ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 22 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชิงลึก / เขียน สุวินัย ภรณวลัย.

by สุวินัย ภรณวลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2548Availability: Available for loan (28)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ส7244 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ส7244 (21), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ส7244 (3).

ห้องสมุด:
จริยธรรมของนักการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ : เอกสารอภิปรายทางวิชาการ วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2543 / จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by การอภิปรายทางวิชาการเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (2543 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : ฝ่าย, 2543Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ก66624จ46 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ก66624จ46 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ก66624จ46 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: DOC .ก66624จ46 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางปฏิบัติด้วยความเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการ : ข้อเสนอการศึกษา / โดย สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

by สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย | โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2550Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55จ4 น853 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .น8533 (1).

ห้องสมุด:
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่สาธารณะ : ศึกษาเฉพาะกรณีตำแหน่งหน้าที่รัฐมนตรี = Conflict of interest : a case study of ministers / โดย เฉลิมพล นาคสุวรรณ.

by เฉลิมพล นาคสุวรรณ, 2522-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2275 .ฉ746 (1).

ห้องสมุด:
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ" / โดย ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

by ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2551Other title: จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55จ4 ธ636 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก55จ4 ธ636 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55จ4 ธ636 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55จ4 ธ636 (2).

ห้องสมุด:
การที่รัฐมนตรีเป็นสมาชิกสภาฯ มิได้ในเวลาเดียวกันในการปฏิบัติมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร [วิดีทัศน์] : การบรรยายพิเศษ / จัดโดย โครงการปริญญาโทสำหรับนักบริหาร สาขาบริหารรัฐกิจ (EPA) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; วิทยากร พงศ์เทพ เทพกาญจนา.

by พงศ์เทพ เทพกาญจนา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการปริญญาโทสำหรับนักบริหาร สาขาบริหารรัฐกิจ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .พ253ก64 (1). :

จริยธรรมนักการเมือง : งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 12 วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 ณ ห้องแอลที 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 12 : 2550 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองทุน, 2550Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55จ4 ง63 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก55จ4 ง63 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745.ก55จ4 ง63 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55จ4 ง63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55จ4 ง63 (2).

ห้องสมุด:
ความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณ = [Legitimacy of Thaksin government] / มงคล สงปรางค์.

by มงคล สงปรางค์, 2519-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551Other title: Legitimacy of Thaksin government.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55จ4 ม22 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของฝ่ายนิติบัญญัติ / โดย สรรักษ์ เลี่ยมสุวรรณ.

by สรรักษ์ เลี่ยมสุวรรณ, 2518-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Legal problems on conflict of interest of the legistrative branch.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2275 .ส446 (1).

ห้องสมุด:
พระพุทธศาสนากับการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ศึกษาเฉพาะกรณีนักการเมืองกับคุณธรรมทางการเมือง / โดย พล.ต.อ. อิทธิศักดิ์ คณะเจริญ.

by อิทธิศักดิ์ คณะเจริญ, พล.ต.อ, 2479-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพระปกเกล้า, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55จ4 อ63 (1).

ห้องสมุด:
การเมืองกับผลประโยชน์ทางธุรกิจภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย อัมมาร สยามวาลา ... [และคนอื่นๆ].

by อัมมาร สยามวาลา, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันพระปกเกล้า, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747.9.ก4 ก64 (1).

ห้องสมุด:
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2543 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2543Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ท942ร63 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ท942ร63 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ท942ร63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ท942ร63 (1).

ห้องสมุด:
วัดจริยธรรมนักการเมือง นักหนังสือพิมพ์ ใครแย่- - ? / บุญเลิศ ช้างใหญ่.

by บุญเลิศ คชายุทธเดช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN5449.ท9 บ66 (3).

ห้องสมุด:
นักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชน์ การคอร์รัปชัน : สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข / ธีรภัทร เสรีรังสรรค์.

by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2549Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA79 .ธ644 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JA79 .ธ644 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA79 .ธ644 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JA79 .ธ644 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA79 .ธ644 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA79 .ธ644 (2).

ห้องสมุด:
นักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รัปชัน : สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.

by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2553Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA79 .ธ644 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA79 .ธ644 2553 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JA79 .ธ644 2553 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA79 .ธ644 2553 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Čhariyatham nai wichāchīp nakkānmư̄ang = Ethics of the politicians / จริยธรรมในวิชาชีพนักการเมือง = Ethics of the politicians / วริยา ชินวรรโณ, ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย.

Wariya Chinwannō. Titaree Sirisrisornchai. by วริยา ชินวรรโณ | ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Samnakphim Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publication: นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: Ethics of the politicians.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55จ4 ว464 2558 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55จ4 ว464 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55จ4 ว464 2558 (1).

ห้องสมุด:
การเมืองกับผลประโยชน์ทางธุรกิจภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย อัมมาร สยามวาลา และคณะ.

by อัมมาร สยามวาลา, 2482-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747.9.ก4 ก64 2547 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1747.9.ก4 ก64 2547 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1747.9.ก4 ก64 2547 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1747.9.ก4 ก64 2547 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1747.9.ก4 ก64 2547 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544