ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 16 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Sangkhomwitthayā : lakwichā læ nǣo patibat kānčhat rabīap sangkhom / สังคมวิทยา : หลักวิชาและแนวปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม / โดย วิบูล ธรรมวิทย์.

Wibūn Thammawit, by วิบูล ธรรมวิทย์, 2456-2514.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2501 [1958] Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2501 [1958]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HM435 .ว63 2501 (1). :

ห้องสมุด:
Thritsadī sangkhomwitthayā yuk khlātsik / ทฤษฎีสังคมวิทยายุคคลาสสิก / จิราภา วรเสียงสุข.

Čhirāphā Wō̜rasīangsuk. by จิราภา วรเสียงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat ʻEm ʻǣn ʻEm Lēsœ̄ Phrin, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์, 2559 [2016]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Thritsadī sangkhomwitthayā yuk khlātsik / ทฤษฎีสังคมวิทยายุคคลาสสิก / จิราภา วรเสียงสุข

Čhirāphā Wō̜rasīangsuk. by จิราภา วรเสียงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat ʻEm ʻǣ ʻEm Lēsœ̄ Phrin, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์, 2558 [2015]Availability: : Checked out (3).

ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄angton thāng sangkhomwitthayā / ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา / ศิริรัตน์ แอดสกุล.

Sirirat ʻǢtsakun. by ศิริรัตน์ แอดสกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM606 .ศ646 2557 (1).

ห้องสมุด:
Thritsadī Sangkhomwitthayā / ทฤษฎีสังคมวิทยา / สุภางค์ จันทวานิช

Suphāng Čhanthawānit. by สุภางค์ จันทวานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 2, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkǭn Mahāwitthayālai, 2552 [2009] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 [2009]Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
สังคมวิทยา : หลักวิชาและแนวปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม / โดย วิบูล ธรรมวิทย์.

by วิบูล ธรรมวิทย์.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: พระนคร : สภาการศึกษา มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2493Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HM62 .ว6 (1). :

ห้องสมุด:
Thritsadī sangkhomwitthayā yuk khlātsik / ทฤษฎีสังคมวิทยายุคคลาสสิก / จิราภา วรเสียงสุข.

Čhirāphā Wō̜rasīangsuk. by จิราภา วรเสียงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat ʻEm ʻǣn ʻEm Lēsœ̄ Phrin, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์, 2556 [2013]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Lak sangkhomwitthayā bư̄angton / หลักสังคมวิทยาเบื้องต้น / ปิยะ สงวนสิน.

Piya Sangūansin. by ปิยะ สงวนสิน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2560 [2017] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560 [2017]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Manut kap sangkhom = Man and Society : ʻēkkasān kānsō̜n chut wichā. Nūai thī 8-15 / มนุษย์กับสังคม = Man and Society : เอกสารการสอนชุดวิชา. หน่วยที่ 8-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Sinlapasāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Edition: Phim khrang thī 11. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Sākhā Wichā, 2544 [2001] Publication: นนทบุรี : สาขาวิชา, 2544 [2001]Other title: Man and Society.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: SOCY HM 2001 667825 (1).

ห้องสมุด:
หมู่บ้านอีสานยุค "สงครามเย็น" : สังคมวิทยาของหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สุเทพ สุนทรเภสัช.

by สุเทพ สุนทรเภสัช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2548Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HT421 .ส7 2548 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HT421 .ส7 2548 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HT421 .ส7 2548 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HT421 .ส7 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HT421 .ส7 2548 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Victa activa : kānrư̄fư̄n 'manutsaphāwa' khō̜ng Hannā ʻĀrren / Victa activa : การรื้อฟื้น 'มนุษย์สภาวะ' ของฮันนาห์ อาเรนท์ / พิศาล มุกดารัศมี เขียน.

Phisān Mukdāratsamī. by พิศาล มุกดารัศมี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim krang ræk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Illuminations Editions, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : Illuminations Editions, 2561 [2018]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC251.อ64 พ656 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC251.อ64 พ656 2561 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Sangkhomwitthayā læ mānutsayawitthayā thī rūsưk / สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก / สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ บรรณาธิการ.

Sutdǣn Wisutthiluk. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā. by สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, 2508- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM606 .ส617 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HM 2015 647481 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: SOCY HM 2015 647481 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: SOCY HM 2015 647481 (1).

ห้องสมุด:
Sangkhomwitthayā : khwāmrū chabap phok phā / สังคมวิทยา : ความรู้ฉบับพกพา / Steve Bruce ; จันทนี เจริญศรี, แปล.

Bruce, Steve. Čhanthanī Čharoensī. by บรูซ, สตีฟ | จันทนี เจริญศรี, 2516-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻŌphēnwœ̄n, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2559 [2016]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM606 .บ472 2559 (1). Checked out (5).

ห้องสมุด:
เอมิล เดอร์ไคฮ์ม : ชีวิตและผลงานสำคัญ / โดย พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์.

by พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535 [1992]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Manut kap kāndamnœ̄n chīwit / มนุษย์กับการดำเนินชีวิต / ประกาศิต ประกอบผล.

Prakāsit Prakō̜pphon. by ประกาศิต ประกอบผล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2559 [2016] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2559 [2016]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Sāt ʻasāt : khao mā khāng nō̜k ʻō̜k pai khāng nai / ศาสตร์ อศาสตร์ : เข้ามาข้างนอก ออกไปข้างใน / จันทนี เจริญศรี ... [และคนอื่น ๆ].

Čhanthanī Čharoensī. Samœ̄chai Pūnsuwan. Suphawit Thāwō̜nbut. Chūsak Phattharakunwanit. Kōmāt Čhưngsathīansap. Čhakkrit Sangkhamanī. by จันทนี เจริญศรี, 2516- | เสมอชัย พูลสุวรรณ | ศุภวิทย์ ถาวรบุตร | ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502- | จักรกริช สังขมณี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Phārākrāp, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : พารากราฟ, 2559 [2016]Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: SOCY HM 2016 664815 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HM606 .ศ643 2559 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM606 .ศ643 2559 (1). Checked out (4). On hold (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544