ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เรื่องพระไชยสุริยา โดย พระสุนทรโวหาร และ วิธีนับมาตร-ตวง ชั่ง วัด ของเก่า.

by สุนทรภู่, 2329-2398.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์อักษรนิติ, 2479Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: PL4164 .ส7 (1). :

ห้องสมุด:
คำบรรยายระเบียบการและวิธีปฏิบัติงานชั่งตวงวัด.

by กระทรวงเศรษฐการ. กรมทะเบียนการค้า.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์เดลิเมล์, 2478Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 389.1 .ศ573 (1). :

ห้องสมุด:
คำบรรยายระเบียบการและวิธีปฏิบัติงานชั่งตวงวัด ของสำนักงานกลางมาตรา ชั่งตวงวัด.

by กระทรวงเศรษฐการ. กรมทะเบียนการค้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, กรมทะเบียนการค้า กระทรวงเศรษฐการ, 2483Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 389.1 .ศ573 2483 (1). :

ห้องสมุด:
มาตรวิทยา : ปัจจัยพัฒนาการส่งออกของรัฐ / โดย อนามัย สิงหะพันธุ.

by อนามัย สิงหะพันธุ, 2483-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2539Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: QC89.ท9 อ36 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QC89.ท9 อ36 (1).

ห้องสมุด:
การปฏิบัติงานชั่งตวงวัด : คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย / ด้วยความร่วมมือระหว่าง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

by กรมการค้าภายใน | สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2553 [2010]Other title: คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย : การปฏิบัติงานชั่งตวงวัด.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3257 .ก964 2553 (1).

ห้องสมุด:
น้ำหนัก ส่วนสูงและสัดส่วนต่างๆของเด็กไทย / สมใจ วิชัยดิษฐ.

by สมใจ วิชัยดิษฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัทประยูรวงศ์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ จำกัด, 2533Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ769 .ส45 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544