ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 64 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ระเบียบวิธีวิจัยทางสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร.

by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV11 .ศ564 (3), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HV11 .ศ564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV11 .ศ564 (4). Checked out (3). In transit (1).

ห้องสมุด:
สถาบันครอบครัว : มุมมองของนักสวัสดิการสังคม / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร บรรณาธิการ.

by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, [2540?]Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องระบบการให้บริการสวัสดิการที่มุ่งสู่การพัฒนาสังคม.

by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (2528)Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ให้ด้วยใจ / เขียน วรรณภา ศรีธัญรัตน์ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร.

by วรรณภา ศรีธัญรัตน์ | ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490- | โครงการการขับเคลื่อนระบบบริการอย่างบูรณาการเพื่อสิทธิและสุขภาวะของผู้สูงอายุในระดับชุมชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการการขับเคลื่อนระบบบริการอย่างบูรณาการเพื่อสิทธิและสุขภาวะของผู้สูงอายุในระดับชุมชน, 2553 [2010]Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: 066/2555 (2).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองทางสังคมในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ : การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 58 / จัดโดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; [ศศิพัฒน์ ยอดเพชร บรรณาธิการ].

by การสัมมนาเรื่องการคุ้มครองทางสังคมในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ (2555 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2555 [2012]Other title: การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 58.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV555.ท9 ก652 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: SOCY HV 2012 602103 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HV555.ท9 ก652 2555 (1).

ห้องสมุด:
ระเบียบวิธีวิจัยทางสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร.

by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490-.

Edition: ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด, 2549Availability: Available for loan (12)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV11 .ศ564 2549 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HV11 .ศ564 2549 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HV11 .ศ564 2549 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV11 .ศ564 2549 (6). Checked out (6).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพชุมชนและผลกระทบของการพัฒนาพื้นท ีชายฝั่งทะเลตะวันออกในเขตชุมชนเมืองใหม่ (A study of the Eastern seaboard development and its impact : A benched mark survey of the psychosocio-economies status of the residential area and new town) โดย ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคนอื่นๆ.

by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.58.ร7 ศ5 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.58.ร7 ศ5 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องการติดตามผลการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ หลักสูตร ฝึกเตรียมเข้าทำงานและฝึกอาชีพในชนบท ปี 2538 (ตุลาคม 2537-กรกฎาคม 2538) / โดย ศศิพัฒน์ ยอดเพชร. ... [และคนอื่นๆ].

by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2539Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD5715.5.ท9 ร64 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD5715.5.ท9 ร64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD5715.5.ท9 ร64 (1).

ห้องสมุด:
การวิจัยทางสวัสดิการสังคม / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร.

by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2542Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV11 .ศ56 (1).

ห้องสมุด:
บริการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย / โดย ศศิพัฒน์ ยอดเพชร.

by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1484.ท92 ศ543 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางการจัดบริการสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร.

by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1484.ท9 ศ5 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1484.ท9 ศ5 (5), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HV1484.ท9 ศ5 (3).

ห้องสมุด:
การศึกษาศักยภาพของปัจจัยเกื้อหนุนทางสังคมที่มีต่อการจัดบริการ สำหรับผู้สูงอายุ = The study of the potentiality of the social support and social network towards social services program for elderly / โดย ศศิพัฒน์ ยอดเพชร ... [และคนอื่นๆ].

by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1484.ท92 ก52 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HV1484.ท92 ก52 (2).

ห้องสมุด:
รูปแบบการสัมภาษณ์ในการให้บริการระดับบุคคล.

by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV43 .ศ56 (2).

ห้องสมุด:
การวิจัยทางสวัสดิการสังคม / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร.

by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV11 .ศ56 2544 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV11 .ศ56 2544 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV11 .ศ56 2544 (3).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องอาสาสมัครกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ / โดย ศศิพัฒน์ ยอดเพชร.

by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการวิจัยเสริมหลักสูตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV10.5 .ศ56 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV10.5 .ศ56 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการให้บริการสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย.

by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV43 .ศ54 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV43 .ศ54 (2).

ห้องสมุด:
การวิจัยเสริมหลักสูตรเรื่องการพัฒนาบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ ในการบริการผู้สูงอายุ / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร.

by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2534?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1484.ท92 ศ53 (1).

ห้องสมุด:
ระเบียบวิธีวิจัยทางสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร.

by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์, 2551Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV11 .ศ564 2551 (3). Checked out (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544