ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 59 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ชีวิตกับสภาพแวดล้อม ตอนวิวัฒนาการ ชุมชน ประชากร และสังคมของสิ่งมีชีวิต.

by มุกดา สุขสมาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522 [1979]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QH541 .ม65 (1).

ห้องสมุด:
ชีวิตกับสภาพแวดล้อม ตอนวิวัฒนาการ ชุมชน ประชากร และสังคมของสิ่งมีชีวิต.

by มุกดา สุขสมาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525 [1982]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QH541 .ม65 2525 (1).

ห้องสมุด:
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / โดย คณิต เขียววิชัย และคนอื่นๆ.

by คณิต เขียววิชัย, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2528Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HM206 .ค3 (2).

ห้องสมุด:
สิ่งแวดล้อมน่ารู้ / บรรณาธิการ พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ.

by พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TD175 .ส62 (2).

ห้องสมุด:
ชีวิตกับสภาพแวดล้อม ตอนวิวัฒนาการ ชุมชน ประชากร และสังคมของสิ่งมีชีวิต.

by มุกดา สุขสมาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527 [1984]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QH541 .ม65 2527 (1).

ห้องสมุด:
ชีวิตกับสภาพแวดล้อม / มุกดา สุขสมาน

by มุกดา สุขสมาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติมMaterial type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536 [1993]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QH541 .ม64 2536 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QH541 .ม64 2536 (1).

ห้องสมุด:
ชีวิตกับสภาพแวดล้อม = Life and Environment / มุกดา สุขสมาน.

by มุกดา สุขสมาน.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศุภนิตย์ กราฟฟิค เพรซ, 2551 [2008]Other title: Life and Environment.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QH541 .ม64 2551 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QH541 .ม64 2551 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QH541 .ม64 2551 (1).

ห้องสมุด:
ชีวิตกับสภาพแวดล้อม ฉบับสมบูรณ์ / มุกดา สุขสมาน.

by มุกดา สุขสมาน.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537 [1994]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QH541 .ม64 2537 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QH541 .ม64 2537 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QH541 .ม64 2537 (5).

ห้องสมุด:
มนุษย์ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา = Man, environment, and development : ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และผลกระทบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / โดย วินัย วีระวัฒนานนท์.

by วินัย วีระวัฒนานนท์, 2486-.

Edition: (แก้ไขและเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535 [1992]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GF51 .ว63 2535 (2).

ห้องสมุด:
ชีวิตกับสภาพแวดล้อม ตอน วิวัฒนาการ ชุมชน ประชากร และสังคมของสิ่งมีชีวิต.

by มุกดา สุขสมาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529 [1986]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QH541 .ม65 2529 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QH541 .ม65 2529 (1).

ห้องสมุด:
วิฤตการณ์สิ่งแวดล้อมกับมนุษย์.

by คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการประสานงานองค์การเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน, 2533Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: 093/33 (1).

ห้องสมุด:
นิเวศวิทยาของมนุษย์ (Human ecology).

by มนัส สุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร์, 2530Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GF41 .ม3 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ENVIR GF 1987 170243 (1).

ห้องสมุด:
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม = Man and his environment : ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / โดย วินัย วีระวัฒนานนท์.

by วินัย วีระวัฒนานนท์, 2486-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, [2533?] [1990?]Other title: Man and his environment.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GF51 .ว63 (2).

ห้องสมุด:
วิเคราะห์ปัญหาเรื่องความแปลกหน้า ในหนังสือต้นฉบับเรื่องเศรษฐกิจและปรัชญา ของคาร์ลมาร์กซ์ (An analysis of the the problem of allienation in Karl Marx's economic and philosophical manuscripts).

by บุหลัน รัตนกฤษฎาธาร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, แผนกวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519 [1976]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HM206 .บ7 (1).

ห้องสมุด:
ชีวิตกับสภาพแวดล้อม ตอนหลักทั่วไปของนิเวศวิทยา.

by วนิดา จิตต์หมั่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527 [1984]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QH541 .ว3 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QH541 .ว3 (2).

ห้องสมุด:
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม / มีชัย วรสายัณห์.

by มีชัย วรสายัณห์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535 [1992]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GF51 .ม62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GF51 .ม62 (1).

ห้องสมุด:
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา / วินัย วีระวัฒนานนท์.

by วินัย วีระวัฒนานนท์, 2486-.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสองศยาม จำกัด, 2537 [1994]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GF51 .ว63 2537 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: GF51 .ว63 2537 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: GF51 .ว63 2537 (2).

ห้องสมุด:
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม.

by วิไลเฉิด ทวีสิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, อักษรเจริญทัศน์, 2520Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GF41 .ว6 (2).

ห้องสมุด:
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม.

by ทรงกลด ประพิตรภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ดี.ดี. บุ๊คสโตร์, 2532Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GF75 .ท4 (2).

ห้องสมุด:
นิเวศวิทยาของมนุษย์ = Human ecology / มนัส สุวรรณ.

by มนัส สุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539 [1996]Other title: Human ecology.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GF41 .ม3 2539 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GF41 .ม3 2539 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544