ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 100 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คู่มือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะเช่าทรัพย์.

by มานะ พิทยาภรณ์, 2469-2546.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, แสงทองการพิมพ์, 2516Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ช7 ม6 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ (hire of property, hire purchase) / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ช7 ผ93 2548 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ช7 ผ93 2548 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ (hire of property, hire purchase) / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญูญูชน, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ช7 ผ93 2537 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ (hire of property, hire purchase) / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ช7 ผ93 2536 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ และรับขน.

by มานะ พิทยาภรณ์, 2469-2546.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ช7 ม6 2521 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายลักษณะวิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ.

by อำนัคฆ์ คล้ายสังข์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ช7 .อ6 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / จำปี โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT886.3 .จ63 2547 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT886.3 .จ63 2547 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT886.3 .จ63 2547 (6).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน พ.ศ. 2504 พร้อมด้วยคำแปล ภาษาอังกฤษ (Lease of premises and lands control act B.E. 2504)

by ไพจิตร ปุญญพันธุ์, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ธนบุรี, สุทธิสารการพิมพ์, 2505Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1167 .พ9 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลิสซิ่ง (hire of property, hire-purchase : leasing) / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2538Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ช7 ผ93 2538 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ / โดย สำเรียง เมฆเกรียงไกร.

by สำเรียง เมฆเกรียงไกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ช7 ส64 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ / ประพนธ์ ศาตะมาน.

by ประพนธ์ ศาตะมาน, 2460-2532.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2515Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ช7 ป44 2515 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ช7 ป44 2515 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ช7 ป44 2515 (5). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ / อำนัคฆ์ คล้ายสังข์.

by อำนัคฆ์ คล้ายสังข์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ช7 อ62 2533 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ช7 อ62 2533 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ช7 อ62 2533 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ช7 อ62 2533 (5).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ (hire of property, hire purchase) / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ช7 ผ93 2540 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายลักษณะวิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ.

by อำนัคฆ์ คล้ายสังข์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518-Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ช7 อ62 2518 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ช7 อ62 2523 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ (hire of property, hire purchase) / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ช7 ผ93 2551 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ช7 ผ93 2551 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ช7 ผ93 2551 (5).

ห้องสมุด:
คำอธิบายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ (hire of property, hire purchase) / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ช7 ผ93 2549 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ช7 ผ93 2549 (3).

ห้องสมุด:
คำบรรยายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ.

by ประพนธ์ ศาตะมาน, 2460-2532.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท535 .ป1761 (4).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551Other title: คำอธิบายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ.Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT886.3 .จ63 2551 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT886.3 .จ63 2551 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT886.3 .จ63 2551 (6).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ (hire of property, hire purchase) / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ช7 ผ93 2547 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ช7 ผ93 2547 (5).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่อง เช่าช่วง.

by ประมูล สรรกำเนิด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ช7 ป4 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ช7 ป4 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544