ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 15 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รวมบทความกฎหมายที่น่ารู้.

by ถาวร เกียรติทับทิว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, (2529?)Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ก6 ถ6 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ก6 ถ6 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายปกครอง = Administrative law / ถาวร เกียรติทับทิว.

by ถาวร เกียรติทับทิว.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1571 .ถ64 2541 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายปกครอง : หลักกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ถาวร เกียรติทับทิว.

by ถาวร เกียรติทับทิว.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2549Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1571 .ถ64 2549 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JF1571 .ถ64 2549 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1571 .ถ64 2549 (3).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องเช็คกับการแสวงหามาตรการควบคุมการใช้เช็ค : ศึกษาเฉพาะกรณีเมือง สงขลา-หาดใหญ่ = Bank cheques and the search for the measurement of bank cheque control : a study case at Songkhla-Hatyai / ถาวร เกียรติทับทิว.

by ถาวร เกียรติทับทิว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2531Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ต5 ถ6 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / ถาวร เกียรติทับทิว.

by ถาวร เกียรติทับทิว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2534Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: K5401 .ถ65 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K5401 .ถ65 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5401 .ถ65 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายปกครอง = Administrative law / ถาวร เกียรติทับทิว.

by ถาวร เกียรติทับทิว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : นิติบรรณการ, 2538Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1571 .ถ64 2538 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายปกครอง = Administrative law / ถาวร เกียรติทับทิว.

by ถาวร เกียรติทับทิว.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2543Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1571 .ถ64 2543 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JF1571 .ถ64 2543 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1571 .ถ64 2543 (5).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายปกครอง = Administrative law / ถาวร เกียรติทับทิว.

by ถาวร เกียรติทับทิว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2532Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1571 .ถ64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF1571 .ถ64 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายปกครอง : หลักกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ถาวร เกียรติทับทิว.

by ถาวร เกียรติทับทิว.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2551Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1571 .ถ64 2551 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JF1571 .ถ64 2551 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF1571 .ถ64 2551 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1571 .ถ64 2551 (3).

ห้องสมุด:
ศาลปกครอง คดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ถาวร เกียรติทับทิว.

by ถาวร เกียรติทับทิว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2543Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2764 .ถ654 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2764 .ถ654 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT2764 .ถ654 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2764 .ถ654 (5).

ห้องสมุด:
การย้ายถิ่นของสตรีบางประเภทจากจังหวัดภาคเหนือกับ การท่องเที่ยวของ เมืองสงขลา-หาดใหญ่ = The migration of Northern women and tourism in Songkla-Hat Yai / ถาวร เกียรติทับทิม, เฉลิมพล สัตตาภรณ์.

by ถาวร เกียรติทับทิว | เฉลิมพล สัตถาภรณ์, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2527Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HQ242.58.ส2 ถ64 (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi pokkhrō̜ng = Administrative law / คำอธิบายกฎหมายปกครอง = Administrative law / ถาวร เกียรติทับทิว

Thāwō̜n Kīatthapthiu. by ถาวร เกียรติทับทิว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Edition: Phim khrang thī 5. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Nitibannakān, 2544 [2001] Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2544 [2001]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2001 667783 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบภาวะผู้นำในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรง จูงใจ ในการปฏิบัติราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณี 6 กระทรวงหลักของไทย = Leadership styles in increasing efficiency and in promoting incentives for working in bureaucracy : a case study of 6 major ministries in Thailand / ถาวร เกียรติทับทิว, พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์.

by ถาวร เกียรติทับทิว | พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ผ7 ถ64 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องค่านิยมของสังคมที่มีต่อสตรีบางประเภทในเขตเมืองท่องเที่ยว ศึกษาเฉพาะกรณีของเมืองสงขลา หาดใหญ่-ภูเก็ต = Social attitudes towards prostitutes in the tourist towns : a case study of Songkhla, Hatyai and Phuket / ถาวร เกียรติทับทิว, พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์.

by ถาวร เกียรติทับทิว | พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ242.57.ต9 ถ65 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544