ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 46 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คำอธิบายข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] สำนักเสริมสร้างวินัยและรักษาระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ., [2539?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13จ4 ค65 (2).

ห้องสมุด:
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน / การบรรยายพิเศษโดย ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

by ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานก.พ., 2543Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ธ652ม63 (1).

ห้องสมุด:
การวัดความสำเร็จเบื้องต้นในการปรับใช้จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน : รายงานการศึกษาวิจัย.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สำนักเสริมสร้างวินัยและรักษาระบบคุณธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักเสริมสร้างวินัยและรักษาระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ., 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13จ4 ก64 (1).

ห้องสมุด:
ตามรอยพระยุคลบาท : แนวทางการประพฤติตามกรอบ แห่งจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน ก.พ., [2539?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13จ4 ภ74 (1).

ห้องสมุด:
ตามรอยพระยุคลบาท : แนวทางการประพฤติตามกรอบแห่งจรรยาบรรณาข้าราชการพลเรือน / จัดทำโดย สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2538Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13จ4 ต64 (1).

ห้องสมุด:
Pramūan čhariyatham khārātchakān phonlarư̄an / ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnakngān, 2552 [2009] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2009 662516 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม และการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ข้าราชการ / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .น8528218 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .น8528218 (1).

ห้องสมุด:
จรรยาบรรณของข้าราชการ / พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตโต).

by พระมหาประยูร มีฤกษ์, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2538Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13จ4 พ45 (2).

ห้องสมุด:
ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องสังคม / สมพร เทพสิทธา.

by สมพร เทพสิทธา, 2468-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.565 .ส387 (2).

ห้องสมุด:
Khǣn mō̜p thawāi songthō̜n thœ̄tlā / แขนมอบถวายทรงธรรม์ เทิดหล้า / ธงทอง จันทรางศุ.

Thongthō̜ng Čhantharāngsu, Thailand. Samnak Nāyokratthamontrī. Samnakngān Palat. by ธงทอง จันทรางศุ, 2498- | สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานปลัด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnakngān Palat Samnak Nāyokratthamontrī, 2555 [2012] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2012 646594 (1).

ห้องสมุด:
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม : ศึกษากลุ่มวิชาชีพข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ = Conflict of interests : study on public sector professional group : รายงานการวิจัย / ผู้วิจัย ไพโรจน์ ภัทรนรากุล.

by ไพโรจน์ ภัทรนรากุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2547Other title: Conflict of interests : study on public sector professional group.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2275 .พ94 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2275 .พ94 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ค่านิยมของข้าราชการไทยในยุคปฏิรูประบบราชการ = The Thai government official's values under the administrative reform era / โดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

by วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55จ4 ว646 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก55จ4 ว646 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55จ4 ว646 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55จ4 ว646 (2).

ห้องสมุด:
Māttrakān læ khūmư̄ kānpatibat nai kānsongsœ̄m kānpatibat læ bangkhap chai pramūan čhariyatham khrōngkān songsœ̄m kānpatibat læ bangkhap chai pramūan čhariyatham (code of conduct) [electronic resource] : kō̜ranī sưksā Samnakngān Tamrūat hǣng Chāt Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt (Samnakngān Pō̜.Pō̜.Chō̜.) / มาตรการและคู่มือการปฏิบัติในการส่งเสริมการปฏิบัติและบังคับใช้ประมวลจริยธรรม โครงการส่งเสริมการปฏิบัติและบังคับใช้ประมวลจริยธรรม (code of conduct) [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : กรณีศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) / โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt. by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publication: [Krung Thēp...] : Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2557 [2014]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2014 712931 (1). :

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การพัฒนาและส่งเสริมการสร้างจรรยาวิชาชีพสำหรับระบบราชการไทย / อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ (เทศะปุรณะ).

by อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2540Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ13จ4 อ62 (1).

ห้องสมุด:
Māttrakān læ khūmư̄ kānpatibat nai kānsongsœ̄m kānpatibat læ bangkhap chai pramūan čhariyatham khrōngkān songsœ̄m kānpatibat læ bangkhap chai pramūan čhariyatham (code of conduct) : kō̜ranī sưksā Samnakngān Tamrūat hǣng Chāt, Samnakngān Khanakammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt (Samnakngān Pō̜.Pō̜.Chō̜.) / มาตรการและคู่มือการปฏิบัติในการส่งเสริมการปฏิบัติและบังคับใช้ประมวลจริยธรรมโครงการส่งเสริมการปฏิบัติและบังคับใช้ประมวลจริยธรรม (code of conduct) : กรณีศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) / โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Thailand Development Research Institute Foundation. Thailand. Samnakngān Khanakammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt. by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnakngān Khanakammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 636081 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางปฏิบัติด้วยความเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการ : ข้อเสนอการศึกษา / โดย สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

by สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย | โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2550Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55จ4 น853 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .น8533 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544