอเนื้อหาในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมติชนเรื่องข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยประจำปี 2547 รั่ว / โดย รุจน์ โกมลบุตร.

by รุจน์ โกมลบุตร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: PN4749 .ร723] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PN4749 .ร723] (3).

Open Library:
การบริหารหนังสือพิมพ์ "ลานนาโพสต์" : ข้อเสนอต่อการปฏิรูปหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น / รุจน์ โกมลบุตร.

by รุจน์ โกมลบุตร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [ปทุมธานี : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PN4784.ท4 ร718 2554] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PN4784.ท4 ร718 2554] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN4784.ท4 ร718 2554] (1).

Open Library:
คู่มือการผลิตหนังสือพิมพ์ "มหาวิทยาลัย" (Stylebook) / โดย มาลี บุญศิริพันธ์, แก้วกาญจน์ จูเจริญ, รุจน์ โกมลบุตร.

by มาลี บุญศิริพันธ์ | แก้วกาญจน์ จูเจริญ | รุจน์ โกมลบุตร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2548?] [2005?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN4783 .ม646 2548] (3).

Open Library:
Pai tō̜ ʻēng na - - sēnthāng chīwit Somchāi Nīlaphaičhit / ไปต่อเองนะ -- เส้นทางชีวิต สมชาย นีละไพจิตร / อังคาร จันทร์เมือง ผู้เขียน ; รุจน์ โกมลบุตร บรรณาธิการ

ʻAngkhān Čhanmư̄ang. Rut Kōmonbut. by อังคาร จันทร์เมือง | รุจน์ โกมลบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Prachā thai bukkhlap, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : ประชาไทบุ๊คคลับ, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2007 654340] (1).

Open Library:
Phonkrathop khō̜ng lǣng khāo thī thūk sư̄mūanchon lamœ̄t sit / ผลกระทบของแหล่งข่าวที่ถูกสื่อมวลชนละเมิดสิทธิ์ / รุจน์ โกมลบุตร.

Rut Kōmonbut. Thammasat University. Faculty of Journalism and Mass Communication. by รุจน์ โกมลบุตร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: KPT3508 .ร723 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3508 .ร723 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3508 .ร723 2560] (1).

Open Library:
เรื่องเพศและเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในหนังสือพิมพ์ไทย : ประเทศไทย / รุจน์ โกมลบุตร, มาเรียม วิสาสระธนา.

by รุจน์ โกมลบุตร | มาเรียม วิสาสระธนา.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Manila, Philippines : AIDS Society of the Philippines, [2548?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PN5449.ท9 ร72] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN5449.ท9 ร72] (3).

Open Library:
สกู๊ปพิเศษหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ / รุจน์ โกมลบุตร.

by รุจน์ โกมลบุตร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Dissertation note: สารนิพนธ์ วารสารศาสตร์บัณฑิต. Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PN4784.ข5 ร73] (1).

Open Library:
สถานการณ์ในทางวิชาชีพของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง / รุจน์ โกมลบุตร.

by รุจน์ โกมลบุตร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PN4784.ท4 ร72] (1), Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: PN4784.ท4 ร72] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PN4784.ท4 ร72] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN4784.ท4 ร72] (1).

Open Library:
สุขภาพดีไม่ต้องแพง / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ; บรรณาธิการ รุจน์ โกมลบุตร.

by ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, 2502- | รุจน์ โกมลบุตร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ประชาไทบุ๊คคลับ, 2548Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: W275.JT3 ป465] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: W275.JT3 ป465] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)