ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 62 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ʻĒkkasān phim čhǣk nai phithī pœ̄t tưk Samnakngān Saphāphatthanā Sētthakit hǣng Chāt Samnak Nāyokratthamontrī. เอกสารพิมพ์แจกในพิธีเปิดตึกสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.

Samnakngān Saphāphatthanā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. by สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnakngān, 2505 [1962] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2505 [1962]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1746.ฮ348 พ639 2505 (1).

ห้องสมุด:
รายงานประจำปี = Annual report / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546-Other title: การพัฒนาประเทศเพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนไทย | การพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน | ครึ่งทางแผนฯ 9 จุดเปลี่ยนผ่านการพัฒนาประเทศ.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: JQ1746.ฮ348 พ632 2545 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1746.ฮ348 พ632 2548 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ348 พ632 2545 (14), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1746.ฮ348 พ632 2545 (8), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2013 413156 (11). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG292 2546 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG292 2546 (6), Professor Sangvian Indaravijaya Library Not for loanCall number: CDG292 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG292 2549 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG292 2546 (6).

ห้องสมุด:
Saphāphat kap kānphatthanā prathēt čhāk ʻadīt sū patčhuban læ ʻanākhot / สภาพัฒน์กับการพัฒนาประเทศ จากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต / สำนักงานพัฒนาการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. by สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ7 ส46 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ศ7 ส46 2559 (1).

ห้องสมุด:
Kānkhāt pramān prachākō̜n khō̜ng prathēt Thai Phō̜. Sō̜. 2553-2583 = Population projections for Thailand 2010-2040 / การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 = Population projections for Thailand 2010-2040 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Samnakngān Khanakammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom Hǣng Chāt. by สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556 [2013]Other title: Population projections for Thailand 2010-2040.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB3644.55.ก3 ก6236 2556 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HB3644.55.ก3 ก6236 2556 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HB3644.55.ก3 ก6236 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB3644.55.ก3 ก6236 2556 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB3644.55.ก3 ก6236 2556 (2).

ห้องสมุด:
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย. อนุกรมใหม่ = National income of Thailand. New series / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2531-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ร6 ร64 2513-30 (6).

ห้องสมุด:
บทความเกี่ยวกับการเศรษฐกิจและสถิติบรรยายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ปี 2501.

by สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, 2501Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC497.ท9 ก15 (1).

ห้องสมุด:
Čhāk pratchayā khō̜ng sētthakit phō̜phīang sū kānpatibat / จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ; คณะทำงาน จันทร์ทิพย์ ปาละนันทน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Čhanthip Pālanan, Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. by จันทร์ทิพย์ ปาละนันทน์, 2507- | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ECON HC 2011 668951 (1).

ห้องสมุด:
Sarupphon kānčhat prachum chœ̄ng patibatkān læ radom khwāmhen rư̄ang kasēttrakam yangyư̄n thānglư̄ak kasēttrakō̜n nai yuk raiphromdǣn สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความเห็น เรื่อง เกษตรกรรมยั่งยืน ทางเลือกเกษตรกรในยุคไร้พรมแดน.

Kānprachum Chœ̄ng Patibatkān læ Radom Khwāmhen Rư̄ang Kasēttrakam Yangyư̄n Thānglư̄ak Kasēttrakō̜n nai Yuk Raiphromdǣn Nakhō̜n Pathom) Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. by การประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความเห็น เรื่อง เกษตรกรรมยั่งยืน ทางเลือกเกษตรกรในยุคไร้พรมแดน (2556 : นครปฐม) | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: AGRI S 2013 635347 (1).

ห้องสมุด:
Phǣnkān bō̜rihān rātchakān phǣndin Phō̜.Sō̜. 2555-2558 : ratthabān Nāngsāo Yinglak Chinnawat nāyokratthamontrī / แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 : รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ... [และอื่นๆ].

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. by สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: JQ1745 .ผ8222 2554 (1).

ห้องสมุด:
Sētthakit sāngsan : rāingān kānsưksā bư̄angton = The creative economy / เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : รายงานการศึกษาเบื้องต้น = The creative economy / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ; ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

Samnakngān Khana Kammakān Phatthanā Sētthakit læ Sangkhom Hǣng Chāt. Sūn Sāngsan Ngān ʻō̜kbǣp. by สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2552 [2009] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552 [2009]Other title: Creative economy.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD53 .ศ74 2552 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānwāngphǣn phatthanā radap čhangwat / คู่มือการวางแผนพัฒนาระดับจังหวัด / สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.

Thailand. Samnakngān Saphā Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. by สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnakngān, 2512 [1969] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2512 [1969]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HT395.ท9 ค747 2512 (1).

ห้องสมุด:
Kānkhātpramān prachākō̜n khō̜ng prathēt Thai 2543-2568 = Population projections for Thailand 2000-2025 / การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2543-2568 = Population projections for Thailand 2000-2025 / โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. by สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print ; Type of continuing resource: periodical Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546 [2003]Other title: Population projections for Thailand 2000-2025..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HB3644.55.ก3 ก621 2546 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān phon kānphatthanā sētthakit læ sangkhom khō̜ng prathēt 2 pī khō̜ng phǣn phatthanā... chabap thī 11 / รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom Hǣng Chāt. by สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ร6365 2557 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ร6365 2557 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ร6365 2557 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ร6365 2557 (1).

ห้องสมุด:
ชีวิตพอเพียง : สัมผัสประสบการณ์ความพอเพียงจากบุคคลหลากหลายอาชีพ-- ที่ล้วนพบความสุขในชีวิต.

by สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 [2007]Other title: ชีวิตพอเพียง : สัมผัสวิถีแห่งความพอเพียงจากบุคคลหลากหลายอาชีพ-- ที่ล้วนพบ "ความสุข" ในชีวิต.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ75 ช655 2550 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ECON HC 2007 509839 (1).

ห้องสมุด:
Phra ming khwan khō̜ng chāoThai phūsong pen phalang phatthanā prathēt / พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรงเป็นพลังพัฒนาประเทศ / [สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ].

Samnakngān Khana Kammakān Phatthanā Kānsētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt by สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... : Samnak, 2553?] [2010?] Publication: [กรุงเทพฯ : สำนัก, 2553?] [2010?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2010 651854 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 พ44776 2553 (1).

ห้องสมุด:
Rīanrū lakkān songngān nai Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa / เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / คณะทำงาน เพ็ญจา อ่อนชิต ... [และคนอื่น ๆ].

Phenčhā ʻŌ̜nchit. Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. by เพ็ญจา อ่อนชิต | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt, 2551 [2008] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2008 668958 (1).

ห้องสมุด:
Sēnthāng sū-- khwāmphō̜phīang : pāthakathā phisēt / เส้นทางสู่-- ความพอเพียง : ปาฐกถาพิเศษ / โดย เกษม วัฒนชัย.

Kasēm Watthanachai Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. by เกษม วัฒนชัย, 2484- | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt, 2552 [2009] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ECON HC 2009 668978 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544