ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 48 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของประเทศไทย ปี 2536 / กลุ่มวิเคราะห์และ พยากรณ์ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์สถิติการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการ เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by ศูนย์สถิติการเกษตร. กลุ่มวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD890.572 .ก54 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ลักษณะการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 2516-2517.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานปลัดกระทรวง. กองเศรษฐกิจการเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กองเศรษฐกิจการเกษตร, 2518Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1511.ท9 ก72 (2).

ห้องสมุด:
รายงานเศรษฐกิจการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2514-Availability: Available for loan (9)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1511.ท9 น9 2514 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1511.ท9 น9 2514 ล.1 (5).

ห้องสมุด:
ศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม / บรรณาธิการ สมศักดิ์ บุญดาว.

by สมศักดิ์ บุญดาว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานประสาน 3 กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, [2546?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD890.572 .ศ624 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
ที่ดินและเสรีภาพ (ฉบับชาวบ้าน) : ขบวนการต่อสู้เพื่อที่ดินของเกษตรกรไทย / บรรณาธิการ อัจฉรา รักยุติธรรม.

by อัจฉรา รักยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2547Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD1339 .ท636 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
แนวทางในการพัฒนาและเค้าโครงการดำเนินงานในทางการเกษตร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ตามแผนพัฒนา ฉบับที่ 4.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานปลัดกระทรวง. กองเศรษฐกิจการเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2105.5 .ก4 (6).

ห้องสมุด:
แนวการจัดการเรียนรู้เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 / คณะบรรณาธิการครั้งสุดท้าย จันทนา ตั้งสุวรรณพานิช ... [และคนอื่นๆ].

by จันทนา ตั้งสุวรรณพานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: S535 .น85 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: S535 .น85 (1).

ห้องสมุด:
ภาวะการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร (รายจังหวัด) / กองนโยบายที่ดินและแผนงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน. กองนโยบายที่ดินและแผนงาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2517-Availability: Available for loan (36)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1339 .ก72 2517 ล. 8 (36).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีใหม่ : มิติที่ยิ่งใหญ่ทางความคิด / ชัยอนันต์ สมุทวณิช.

by ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2487- | การสัมมนาโครงการปราชญ์เพื่อกู้แผ่นดินเรื่องปรัชญาการพัฒนา : ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ (ครั้งที่ 1 : 2541).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2541Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ช644ท56 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ช644ท56 (1).

ห้องสมุด:
ครบรอบวันสถาปนา 6 มีนาคม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

by สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2534]-Other title: 26 ปี ปฏิรูปที่ดินสู่ความยั่งยืน | 27 ปี กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน | ปฏิรูปที่ดินในอนาคต : ครบรอบวันสถาปนา 29 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | ครบรอบวันสถาปนา ... ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.Availability: Available for loan (21)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ5532 ก64 2534 (10), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ5532 ก64 2537 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ5532 ก64 2543 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1746.ฮ5532 ก64 2534 (5).

ห้องสมุด:
การดำเนินงานปฏิรูปที่ดินในที่ดินพระราชทาน และที่ดินโดยเสด็จพระราชกุศล / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1333.ท9 ก643 2539 (1).

ห้องสมุด:
43 Sō̜.Pō̜.Kō̜. "sān tō̜ sāt phra rāchā sū kānphatthanā yāng yangyư̄n" / 43 ปี ส.ป.ก. "สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" / คณะทำงาน สุนทรี ศักดิ์ประชาวุฒิ ... [และคนอื่น ๆ].

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Samnakngān Kānpatirūp Thidin phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2561 [2018] Publication: [กุรงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561 [2018]Other title: Sī sip sām Sō̜.Pō̜.Kō̜. Other title: Sān tō̜ sāt phra rāchā sū kānphatthanā yāng yangyư̄n Other title: สี่สิบสามปี ส.ป.ก. | สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1333.ท9 ก1331 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1333.ท9 ก1331 2561 (1).

ห้องสมุด:
วิถีเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน / ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

by สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. กองวิชาการและแผนงาน. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2543Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ก6462ว64 (2).

ห้องสมุด:
รายงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี... / กองบริการกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; คณะผู้จัดทำ ณัฐพจน์ คงสัตย์ ... [และคนอื่นๆ].

by กองบริการกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | ณัฐพจน์ คงสัตย์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2520-Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ5552 ร64 2520-32 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1746.ฮ5552 ร64 2520-32 (1).

ห้องสมุด:
อย่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก.4-01 และ ภ.บ.ท.5 ผิดกฎหมายและทำลายป่า / โสภณ พรโชคชัย บรรณาธิการ.

by โสภณ พรโชคชัย, 2501- | มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2080.55 .อ462 2556 (1).

ห้องสมุด:
84 พรรษา เฉลิมพระบารมี 36 ปี ส.ป.ก. 6 มีนาคม 2554 / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554 [2011]Other title: แปดสิบสี่พรรษา เฉลิมพระบารมี 36 ปี ส.ป.ก. 6 มีนาคม 2554.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ5532 ก64 2554 (1).

ห้องสมุด:
Khēt kasēttrakam hǣng chāt : ʻēkkasān prakō̜p kānsammanā rư̄ang "Nǣo Khwāmkhit nai Kānkamnot Khēt Kasēttrakam hǣng Chāt" / เขตเกษตรกรรมแห่งชาติ : เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "แนวความคิดในการกำหนดเขตเกษตรกรรมแห่งชาติ" / จัดทำโดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา.

Thailand. Wutthi Saphā. Khana Kammāthikān Kānkasēt læ Sahakō̜n. Kānsammanā rư̄ang "Nǣo Khwāmkhit nai Kānkamnot Khēt Kasēttrakam hǣng Chāt" Krung Thēp...) by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ | การสัมมนาเรื่อง "แนวความคิดในการกำหนดเขตเกษตรกรรมแห่งชาติ" (2533 : กรุงเทพฯ) [880-06].

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana, 2533 [1990] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2533 [1990]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: IND HD 1990 670271 (1).

ห้องสมุด:
วัฒนธรรมการเกษตรในสังคมไทย : การตั้งถิ่นฐานของเกษตรกรไทย = Thai agrarian culture : Thai agrarian settlements / พรทิพย์ กาญจนสุนทร ... [และคนอื่นๆ].

by พรทิพย์ กาญจนสุนทร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2538?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: GF669.3 .ว63 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544