ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 83 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Songsīang dang dang yutyang kānlư̄ak patibat = Speak up-- stop discrimination / ส่งเสียงดัง ๆ หยุดยั้งการเลือกปฏิบัติ = Speak up-- stop discrimination / [จัดทำโดย กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ].

Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt (Thailand). Klum Ngān Songsœ̄m Sitthi Manutsayachon. by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Juvenile; Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2554 [2011]Other title: Speak up-- stop discrimination.Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: PLSC JC 2011 643630 (1). :

ห้องสมุด:
Thritsadī sitthi khan phư̄nthān / ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน / ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์.

Tō̜phong Kittiyānuphong. by ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 2, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: : Checked out (12). In transit (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt kap kāntrūatsō̜p kānlamœ̄t Sitthi Manutsayachon nai khwāmsamphan rawāng ʻēkkachon dūai kan : rāingān kānsưksā wičhai / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน : รายงานการศึกษาวิจัย / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt. by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Rāingān kānsưksā wičhai rư̄ang Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt kap kāntrūatsō̜p kānlamœ̄t Sitthi Manutsayachon nai khwāmsamphan rawāng ʻēkkachon dūai kan Other title: รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC571 .ค3623 2558 (1).

ห้องสมุด:
Kotbat kotmāi. Lēm 2, Sitthi manutsayachon. กฎบัตรกฎหมาย. เล่ม 2, สิทธิมนุษยชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūt Phaisān, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550 [2007]Other title: Sitthi manutsayachon Other title: สิทธิมนุษยชน.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW K 2007 644213 (1).

ห้องสมุด:
Sitthi manutsayachon rai phromdǣn : pratyā kotmāi læ khwām pen čhing thāng sangkhom / สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน : ปรัชญา กฎหมาย และความเป็นจริงทางสังคม / จรัญ โฆษณานันท์.

Čharan Khōtsanānan. by จรัญ โฆษณานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Edition: Phim khrang thī 3, kǣkhai phœ̄mtœ̄m-prapprung mai. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Other title: Human rights without frontiers : philosophy, law and social reality.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC571 .จ435 2559 (3). Checked out (3).

ห้องสมุด:
Sitthi Manutsayachon rai phromdǣn : pradchaya kotmāi læ khwāmpen čhing thāng sangkhom = Human rights without frontiers : philosophy, law and social reality / สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน : ปรัชญา กฏหมาย และความเป็นจริงทางสังคม = Human rights without frontiers : philosophy, law and social reality / จรัญ โฆษณานันท์.

Čharan Khōtsanānan. by จรัญ โฆษณานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Edition: Phim khrang thī 2, kǣkhai phœ̄mtœ̄m-prapprung mai. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2556 [2013]Other title: Human rights without frontiers : philosophy, law and social reality.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JC571 .จ435 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JC 2013 632215 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
Khana Kammāthikān Rawāng Ratthabān ʻĀsīan Wādūai Sitthi Manutsayachon (chabap khwāmrū sū prachāchon lem 2) = ASEAN Intergovernmental commission on human rights / คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ฉบับความรู้สู่ประชาชน เล่ม 2) = ASEAN Intergovernmental commission on human rights / มูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน.

Mūnnithi Songsœ̄m læ Khumkhrō̜ng Sitthi Manutsayachon. by มูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Songsœ̄m læ Khumkhrō̜ng Sitthi Manutsayachon, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน, 2554 [2011]Other title: ASEAN Intergovernmental commission on human rights.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2011 704252 (1).

ห้องสมุด:
Sō̜ng klō̜ng sitthi manutsayachon dān sētthakit, sangkhom, læ watthanatham / ส่องกล้องสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม / [กมล กมลตระกูล].

Kamon Kamontrakūn. Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt. by กมล กมลตระกูล | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp… : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2548 [2005] Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ., 2548 [2005]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC571 .ก44 2548 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ sathāban sitthi manutsayachon radap chāt : khūmư̄ wādūai kānčhattang læ kānsāng khwāmkhængkrǣng kǣ sathāban radap chāt phư̄a kānsongsœ̄m læ kānkhumkhrō̜ng sitthi manutsayachon / คู่มือสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ : คู่มือว่าด้วยการจัดตั้งและการสร้างความแข็งแกร่งแก่สถาบันระดับชาติ เพื่อการส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน / แปลโดย สันติ อิศโรวุธกุล.

Sunti ʻItsarōwutkun. Thailand. Khana Kammakān Prasānngān ʻOngkō̜n Sitthi Manutsayachon. by สันติ อิศโรวุธกุล | คณะกรรมการประสานงานองค์กรสิทธิมนุษยชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Kammakān Prasānngān ʻOngkō̜n Sitthi Manutsayachon (Kō̜Pō̜Sō̜), 2541 [1998] Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการประสานงานองค์กรสิทธิมนุษยชน (กปส.), 2541 [1998]Other title: Sūn Sitthi Manutsayachon Krung Čhēnīwā ʻēkkasān chai fưk ʻoprom radap wichāchīp chut thī 4 khūmư̄ sathāban sitthi manutsayachon radap chāt : khūmư̄ wādūai kānčhat tang læ kānsāng khwāmkhængkrǣng kǣ sathāban radap chāt phư̄a kān songsœ̄m læ kānkhumkhrō̜ng sitthi manutsayachon Other title: ศูนย์สิทธิมนุษยชน กรุงเจนีวา เอกสารใช้ฝึกอบรมระดับวิชาชีพ ชุดที่ 4 คู่มือสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ : คู่มือว่าด้วยการจัดตั้งและการสร้างความแข็งแกร่งแก่สถาบันระดับชาติ เพื่อการส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC571 .ค745 2541 (1).

