ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 105 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

by อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: K1150 .อ443 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K1150 .อ443 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

by อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2549Other title: คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ การรับขนของทางทะเล และการประกันภัยทางทะเล.Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: K1150 .อ443 2549 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1150 .อ443 2549 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K1150 .อ443 2549 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: K1150 .อ443 2549 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1150 .อ443 2549 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

by อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551Other title: คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ การรับขนของทางทะเล และการประกันภัยทางทะเล.Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: K1150 .อ443 2551 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1150 .อ443 2551 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1150 .อ443 2551 (3).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

by อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2544Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: K1150 .อ443 2544 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1150 .อ443 2544 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K1150 .อ443 2544 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: K1150 .อ443 2544 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1150 .อ443 2544 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ศาลรัฐธรรมนูญภายใต้หลักนิติธรรมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / ผู้เขียน อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ... [และคนอื่น ๆ].

by สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2556 [2013]Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2620 .ศ655 2556 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620 .ศ655 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2620 .ศ655 2556 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2620 .ศ655 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620 .ศ655 2556 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

by อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2553Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1150 .อ443 2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1150 .อ443 2553 (2).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānsưksā wichā kotmāi kānkhā rawāng prathēt wādūai kānrapkhon khǭng thāng thalē læ kānprakanphai thāng thalē / คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 9, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2559 [2016]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1150 .อ443 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K1150 .อ443 2559 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

by อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2556 [2013]Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1150 .อ443 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW K 2013 621250 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW K 2013 621250 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi phāk sō̜ng samai thī 50 pīkānsưksā 2540. lem thī 5 / รวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัยที่ 50 ปีการศึกษา 2540. เล่มที่ 5 / บรรณาธิการ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ... [และคนอื่น ๆ].

ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Udom Fuangfung. Kīat Čhātninphan. Somchai Sapphayawanit. Marut Bunnag, Charan Phakdīthanākun. Čhamlō̜ng Suksiri. Chūchāt Sīsǣng. Rœ̄ngtham Latphlī, Sombat Dīeoʻitsarēt. Kanit Na Nakorn, Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā. by อุดม เฟื่องฟุ้ง | เกียรติ จาตนิลพันธุ์ | สมชัย ทรัพยวณิช | มารุต บุนนาค, 2467- | จรัญ ภักดีธนากุล | จำลอง สุขศิริ | ชูชาติ ศรีแสง | เริงธรรม ลัดพลี, 2480-2546 | สมบัติ เดียวอิศเรศ | คณิต ณ นคร, 2480- | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā, 2540 [1997] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2540 [1997]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW K 1997 638944 (1).

ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi samai thī 68 pīkānsưksā 2558. Phāk sō̜ng lem thī 1 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 68 ปีการศึกษา 2558. ภาคสอง เล่มที่ 1 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. 'Atthaphon Yaisawāng, 'Amnāt Phūangchomphū. Somchāi Čhunnit. Wichai Wiwitsēwī. Sawai Čhanthasī. Chīp Čhunmon. 'Atthaniti Dittha'amnāt. Somchāi Phongthā. Chaiyut Sīčhamnong. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | อรรถพล ใหญ่สว่าง, 2493- | อำนาจ พวงชมภู | สมชาย จุลนิติ์ | วิชัย วิวิตเสวี | ไสว จันทะศรี | ชีพ จุลมนต์ | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | สมชาย พงษธา | ชัยยุทธ ศรีจำนงค์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT68 .ร547 2558 ภ. 2 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi samai thī 68 pīkānsưksā 2558. Phāk sō̜ng lem thī 5 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 68 ปีการศึกษา 2558. ภาคสอง เล่มที่ 5 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. Sirichai Sawatmongkhon. 'Udom Fư̄angfung. Chīp Čhunmon. 'Atthaniti Dit'amnāt. Čharan Phakdīthanākun. 'Amnāt. Phūangchomphū. Somchāi Čhunit. Sawai Čhanthasī. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | ศิริชัย สวัสดิ์มงคล | อุดม เฟื่องฟุ้ง | ชีพ จุลมนต์ | จรัญ ภักดีธนากุล | อำนาจ พวงชมภู | สมชาย จุลนิติ์ | ไสว จันทะศรี | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT68 .ร547 2558 ภ. 2 ล. 5 (1).

ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi samai thī 59 pīkānsưksā 2549. Phāk nưng lem thī 17 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 59 ปีการศึกษา 2549. ภาคหนึ่ง เล่มที่ 17 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. Suthat Sirimahāphrưk, Phairōt Wāyuphāp. ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Maitrī Sīarun. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์, 2493- | ไพโรจน์ วายุภาพ | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | ไมตรี ศรีอรุณ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2549 [2006] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2549 [2006]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT68 .ร547 2549 ภ. 1 ล. 17 (1).

ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi phāk sō̜ng samai thī 50 pīkānsưksā 2540. lem thī 15 / รวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัยที่ 50 ปีการศึกษา 2540. เล่มที่ 15 / บรรณาธิการ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ... [และคนอื่น ๆ].

ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Udom Fuangfung. Montree Yō̜tpanya. Čhamlō̜ng Suksiri. Sutthi Nitcharōt. Prajuck Phutthisombat. Somchai Thīkhāʻutmākō̜n. Kanit Na Nakorn, Chūchāt Sīsǣng. Sombat Dīeoʻitsarēt. Marut Bunnag, Pradit ʻĒkmanī. Chalermchai Kasēmsan, Mō̜.Lō̜. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā. by อุดม เฟื่องฟุ้ง | จำลอง สุขศิริ | สุทธิ นิชโรจน์ | ประจักษ์ พุทธิสมบัติ | สมชัย ฑีฆาอุตมากร | คณิต ณ นคร, 2480- | ชูชาติ ศรีแสง | สมบัติ เดียวอิศเรศ | มารุต บุนนาค, 2467- | ประดิษฐ์ เอกมณี | เฉลิมชัย เกษมสันต์, ม.ล | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | มนตรี ยอดปัญญา, 2493-2554 | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā, 2540 [1997] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2540 [1997]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW K 1997 639064 (1).

ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi samai thī 55 pīkānsưksā 2545. Phāk nưng lem thī 17 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 55 ปีการศึกษา 2545. ภาคหนึ่ง เล่มที่ 17 / บรรณาธิการ จรัญ ภักดีธนากุล.

Čharan Phakdīthanākun. Suthat Sirimahāphrưk, Wat Tingsamit. ʻAkkharawit Sumāwong. ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Kīrati Kānčhanarin. Supradit Hutasing. Pheng Phengniti. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | จรัญ ภักดีธนากุล | สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์, 2493- | วัส ติงสมิตร | อัครวิทย์ สุมาวงศ์ | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | กีรติ กาญจนรินทร์ | สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ | เพ็ง เพ็งนิติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2545 [2002] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2545 [2002]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT68 .ร547 2545 ภ. 1 ล. 17 (1).

ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi samai thī 61 pīkānsưksā 2551. Phāk sō̜ng lem thī 1 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 61 ปีการศึกษา 2551. ภาคสอง เล่มที่ 1 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. Smit Warā'ubon. Wichit Wiwitsēwī. 'Atthanitti Dittha'amnāt. Kanit Na Nakhō̜n, Pradit 'Aēkmanī. Montrī Yōtpanyā. Mārut Bunnāk, 'Udom Fư̄angfung. Suwan Trakānphan. Čharan Phakdīthanākun. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | สมิทธิ์ วราอุบล | วิชัย วิวิตเสวี | คณิต ณ นคร, 2480- | ประดิษฐ์ เอกมณี | มารุต บุนนาค, 2467- | อุดม เฟื่องฟุ้ง | สุวรรณ ตระการพันธุ์ | จรัญ ภักดีธนากุล | มนตรี ยอดปัญญา, 2493-2554 | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2551 [2008] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT68 .ร547 2551 ภ. 2 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi samai thī 61 pīkānsưksā 2551. Phāk sō̜ng lem thī 2 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 61 ปีการศึกษา 2551. ภาคสอง เล่มที่ 2 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. Wichā Mahākhun, Čhamlō̜ng Suksiri. Pradit 'Aēkmanī. Kemchai Chutiwong. Somphon Sattayā'aphithān. 'Udom Fư̄angfung. Suwan Trakānphan. Chūchāt Srīsǣng. Rēwat Chamchalœ̄m. Wichit Wiwitsēwī. Smit Warā'ubon. 'Atthanitti Dittha'amnāt. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | วิชา มหาคุณ, 2489- | จำลอง สุขศิริ | ประดิษฐ์ เอกมณี | เข็มชัย ชุติวงศ์ | สมพล สัตยาอภิธาน | อุดม เฟื่องฟุ้ง | สุวรรณ ตระการพันธุ์ | ชูชาติ ศรีแสง | เรวัติ ฉ่ำเฉลิม | วิชัย วิวิตเสวี | สมิทธิ์ วราอุบล | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2551 [2008] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT68 .ร547 2551 ภ. 2 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi phāk sō̜ng samai thī 50 pīkānsưksā 2540. lem thī 3 / รวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัยที่ 50 ปีการศึกษา 2540. เล่มที่ 3 / บรรณาธิการ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ... [และคนอื่น ๆ].

ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Udom Fuangfung. Prajuck Phutthisombat. Kanit Na Nakorn, Sanga Dūangʻamphō̜n. Rœ̄ngtham Latphlī, Charan Phakdīthanākun. Khemchai Chutiwong. Prateep Chalœ̄mphattharakun. Pradit ʻĒkmanī. Wicha Mahākhun, Manī Thēpphakdee. Chūchāt Sīsǣng. Sompol Satyāʻaphithān. Kīat Čhātninphan. Somchai Sapphayawanit. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā. by อุดม เฟื่องฟุ้ง | ประจักษ์ พุทธิสมบัติ | คณิต ณ นคร, 2480- | สง่า ดวงอัมพร | เริงธรรม ลัดพลี, 2480-2546 | จรัญ ภักดีธนากุล | เข็มชัย ชุติวงศ์ | ประทีป เฉลิมภัทรกุล | ประดิษฐ์ เอกมณี | วิชา มหาคุณ, 2489- | มณี เทพภักดี | ชูชาติ ศรีแสง | สมพล สัตยาอภิธาน | เกียรติ จาตนิลพันธุ์ | สมชัย ทรัพยวณิช | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā, 2540 [1997] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2540 [1997]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW K 1997 638924 (1).

ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi samai thī 61 pīkānsưksā 2551. Phāk sō̜ng lem thī 5 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 61 ปีการศึกษา 2551. ภาคสอง เล่มที่ 5 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. Wichai Wiwitsēwī. 'Atthaniti Dittha'amnāt. Čhamlō̜ng Suksiri. Pradit 'Aēkmanī. Montrī Yō̜tphanyā. 'Udom Fư̄angfung. Wichā Mahākhun, Somphon Sattayā'aphithān. Chūchāt Srīsǣng. Pračhak Phutthisombat. Čharan Phakdīthanākun. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | วิชัย วิวิตเสวี | จำลอง สุขศิริ | ประดิษฐ์ เอกมณี | อุดม เฟื่องฟุ้ง | วิชา มหาคุณ, 2489- | สมพล สัตยาอภิธาน | ชูชาติ ศรีแสง | ประจักษ์ พุทธิสมบัติ | จรัญ ภักดีธนากุล | มนตรี ยอดปัญญา, 2493-2554 | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2551 [2008] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT68 .ร547 2551 ภ. 2 ล. 5 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544