ผลการค้นหาของคุณมี 10 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
The 4-hour workweek : , escape 9-5, live anywhere, and join the new rich / โดย Ferriss, Timothy. การพิมพ์: New York : Crown Publishers, 2009 . xv, 426 p. : , Includes index. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HD6955 .F47 2009] (1),

ห้องสมุด:
Enlightenment now : , the case for reason, science, humanism, and progress / โดย Pinker, Steven, การพิมพ์: New York, New York : Viking, 2018 . xix, 556 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HM891 .P565 2018] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Gender, lifespan and quality of life : , an international perspective /   การพิมพ์: Dordrecht : Springer, 2014 . viii, 276 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [SOCY HN 2014 645716] (1),

ห้องสมุด:
Human development report 2014 : , sustaining human progress : reducing vulnerability and building resilience.   การพิมพ์: New York, NY, USA : United Nations Development Programme, 2014 . ix, 225 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [IND HD 2014 656474] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Human development report 2014 : , sustaining human progress : reducing vulnerability and building resilience.   การพิมพ์: New York, NY : United Nations Development Programme, 2014 . iv, 19 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [IND HD 2014 656477] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Policies for happiness /   การพิมพ์: Oxford, U.K. : Oxford University Press, 2016 . xi, 291 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [SOCY HN 2016 665321] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Quality of life : , the assessment, analysis, and reporting of patient-reported outcomes / โดย Fayers, Peter M. การพิมพ์: Chichester, West Sussex, UK ; | Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Inc., 2016 . xxi, 626 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [W84.3 .F39 2016] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Science plan on health and wellbeing in the changing urban environment : , a systems approach /   การพิมพ์: Kuala Lumpur, Malaysia : ICSU Regional Office for Asia and the Pacific, 2011 . viii, 50 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SOCY HN 2011 641977] (1),

ห้องสมุด:
The spirit level : , why equality is better for everyone / โดย Wilkinson, Richard G. การพิมพ์: London ; | New York : Penguin Books, 2010 . xvii, 374 p. : , "First published by Allen Lane 2009; published with revisions in Penguin Books 2010; published with new postscript 2010"--Title page verso. 20 cm. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [SOCY HM 2010 664778] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455