ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 351 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ประมวลรัฐนิยมและระเบียบวัฒนธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์สะหะไทย, 2484Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS568 .ป4 (1). :

ห้องสมุด:
เอกลักษณ์ไทย / คณะบรรณาธิการ จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ ... [และคนอื่นๆ].

by จุลทัศน์ พยาฆรานนท์, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2544-Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568 .อ68 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS568 .อ68 (1).

ห้องสมุด:
โลกแสตมป์ / ผู้เขียน ส. พลายน้อย.

by สมบัติ พลายน้อย, 2472-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2538Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE6185.ท9 ส45 (2).

ห้องสมุด:
ลอกคราบวัฒนธรรมไทย (มาเข้าใจวัฒนธรรมกันดีกว่า) / ส. ศิวรักษ์.

by สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2531Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568 .ส78 (2).

ห้องสมุด:
สังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย = Thailand : culture and society.

by ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2542Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: GN17.3.ท9 ส65 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GN17.3.ท9 ส65 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GN17.3.ท9 ส65 (5). Checked out (1).

ห้องสมุด:
วัฒนธรรม โดย เสฐียรโกเศศ, นามแฝง.

by อนุมานราชธน, พระยา, 2431-2512.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครหลวง, บรรณาคาร, 2515Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: CB113 .อ29 (2).

ห้องสมุด:
แผนแม่บทการอนุรักษ์สืบทอดพัฒนาศิลปวัฒนธรรมยามวิกฤติ พ.ศ. 2542-2544 / กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมศิลปากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2541Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS568 .ผ825 (1).

ห้องสมุด:
การส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านไทย / โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568 .ศ673 (1).

ห้องสมุด:
วัฒนธรรม โดย พระยาสุนทรพิพิธ และ พ.อ.บรรจบ อิศดุลย์.

by สุนทรพิพิธ, พระยา, 2434-2516 | บรรจบ อิศดุลย์, พ.อ, 2458-2528.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์กรุงสยามการพิมพ์, 2512Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 301.2 .ส45ว (1). :

ห้องสมุด:
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "วัฒนธรรมไทย สมบัติไทย" / จัดโดย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์.

by เปรม ติณสูลานนท์, พล.อ, 2463-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์, [2538]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ป744ป63 (1).

ห้องสมุด:
อารยธรรมของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ในแหล่งโบราณคดี ชายฝั่งทะเล ของประเทศไทย.

by ปรีชา นุ่นสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2525Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS567 .ป562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS567 .ป562 (1).

ห้องสมุด:
คำบรรยายและปัญหาสนทนาของสำนักวัฒนธรรมทางจิตใจ.

by ชลธารพฤฒิไกร, หลวง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ธนบุรี : โรงพิมพ์กรมอุทกศาสตร์, 2493Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: DS568 .ช4 (1). :

ห้องสมุด:
วัฒนธรรมแห่งชาติ และระเบียบการแต่งกาย.

by คณะกรรมการจังหวัดพระนครและธนบุรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์ยิ้มศรี, 2484Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS568 .พ43 (2). :

ห้องสมุด:
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง อนาคตของภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย / [จัดโดย] คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องอนาคตของภาษาวรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย (2538 : ทำเนียบรัฐบาล) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2538Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4158 .ก584 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4158 .ก584 (1).

ห้องสมุด:
การฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อความมั่นคงของชาติ : รายงานสรุปผลการวิจัย / ปัญญา รุ่งเรือง ... [และคนอื่นๆ].

by ปัญญา รุ่งเรือง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2547?]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544