ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 14 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของคนไทยในทรรศนะของชาวตะวันตกสมัยอยุธยา พ.ศ. 2475 โดย วริยา ศิวะศริยานนท์ และทวีวัฒนา ปุณฑริกวิวัฒน์.

by วริยา ชินวรรโณ | ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2523Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF698 .ว4 2523 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF698 .ว4 2523 (4).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของคนไทยในทัศนะ ของชาวตะวันตก สมัยอยุธยา พ.ศ. 2475 โดย วริยา ศิวะศริยานนท์ และ ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์.

by วริยา ชินวรรโณ | ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF698 .ว4 (1).

ห้องสมุด:
วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์ / วิทย์ ศิวะศริยานนท์ เขียน ; วริยา ศ. ชินวรรโณ บรรณาธิการ.

by วิทย์ ศิวะศริยานนท์, 2457-2533 | วริยา ชินวรรโณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธรรมชาติ, 2541Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN81 .ว6 2541 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN81 .ว6 2541 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN81 .ว6 2541 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
จริยธรรมในวิชาชีพ / โดย วริยา ชินวรรโณ บรรณาธิการ ; อมร รักษาสัตย์ ... [และคนอื่น ๆ] ผู้เขียน.

by วริยา ชินวรรโณ | อมร รักษาสัตย์, 2476-2548.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2546Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1725 .จ464 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BJ1725 .จ464 (3).

ห้องสมุด:
[ภาษาอังกฤษนอกตำรา] / วิทย์ ศิวะศริยานนท์ เขียน ; วริยา ศ. ชินวรรโณ บรรณาธิการ.

by วิทย์ ศิวะศริยานนท์, 2457-2533 | วริยา ชินวรรโณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและปรับปรุง].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2537-2543Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1460 .ว6 2537 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1460 .ว6 2537 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānčhattham nǣothāng nai kānsongsœ̄m læ sanapsanun čhariyatham kānwičhai = The development of the ways to promote and support research ethics : rāingān kānwičhai chabap sombūn / การจัดทำแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัย = The development of the ways to promote and support research ethics : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วริยา ชินวรรโณ และคณะ.

Wariyā Chinwannō. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by วริยา ชินวรรโณ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2557 [2014] Publication: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557 [2014]Other title: Development of the ways to promote and support research ethics.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Q180.55.ศ64 ว46 2557 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmkhit thāng čhariyasāt nai sangkhom Thai / ความคิดทางจริยศาสตร์ในสังคมไทย / โดย วริยา ชินวรรโณ.

Wariya Chinwanno. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. Phāk Wichā Sangkhommasāt. by วริยา ชินวรรโณ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ภาควิชามนุษยศาสตร์.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2].Edition: [Phim khrang thī 2]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Phāk Wichā Sangkhommasāt Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publication: นครปฐม : ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ977.ท9 ว46 2559 (1).

ห้องสมุด:
เส้นทางมหาอำนาจ : เอกสารด้านนโยบายต่างประเทศอเมริกาต่อเอเซีย / แปลโดย วริยา ศ. ชินวรรโณ ; บรรณาธิการโดย วิลเลี่ยม แอล แบรดลี และ จุลชีพ ชินวรรโณ.

by วริยา ชินวรรโณ | แบรดลี, วิลเลียม แอล | จุลชีพ ชินวรรโณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2535Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: E183.8.อ7 ส73 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: E183.8.อ7 ส73 (5), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: E183.8.อ7 ส73 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: E183.8.อ7 ส73 (5), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: E183.8.อ7 ส73 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Lak čhariyatham nai nithān phư̄nbān Āsīan / หลักจริยธรรมในนิทานพื้นบ้านอาเซียน / วริยา ชินวรรโณ.

Wariya Chinwannō. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by วริยา ชินวรรโณ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publication: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: GR308 .ว46 2559 (1).

ห้องสมุด:
ทัศนะจากเมืองไทย = U.S. constitution : Thai perspectives / บรรณาธิการ [โดย] วริยา ศ. ชินวรรโณ และ ชัยชนะ อิงคะวัต.

by สหรัฐอเมริกา | วริยา ชินวรรโณ | ชัยชนะ อิงคะวัต | การสัมมนาเรื่องรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ครบ 200 ปี ทัศนะจากเมืองไทย (2530 : ระยอง).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JK303 .ร63 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JK303 .ร63 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JK303 .ร63 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Sēnthāng mahāʻamnāt : ʻēkkasān dān nayōbāi tāngprathēt ʻAmērikā tō̜ ʻĒsīa / เส้นทางมหาอำนาจ : เอกสารด้านนโยบายต่างประเทศอเมริกาต่อเอเซีย / แปลโดย วริยา ศ. ชินวรรโณ ; บรรณาธิการโดย วิลเลี่ยม แอล แบรดลี และ จุลชีพ ชินวรรโณ.

Wariya Chinwanno. Bradley, William L. Chulacheeb Chinwanno. by วริยา ชินวรรโณ | แบรดลี, วิลเลียม แอล | จุลชีพ ชินวรรโณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khopfai, 2539 [1996] Publication: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2539 [1996]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: E183.8.อ7 ส73 2539 (1).

ห้องสมุด:
Čhariyatham nai wichāchīp nakkānmư̄ang = Ethics of the politicians / จริยธรรมในวิชาชีพนักการเมือง = Ethics of the politicians / วริยา ชินวรรโณ, ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย.

Wariya Chinwannō. Titaree Sirisrisornchai. by วริยา ชินวรรโณ | ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Samnakphim Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publication: นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: Ethics of the politicians.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55จ4 ว464 2558 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55จ4 ว464 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55จ4 ว464 2558 (1).

ห้องสมุด:
Čhariyatham phūbō̜rihān mahāwitthayālai khō̜ng rat nai prathēt Thai = Ethics of public university executives in Thailand : rāingān kānwičhai chabap sombūn / จริยธรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย = Ethics of public university executives in Thailand : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วริยา ชินวรรโณ, กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน.

Wariya Chinwannō. Kransupphamāt ʻĒngchūan. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by วริยา ชินวรรโณ | กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publication: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Other title: Ethics of public university executives in Thailand.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4905.3.ท9 ว46 2559 (1).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมนูญสหรัฐ : ทัศนะจากเมืองไทย / บรรณาธิการ วริยา ศ. ชินวรรโณ, ชัยชนะ อิงคะวัต = U.S. constitution : Thai perspectives / edited by Wariya S. Chinwanno, Chaichana Ingavata.

by วริยา ชินวรรโณ | Wariya S. Chinwanno | ชัยชนะ อิงคะวัต | Chaichana Ingavata.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2537 [1994] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 [1994]Other title: U.S. constitution : Thai perspectives.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KF4550 .ร633 2537 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544