ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 33 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ภาวะหนี้สินของชาวนาภาคกลาง.

by อุทิศ นาคสวัสดิ์, 2466-2525.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, สภาวิจัยแห่งชาติ, 2504Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1513 .อ7 (1).

ห้องสมุด:
ชาวนากลุ่มน้ำชี / พรพิไล เลิศวิชา.

by พรพิไล เลิศวิชา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิหมู่บ้าน, 2532Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1537 .พ44 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1537 .พ44 (1).

ห้องสมุด:
ปาฐกถากลางถนน : ทำไมชาวไร่ชาวนาจึงยากจน บทสรุปและก้าวต่อไปของชาวไร่ชาวนา / จากประสบการณ์กึ่งศตวรรษของ ชัยวัฒน์ สุรวิชัย.

by ชัยวัฒน์ สุรวิชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการเมือง, 2543Other title: ทำไมชาวไร่ชาวนาจึงยากจน | บทสรุปและก้าวต่อไปของชาวไร่ชาวนา.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8039.ช62ท9 ช64 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD8039.ช62ท9 ช64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD8039.ช62ท9 ช64 (1).

ห้องสมุด:
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองของชาวนาไทย : กรณีศึกษาชาวนาสามหมู่บ้านในจังหวัดลำพูน = the potentiality of self-development of Thai peasant ; a case study of the peasant of three villages in Changwat Lamphun / โดยบัวพันธ์ พรรคทิง.

by บัวพันธ์ พรรคทิง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการบัณฑิตศึกษาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1537 .บ65 (1).

ห้องสมุด:
ความสนใจของชาวนาในการใช้วิทยาการแผนใหม่ โดย สง่า ดวงรัตน์ และคนอื่น ๆ.

by สง่า ดวงรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, งานวิเคราะห์ทางสถิติ กองแผนงาน กรมวิชาการเกษตร, 2521Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1513 .ส2 (1).

ห้องสมุด:
การเปลี่ยนแปลงของชาวนา : การผนวกเข้ากับระบบเศรษฐกิจนอกหมู่บ้าน (กรณีศึกษาการทำงานรับจ้างของหมู่บ้าน 4 หมู่บ้านในเชียงใหม่), รายงานการวิจัย.

by จามะรี พิทักษ์วงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1537 .จ57 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องลักษณะนิสัยและแนวพฤติกรรมของชาวนาไทย : (A research report on characteristics and patterns of behavior of the Thai farmer) / โดย ณรงค์ สินสวัสดิ์ และ ชัยชนะ พิมานแมน.

by ณรงค์ สินสวัสดิ์, 2485- | ชัยชนะ พิมานแมน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD1537 .ณ4 (1).

ห้องสมุด:
Thuk chāonā thuk khō̜ng phǣndin : rāingān čhāk phāksanām / ทุกข์ชาวนา ทุกข์ของแผ่นดิน : รายงานจากภาคสนาม / บุญส่ง ชเลธร.

Būnsong Chalēthō̜n. by บุญส่ง ชเลธร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Rangsit, 2557 [2014] Publication: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2557 [2014]Other title: Thuk chāonā thuk khō̜ng phǣndin Other title: ทุกข์ชาวนาทุกข์ของแผ่นดิน.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8039.ช62ท9 บ725 2557 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี / กองส่งเสริมพืชไร่นา กรมส่งเสริมการเกษตร.

by กรมส่งเสริมการเกษตร. กองส่งเสริมพืชไร่นา.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2544-Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส2564ค74 2544/45 (1).

ห้องสมุด:
Mahāwitthayālai bon khannā chāo nā ʻatchariya 1 rai 1 sǣn / มหาวิทยาลัยบนคันนา ชาวนาอัจฉริยะ 1 ไร่ 1 แสน / ปกรณัม ทับเที่ยง.

Pakō̜ranam Thapthīang. by ปกรณัม ทับเที่ยง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phōtbuk, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: SB191.ข6 ป243 2558 (3).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์พฤติกรรมทางการตลาดและผลกระทบจากการทำกิจกรรมการตลาดที่มีต่อระดับรายได้ของเกษตรกรรายย่อย : กรณีผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ = An analysis of marketing behavior and the impact of marketing activities on small farmers' income : a case study of Khao Dok Mali rice growers / กุศล ทองงาม.

by กุศล ทองงาม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8039.ช62 ก75 (1).

ห้องสมุด:
Rư̄ang lao čhāk sūan khīkhrān. 1, withī nai nā / เรื่องเล่าจากสวนขี้คร้าน. 1, วิถีในนา / สายลมลอย.

Sarawuth Wongsuwat. by สราวุธ วงศ์สุวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Phōtbuk, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2559 [2016]Other title: Withī nai nā Other title: วิถีในนา.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: SB191.ข6 ส465 2559 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์ชาวนาสยาม = The history of Thai peasants / โดย ธิดา สาระยา ; เอกวิทย์ ณ ถลาง บรรณาธิการ.

by ธิดา สาระยา | เอกวิทย์ ณ ถลาง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : อมรินทร์, 2544Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8039.ช62ท9 ธ63 (5), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD8039.ช62ท9 ธ63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD8039.ช62ท9 ธ63 (5).

ห้องสมุด:
คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / บรรณาธิการเนื้อหา พจนก กาญจนจันทร.

by พจนก กาญจนจันทร | พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | การสัมมนาทางวิชาการ "คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" (2556 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [ปทุมธานี] : พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: SB191.ข6 ค322 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SB191.ข6 ค322 2556 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: SB191.ข6 ค322 2556 (1).

ห้องสมุด:
ข้าวกับชาวนา / คณะผู้จัดทำ ขวัญใจ โกเมศ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ วรรณา นาวิกมูล.

by ขวัญใจ โกเมศ | วรรณา นาวิกมูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิข้าวไทย, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1537 .ข652 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1537 .ข652 (1).

ห้องสมุด:
"Fang" chāonā bang!! / "ฟัง" ชาวนาบ้าง!! / ผู้เขียน ยรรยง พวงราช.

Yanyong Phūangrāt. by ยรรยง พวงราช.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Rōngphim Nonthburī Pākkret, 2557 [2014] Publication: นนทบุรี : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8039.ช62ท9 ย445 2557 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
Botbāt khō̜ng Kō̜ngthap Thai nai kānsanapsanun nayōbāi ratthabān : kō̜ranī sưksā kānkǣ panhā khāo læ chāonā yāng yangyư̄n / บทบาทของกองทัพไทยในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล : กรณีศึกษา การแก้ปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน / ผู้เขียน เรือโทหญิง นันทิยา ทองคณารักษ์.

Nanthiyā Thō̜ngkhanārak. Sathāban Wichākān Pō̜ngkan Prathēt. Sūn Sưksā Yutthasāt. by นันทิยา ทองคณารักษ์ | สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn Sưksā Yutthasāt Sathāban Wichākān Pō̜ngkan Prathēt, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2560 [2017]Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD9066.ท92 น59 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9066.ท92 น59 2560 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544