ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 38 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด (รวมทั้งความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค) / ประภาศน์ อวยชัย.

by ประภาศน์ อวยชัย, 2467-.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [2520?]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ต5 ป4 2520 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ต5 ป4 2520 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด (รวมทั้งความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค).

by ประภาศน์ อวยชัย, 2467-.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ต5 ป4 2522 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ต5 ป4 2522 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ต5 ป4 2522 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน / โดย จิตติ ติงศภัทิย์.

by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538.

Edition: แก้ไขและเพิ่มเติม พ.ศ. 2510.Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2510-Availability: Available for loan (18)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.บ6 จ6 2510 (13), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.บ6 จ6 2528 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.บ6 จ6 2525 (2). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.บ6 จ6 2525 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน-บัญชีเดินสะพัด / ประทีป เฉลิมภัทรกุล.

by ประทีป เฉลิมภัทรกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT938 .ป45 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด / ประทีป เฉลิมภัทรกุล.

by ประทีป เฉลิมภัทรกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT938 .ป45 2551 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT938 .ป45 2551 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT938 .ป45 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT938 .ป45 2551 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือศึกษากฎหมายลักษณะบัญชีเดินสะพัดและตั๋วเงิน.

by ยงยุทธ กาฬกาญจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณาการ, 2520Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.บ6 ย2 (1).

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่มีผลกำหนดดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศไทย / โดย วาสนา ดื่มพุดซา.

by วาสนา ดื่มพุดซา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5681.ด7 ว653 (2).

ห้องสมุด:
หลักและปัญหาในสัญญาบัญชีเดินสะพัดและบัตรเครดิต / โดย ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์.

by ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, 2539Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT960 .ท32 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT960 .ท32 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด / ประทีป เฉลิมภัทรกุล.

by ประทีป เฉลิมภัทรกุล.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, [2548?]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT938 .ป45 2548 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT938 .ป45 2548 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT938 .ป45 2548 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบัญชีเดินสะพัด / โดย อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง.

by อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2529Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.บ6 อ63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.บ6 อ63 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด (Bills and current account).

by กตพล อรรถพิศาลโสภณ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชากฎหมายพาณิชย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2526Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ต5 ก3 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ต5 ก3 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ต5 ก3 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด / ประทีป เฉลิมภัทรกุล.

by ประทีป เฉลิมภัทรกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2550Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT938 .ป45 2550 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT938 .ป45 2550 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT938 .ป45 2550 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด / ประทีป เฉลิมภัทรกุล.

by ประทีป เฉลิมภัทรกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2552Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT938 .ป45 2552 (2).

ห้องสมุด:
หลักและปัญหาในสัญญาบัญชีเดินสะพัดและบัตรเครดิต / โดย ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์.

by ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเจ พริ้นติ้ง, 2543Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT960 .ท32 2543 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT960 .ท32 2543 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT960 .ท32 2543 (2).

ห้องสมุด:
ผลกระทบของการนำเข้าสินค้าทุนและสินค้าขั้นกลาง ต่อดุลบัญชีเดินสะพัดและผลผลิตของไทย = The impact of capital and intermediate goods imports on current account balance and output of Thailand / อำนาจ อุดมสมุทรหิรัญ.

by อำนาจ อุดมสมุทรหิรัญ, 2519-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2544]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF3800.563 .อ63 (1).

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย = Factor determining Thailand's current account / พงษ์ศักดิ์ ธัมประพาสอัศดร.

by พงษ์ศักดิ์ ธัมประพาสอัศดร, 2516-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5681.ด7 พ24 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด / ประทีป เฉลิมภัทรกุล.

by ประทีป เฉลิมภัทรกุล.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, [2546?]Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT938 .ป45 2546 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT938 .ป45 2546 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบัญชีเดินสะพัดประกันภัย / โดย จิตติ ติงศภัทิย์.

by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2500Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2500-Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.บ6 จ7 2500 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.บ6 จ7 (1). Available for reference (9)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.บ6 จ7 2502 (9).

ห้องสมุด:
สัญญาบัญชีเดินสะพัด / วีระชาติ เอี่ยมประไพ.

by วีระชาติ เอี่ยมประไพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2543Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT960.ก49 ว64 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT960.ก49 ว64 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT960.ก49 ว64 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT960.ก49 ว64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT960.ก49 ว64 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบัญชีเดินสะพัดประกันภัย.

by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2498Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.บ6 จ7 2498 (2). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544