ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 254 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ท่องตัวบท จำหลักได้ - แม่นฎีกา ป.วิ. แพ่ง / ผู้รวบรวม The Success Group.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2556?] [2013?]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K2205 .ท523 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW K 2013 627308 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW K 2013 627308 (2).

ห้องสมุด:
Lak kotmāi withī phičhāranā khwāmphǣng. Lem 2 = Principle of law, civil procedure. [2] / หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. เล่ม 2 = Principle of law, civil procedure. [2] / ปริญญา จิตรการนทีกิจ.

Parinyā Čhittrakānnathīkit, by ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 3, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Winyūchon, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Other title: Principle of law, civil procedure..Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ป464 2557 ล. 2 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 632791 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .ป464 2557 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
Phrō̜m sō̜p kotmāi withī phičhāranā khwāmphǣng. Lem 1, Phāk 1 Pō̜.Wi.Phō̜. māttrā 1-83 / พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. เล่ม 1, ภาค 1 ป.วิ.พ. มาตรา 1-83 / ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.

Kō̜ngwit Watcharāphō̜n. by ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติม 2557.Edition: Kǣkhai phœ̄mtœ̄m 2557. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Čhatčhamnāi dōi Rān Sawatdikān Nangsư̄ Kotmāi "Panarat", 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2557 [2014]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khwāmphǣng phrō̜m sō̜p (Lem 1) phāk 1 Pō̜.Wi.Phō̜. 1-83 Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พร้อมสอบ (เล่ม 1) ภาค 1 ป.วิ.พ. มาตรา 1-83 .Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ก525 2557 ล. 1 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1710 .ก525 2557 ภ. 1 ล. 1 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 630124 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2014 630124 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Čham tūabot samkhan 76 māttrā por. wi. phǣng / จำตัวบทสำคัญ 76 มาตรา ป.วิ.แพ่ง / The Success Group.

Success Group. by ซัคเซส กรุ๊ป.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Pimaksorn, [2558] [2015] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2558] [2015]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .จ636 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 660731 (1).

ห้องสมุด:
Sammanā kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng. Lem 3 / สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. เล่ม 3 / โดย สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Somchai Thīkhāʻuttamākǭn. by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Chabap kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp...] : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2559 [2016]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ส4162 2559 ล. 3 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2016 665787 (3).

ห้องสมุด:
Sammanā kotmāi withī phičhāranā khwāmphǣng. [lem 2] / สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. [เล่ม] 2 / โดย สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Somchai Thīkhāʻuttamākǭn. by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, [2559] [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, [2559] [2016]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1710 .ส4162 2559 ล. 2 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ส4162 2559 ล. 2 (2). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng. Phāk 4, Kānbangkhap tām khamphiphāksā rư̄ khamsang : (tām phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwāmphǣng (chabap thī 30) Phō̜.Sō̜. 2560) / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. ภาค 4, การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง : (ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560) / โดย สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Somchai Thīkhāʻuttamākō̜n. by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2560 [2017]Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ส416133 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1710 .ส416133 2560 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng phāk 4 kānbangkhap tām khamphiphāksā rư̄ khamsang / กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Pitikun Čhīramongkhonphānit. by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2563] [2020] Publication: [กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2563] [2020]Availability: Available for loan (11)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1710 .ป6292 2563 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .ป6292 2563 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ป6292 2563 (3).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānsưksā sammanā kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng / คู่มือการศึกษา สัมมนา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 5, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : ʻAphichōt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2559 [2016]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ป463 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1710 .ป463 2559 (2).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānsưksā sammanā kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng / คู่มือการศึกษา สัมมนา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasert Seingsuttivong. by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 6, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : ʻAphichōt, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2560 [2017]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ป463 2560 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Sammanā kotmāi withī phičhāranā khwāmphǣng. lem 3 / สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. เล่ม 3 / โดย สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Somchai Thīkhāʻuttamākǭn. by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... ] : Phonsayām Phrinting, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง, 2558 [2015]Other title: Wicha sammanā kotmāi withī phičhāranā khwāmphǣng Other title: วิชาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง.Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ส4162 2558 ล. 3 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 649785 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2015 649785 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Sammanā kotmāi withī phičhāranā khwāmphǣng. Lem 1 / สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. เล่ม 1 / โดย สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Somchai Thīkhāʻuttamākǭn. by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... ] : Phonsayām Phrinting, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง, 2558 [2015]Other title: Wicha sammanā kotmāi withī phičhāranā khwāmphǣng Other title: วิชาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง.Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ส4162 2559ก ล. 1 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 644777 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .ส4162 2559ก ล. 1 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
Sammanā kotmāi withī phičhāranā khwāmphǣng. lem 2 / สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. เล่ม 2 / โดย สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Somchai Thīkhāʻuttamākǭn. by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... ] : Phonsayām Phrinting, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง, 2558 [2015]Other title: Wicha sammanā kotmāi withī phičhāranā khwāmphǣng Other title: วิชาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง.Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ส4162 2558 ล. 2 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 649784 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2015 649784 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi withī phitčharanā khām phǣng (chabap chai rīan) / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับใช้เรียน) / คณะวิชาการ The Justice Group.

