ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 218 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เศรษฐกิจพอเพียง / กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

by กรมประชาสัมพันธ์ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2552 [2009]Other title: การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
114 ปีก้าวย่างสร้างสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง [วีดิทัศน์] / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อำนวยการผลิต ; พิธีกร วรฑา วัฒนะชยังกูร.

by วรฑา วัฒนะชยังกูร, ต. 2549 | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2549Other title: หนึ่งร้อยสิบสี่ปีก้าวย่างสร้างสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง | หนึ่งร้อยสิบสี่ปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 เมษายน 2549 | 114 ปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 เมษายน 2549.Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก1476 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ก1476 (2). :

Sētthakit phō̜phīang : nǣokhit sū kānprayukchai thī yangyư̄n / เศรษฐกิจพอเพียง : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ที่ยั่งยืน / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.).

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri. by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2552 [2009] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ75 ศ7427 2552 (1).

ห้องสมุด:
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัว : สุดยอดแนวคิดทางเศรษฐกิจเชิงพุทธจากองค์พระประมุขผู้ทรงเป็นปรัชญาเมธี ยุทธศาสตร์การแก้ไขเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า / อุดมพร อมรธรรม.

by อุดมพร อมรธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2549Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ75 อ73 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ศ75 อ73 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC445.ฮ9ศ75 อ73 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ75 อ73 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ศ75 อ73 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจพอเพียง เกิดได้ ถ้าใจปรารถนา / เสรี พงศ์พิศ.

by เสรี พงศ์พิศ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : พลังปัญญา, 2550 [2007]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ75 ส747 2550 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ศ75 ส747 2550 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ศ75 ส747 2550 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ; คณะทำงาน จันทร์ทิพย์ ปาละนันทน์ ... [และคนอื่น ๆ].

by จันทร์ทิพย์ ปาละนันทน์, 2507- | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ75 จ623 2551 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจชุมชนจะเป็นทางออกของไทยได้อย่างไร : การเสวนาโต๊ะกลมนักวิชาการธรรมศาสตร์พบรัฐมนตรี, วันที่ 16 กันยายน 2543 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; ผู้ร่วมเสวนา พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ ... [และคนอื่นๆ].

by การเสวนาโต๊ะกลมนักวิชาการธรรมศาสตร์พบรัฐมนตรีเรื่อง เศรษฐกิจชุมชนจะเป็นทางออกของไทยได้อย่างไร (2543 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | สนั่น ขจรประศาสน์, พล.ต, 2478- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา, [2543]Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ก647ศ74 (4). :

เศรษฐกิจพอเพียง. ลำดับที่ 2 / [จัดทำโดย] จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 [2011]Other title: หนังสือชุดเศรษฐกิจพอเพียง..Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ75 ศ738 2554 ล. 2 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = Sufficiency economy based human resource management / กองบรรณาธิการ, จงกลนี สายะบุตร ... [และคนอื่นๆ].

by จงกลนี สายะบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, 2552]Other title: Sufficiency economy based human resource management.Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.2.ท9 ก637 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549.2.ท9 ก637 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549.2.ท9 ก637 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5549.2.ท9 ก637 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.2.ท9 ก637 (2).

ห้องสมุด:
การเดินตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยแก้ปัญหาความยากจนและการทุจริต / โดย สมพร เทพสิทธา.

by สมพร เทพสิทธา, 2468-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนอริยมรรค, 2548Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HN700.592.พ6 ส3468 2548 (1).

ห้องสมุด:
การเดินตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยแก้ปัญหาความยากจนและการทุจริต / โดย สมพร เทพสิทธา.

by สมพร เทพสิทธา, 2468-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเืทพฯ : สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 ส3468 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.592.พ6 ส3468 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.592.พ6 ส3468 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.592.พ6 ส3468 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
พระอัจฉริยภาพ 84 พรรษา นวมินทรมหาราชา. เล่ม 2 / มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ.

by มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 พ469 2554 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
พระอัจฉริยภาพ 84 พรรษา นวมินทรมหาราชา. เล่ม 1 / มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ.

by มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 พ469 2554 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง / คณะทำงาน เพ็ญจา อ่อนชิต ... [และคนอื่น ๆ].

by เพ็ญจา อ่อนชิต | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 291/2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2011 605111 (1).

ห้องสมุด:
วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 พฤศจิกายน 2552 / โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สระแก้ว

by วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ครั้งที่ 23 : 2552 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์) | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552 [2009]Other title: หนังสือที่ระลึกวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 23 2 พฤศจิกายน 2552 "วันลอยกระทง วันเพ็ญเดือนสิบสอง" | วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ว536 2552 (1).

ห้องสมุด:
7 ขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง / โดย สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง.

by สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : จัดจำหน่ายโดย บริษัท ฐานรวมห่อ จำกัด, [2549?]Other title: เจ็ดขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ75 ส734 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC445.ฮ9ศ75 ส734 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ศ75 ส734 (1).

ห้องสมุด:
Kānprayuk chai pratyā khō̜ng sētthakit phō̜phīang / การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. Khana ʻAnukammakān Khapkhlư̄an Sētthakit Phō̜phīang. by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana ʻanukammakān, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ75 ก65 2550 (1).

ห้องสมุด:
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : วิถีชีวิตแห่งความสมดุล / มานิต กิตติจูงจิต.

by มานิต กิตติจูงจิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กิจอักษร, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ECON HC 2012 609127 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544