ห้องสมุด:
Lāklāi khư̄ nưng dīeo : patinyāsākon wādūai sitthi manutsayachon chabap dek læ yaowachon / หลากหลายคือหนึ่งเดียว : ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ฉบับเด็กและเยาวชน / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt (Thailand) by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Juvenile; Publication: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Rungsin Kānphim, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2556 [2013]Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: PLSC JC 2013 643623 (1). :

ห้องสมุด:
Patinyā ʻĀsīan wādūai sitthi manutsayachon : khamthām læ khamtō̜p / ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน : คำถามและคำตอบ / คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล สำนักงานภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก.

Khana Kammakān Naknitisāt Sākon. by คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Kammakān, [2556] [2013] Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, [2556] [2013]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC 2013 677686 (1).

ห้องสมุด:
ICPD læ sitthi manutsayachon : 20 pī hǣng khwāmkāonā dān sitthi ʻanāmai kānčharœ̄nphan phān nūaingān khūapkhum kamkap kānpatibat tām sonthisanyā hǣng Sahaprachāchāt læ kanpatirūp kotmāi. Sitthi ʻanāmai kānčharœ̄nphan : khrư̄angmư̄ kamkap tittām phanthakit khō̜ng prathēt. ICPD และสิทธิมนุษยชน : 20 ปีแห่งความก้าวหน้าด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่านหน่วยงานควบคุมกำกับการปฏิบัติตามสนธิสัญญาแห่งสหประชาชาติและการปฏิรูปกฎหมาย. สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ : เครื่องมือกำกับติดตามพันธกิจของประเทศ.

UNFPA Thailand. by กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Kō̜ngthun Prachākō̜n hǣng Sahaprachāchāt pračham prathēt Thai, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย, 2557 [2014]Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ766 .อ92 2557 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HQ 2014 645703 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ766 .อ92 2557 (2).

ห้องสมุด:
Thritsadī sitthi khan phư̄nthān / ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน / ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์.

Tō̜phong Kittiyānuphong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3240 .ต53 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3240 .ต53 2561 (1). Checked out (9).

ห้องสมุด:
7 pī hǣng khunkhā kānrīanrū sitthi manutsayachon khư̄ (khunnaphāp) chīwit / 7 ปีแห่งคุณค่าการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน คือ(คุณภาพ)ชีวิต / สุนี ไชยรส.

Sunī Chairot, by สุนี ไชยรส, 2497- | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, [2553] [2010] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, [2553] [2010]Other title: Čhet pī hǣng khunkhā kānrīanrū sitthi manutsayachon khư̄ (khunnaphāp) chīwit Other title: เจ็ดปีแห่งคุณค่าการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน คือ(คุณภาพ)ชีวิต.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC571 .ส676 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC571 .ส676 2553 (1).

ห้องสมุด:
Sitthi manutsayachon / สิทธิมนุษยชน / อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

ʻUdomsak Sinthiphong. by อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 6, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC571 .อ73 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC571 .อ73 2561 (1). Checked out (7).

ห้องสมุด:
Patithin hǣng khwāmwang čhāk khan māndā thưng chœ̄ngtakō̜n : sitthi manutsayachon / ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน : สิทธิมนุษยชน / คณะผู้จัดทำ นพวรรณ สุขเจริญ ... [และคนอื่น ๆ].

Nopphawan Sukčharœ̄n. Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt (Thailand) by นพวรรณ สุขเจริญ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559 [2016]Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2016 687585 (5).

ห้องสมุด:
Khō̜sangkēt chœ̄ng sarup (Concluding observations) tō̜ prathēt Thai khō̜ng Khana Kammakān Tō̜tān Knthō̜ramān khō̜ng ʻOngkān Sahaprachāchāt / ข้อสังเกตเชิงสรุป (Concluding observations) ต่อประเทศไทยของคณะกรรมการต่อต้านการทรมานขององค์การสหประชาชาติ / [จัดทำโดย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ; จัดแปลโดย สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน].

Cross Cultural Foundation. Samākhom Sitthi Sērīphāp khō̜ng Prachāchon (Bangkok, Thailand) by มูลนิธิผสานวัฒนธรรม | สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Phasān Watthanatham, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC 2014 637021 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 637021 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 637021 (1).

ห้องสมุด:
เพื่อนไร้พรมแดน. ฉบับที่ 33 ปีที่ 6 กรกฎาคม-สิงหาคม 2552 = Friends without borders magazine. no. 33 Vol. 6 July-August 2009.

Friends Without Borders. by เพื่อนไร้พรมแดน | Friends Without Borders.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chiang Mai : Phư̄an Rai Phromdǣn, 2552 [2009] Publication: เชียงใหม่ : เพื่อนไร้พรมแดน, 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2009 644293 (1).

ห้องสมุด:
เพื่อนไร้พรมแดน. ฉบับที่ 22 ปีที่ 4 กันยายน-ตุลาคม 2550 ฉบับเสรีภาพแห่งการเดินทาง = Friends without borders magazine. no. 22 Vol. 4 September-October 2007 freedom of movement.

Friends Without Borders. by เพื่อนไร้พรมแดน | Friends Without Borders.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chiang Mai : Phư̄an Rai Phromdǣn, 2550 [2007] Publication: เชียงใหม่ : เพื่อนไร้พรมแดน, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2007 644365 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544