Justice Group. by จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ...: Hānghunsūan čhamkat phimʻaksō̜n, [2556] [2013] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2556] [2013]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ป4515 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 639369 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2013 639369 (2).

ห้องสมุด:
Thō̜ng tūabot wi.phǣng / ท่องตัวบท วิ.แพ่ง / ผู้รวบรวม The Success Group.

Success Group. by ซัคเซส กรุ๊ป.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hāng Hunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2558?] [2015?] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2558?] [2015?]Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ท52 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 644789 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .ท52 2558 (2).

ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng. Phāk 2, Withī phičhāranā nai sān chan ton / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. ภาค 2, วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น / สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Somchai Thīkhāʻuttamākǭn. by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp...] : Phon Sayām Printing (Prathēt Thai), 2557 [2014]. Publication: [กุรงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2557 [2014]Other title: Withī phičhāranā nai sān chan ton Other title: วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng phāk 1 bot thūapai / คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป / ไพโรจน์ วายุภาพ.

Phairōt Wāyuphāp. by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 4, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Phonsayām, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม, 2559 [2016]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .พ939 2559 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2016 663562 (1). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng phāk 2 laksana 1 withī phičhāranā sāman nai sānchanton / คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น / ไพโรจน์ วายุภาพ.

Phairōt Wāyuphāp. by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 6, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2556 [2013]Other title: Withī phičhāranā sāman nai sānchanton Other title: วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น.Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .พ94 2556 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 646288 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .พ94 2556 (3).

ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng. Phāk 4, Withīkān chūakhrāo kō̜n phiphāksā læ kānbangkhap tām khamphiphāksā rư̄ khamsang / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. ภาค 4, วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง / สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Somchai Thīkhāʻuttamākō̜n. by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Phim khrang thī 7, kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Phonsayām Phrinting (Prathēt Thai), 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2556 [2013]Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ส41613 2556 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1710 .ส41613 2556 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .ส41613 2556 (3).

ห้องสมุด:
Handbook phāp khantō̜n wiphǣng : sưksā kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng dūai phāp : prakō̜p dūai phāpprakō̜p khantō̜n damnœ̄n khadī phǣng tām kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng bāng praden / Handbook ภาพขั้นตอนวิแพ่ง : ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งด้วยภาพ : ประกอบด้วย ภาพประกอบขั้นตอนดำเนินคดีแพ่ง ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บางประเด็น / ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ.

Sirisak Jungthawan, by ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ, 2522-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2562] [2019] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2562] [2019]Other title: Handbook phāp khantō̜n wiphǣng : sưksā kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng dūai phāp Other title: Handbook ภาพขั้นตอนวิแพ่ง : ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งด้วยภาพ.Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1710 .ศ646 2562 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ศ646 2562 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544