ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 46 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของหนังสือพิมพ์ต่อ นักการเมือง ศิลปินนักแสดง นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป = The invasion of privacy of politicians, celebrities, businesspersons and laypersons in daily newspapers / อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี.

by อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี, 2511-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์ ภาควิชาวารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: KPT3508 .อ65 (1).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในระบบกฎหมายไทย : ปัญหาและแนวทางการแก้ไข = The protection of personal information in Thai legal system : problem and solution / โดย กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์.

by กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Protection of personal information in Thai legal system : problem and solution.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT844.5 .ก63 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน = The problem of limitation of rights and the liberties on money laundering law / โดย นิรมัย พิศแข.

by นิรมัย พิศแข, 2522-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Problem of limitation of rights and the liberties on money laundering law.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT966 .น644 (1).

ห้องสมุด:
Kānkhumkhrō̜ng khō̜mūn sūan bukkhon : khō̜sanœ̄ samrap prathēt Thai / การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ข้อเสนอสำหรับประเทศไทย / นคร เสรีรักษ์.

Nakhǭn Sērīrak, by นคร เสรีรักษ์, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Chīang Mai] : Fā Hām, 2558 [2015] Publication: [เชียงใหม่] : ฟ้าฮ่าม, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JC 2015 646768 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC596.2.ท9 น24 2558 (2). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Khwāmpensūantūa : khwāmkhit khwāmrū khwāmčhing læ phatthanākān rư̄ang kānkhumkhrō̜ng khō̜mūn sūan bukkhon nai prathēt Thai / ความเป็นส่วนตัว : ความคิด ความรู้ ความจริง และพัฒนาการเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย / นคร เสรีรักษ์.

Nakhǭn Sērīrak, by นคร เสรีรักษ์, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Chīang Mai] : Fā Hām, 2563 [2020] Publication: [เชียงใหม่] : ฟ้าฮ่าม, 2563 [2020]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC596.2.ท9 น245 2563 (2). Checked out (5).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของสตรีไทยโดยหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย / ดำรง พุฒตาล.

by ดำรง พุฒตาล, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สถาบันพระปกเกล้า, 2542Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT843 .ด642 (1).

ห้องสมุด:
ข้อความคิดว่าด้วยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล = The conceptual of personal information / โดย ศิริกุล ภู่พันธ์.

by ศิริกุล ภู่พันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT844.5 .ศ464 (2).

ห้องสมุด:
การลักลอบบันทึกภาพถ่ายหรือวีดีทัศน์โดยมิชอบ = Unauthorized photographing or videotaping / โดย พัชรินทร์ เตชะปัญญารักษ์.

by พัชรินทร์ เตชะปัญญารักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Unauthorized photographing or videotaping.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT843 .พ624 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmpensūantūa : khwāmkhit khwāmrū khwāmčhing læ phatthanākān rư̄ang kānkhumkhrō̜ng khō̜mūn sūan bukkhon nai prathēt Thai / ความเป็นส่วนตัว : ความคิด ความรู้ ความจริง และพัฒนาการเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย / นคร เสรีรักษ์.

Nakhǭn Sērīrak, by นคร เสรีรักษ์, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Chīang Mai] : Fā Hām, 2557 [2014] Publication: [เชียงใหม่] : ฟ้าฮ่าม, 2557 [2014]Other title: ความเป็นส่วนตัว.Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC596.2.ท9 น245 2557 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JC596.2.ท9 น245 2557 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JC 2014 644276 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC596.2.ท9 น245 2557 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.-- ; และ, ร่างพระราชบัญญัิติว่า้ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.-- / โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาิติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

by โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ | งานสัมมนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (2544).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาิติ, 2544Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT80.ค53 ร62 (1).

ห้องสมุด:
การกระทำของมนุษย์บนอินเตอร์เน็ตที่เป็นภัยต่อมนุษย์ในสังคมไทย : แนวคิดในการจัดการ = Harmful human acts on internet in Thai society : management notion / โดย มณฑนา สีตสุวรรณ.

by มณฑนา สีตสุวรรณ, 2521-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV6773.3.ท9 ม33 (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.-- ; และ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.-- / โดย สำนักงานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ.

by สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาิติ, 2544 [2001]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
เสรีภาพสื่อมวลชนกับการละเมิดสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 35 วรรคสอง / โดย ปัญจพาณ์ นรถี.

by ปัญจพาณ์ นรถี, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Freedom of the media and an infringement of privacy right under the constitusion section 35 paragraph 2.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT843 .ป622 2555 (1).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองสิทธิในภาพลักษณ์ของบุคคลผู้มีชื่อเสียง / ชีวิน มัลลิกะมาลย์.

by ชีวิน มัลลิกะมาลย์, 2523-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2551?]Other title: Protection of celebrity's identity right.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3263 .ช656 (1).

ห้องสมุด:
การค้นข้อมูลคอมพิวเตอร์ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / โดย สิทธินัย ชนะรัตน์.

Sittinai Chanarat, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สิทธินัย ชนะรัตน์, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: Computer data search in criminal procedure.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2014 662501 (1).

ห้องสมุด:
การเปิดเผยข้อมูลคดีอาญาในชั้นเจ้าพนักงาน / โดย มานิดา สารพัฒน์.

by มานิดา สารพัฒน์, 2523-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Disclosure of information of criminal case by juridical officers.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3255 .ม636 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544