ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 104 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
วรรณกรรมแห่งศตวรรษ.

by อุทัย สินธุสาร, 2465-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, อาศรมศิลป์และศาสตร์, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN81 .อ7 (4).

ห้องสมุด:
การศึกษาวรรณคดีแง่วรรณศิลป์ โดย เสฐียรโกเศศ, นามแฝง.

by อนุมานราชธน, พระยา, 2431-2512.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, ราชบัณฑิตยสถาน, 2507Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN81 .อ3 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ผู้ดี โดย ดอกไม้สด.

by บุบผา นิมมานเหมินทร์, ม.ล, 2448-2506.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ศิลปากร, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4200.5 .บ765 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4200.5 .บ765 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์.

by วิทย์ ศิวะศริยานนท์, 2457-2533.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย, 2503Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN81 .ว6 2503 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: PN81 .ว6 2503 (3).

ห้องสมุด:
วรรนคดีและวรรนคดีวิจารน์.

by วิทย์ ศิวะศริยานนท์, 2457-2533.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์พาณิชสุภผล, 2486Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: PN81 .ว6 2486 (1). :

ห้องสมุด:
อักษรสารพิมพ์เนื่องในโอกาสงานสี่ศาสตราจารย์ 9 กันยายน 2515.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2515Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: P105 .จ7 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางการประเมินคุณค่าวรรณคดีในวรรณคดีวิจารณ์ เยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ-อเมริกัน ในศตวรรษที่ 20 (Trends in literary evaluation in twentieth-century German, French and Anglo-American criticism, with abstracts in German, Frence and English)

by เจตนา นาควัชระ, 2480-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2527Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN779 .จ7 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN779 .จ7 (1).

ห้องสมุด:
บุษบาบรรณ : รวมบทความทางวิชาการและบทแปลวรรณกรรมตะวันตก / บรรณาธิการ พวงคราม พันธ์บูรณะ.

by พวงคราม พันธ์บูรณะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN35 .บ75 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN35 .บ75 (1).

ห้องสมุด:
วรรณวิจารณ์ / บรรจง บรรเจิดศิลป์.

by อุดม ศรีสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2538Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN86 .อ73 (2).

ห้องสมุด:
ภาษาไทย (วรรณคดีวิจารณ์สำหรับครู) = Thai 7.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สาขาวิชา, 2529-2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4200.5 .ส618 (1).

ห้องสมุด:
สืบสานสร้างสรรค์วรรณศิลป์ / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.

by รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN81 .ร734 2553 (1).

ห้องสมุด:
Wāra sommotti māilēk 01 wādūai wannakam = [Hidden agenda number 01 on literature] / วาระสมมติ หมายเลข 01 ว่าด้วยวรรณกรรม = [Hidden agenda number 01 on literature] / วริศ ลิขิตอนุสรณ์.

Warit Likhitʻanusō̜n. by วริศ ลิขิตอนุสรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Sommut, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2562 [2019]Other title: Hidden agenda number 01 on literature.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN519 .ว646 2562 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
Thritsadī wannakhadī wičhān Tawan tok nai khritsattawat thī 20 / ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ตะวันตก ในคริสต์ศตวรรษ ที่ 20 / สุรเดช โชติอุดมพันธ์.

Suradēt Chōtʻudomphan. by สุรเดช โชติอุดมพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN81 .ส73 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: PN81 .ส73 2560 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
หนังสือหัวเตียง / โดย วิลาศ มณีวัต.

by วิลาศ มณีวัต, 2467-2546-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อรุณวิทยา, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN86 .ว654 (2).

ห้องสมุด:
หลายชีวิตในพงศาวดารจีน โดย ล. เสถียรสุต.

by เลียง เสถียรสุต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ก. ไก่, 2526Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL3275 .ล75 (4).

ห้องสมุด:
พันธะวรรณกรรม : บทวิจารณ์ / สกุล บุญยทัต.

by สกุล บุณยทัต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ต้นอ้อ แกรมมี่ จำกัด, 2540Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN86 .ส23 (2).

ห้องสมุด:
Thritsadī wannakhadī wičhān Tawan tok nai khritsattawat thī 20 / ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ตะวันตก ในคริสต์ศตวรรษ ที่ 20 / สุรเดช โชติอุดมพันธ์.

Suradēt Chōtʻudomphan, by สุรเดช โชติอุดมพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544